Hoppa till huvudinnehåll

Hej skolan! – Bli delaktig i barnens lärande

Förälder och barn som studerar

Hej Skolan! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om föräldrars delaktighet i skolan. Föräldrarna spelar en viktig roll för barnens skola i Sverige. Det är en förutsättning för att barnen ska vara trygga och få studiero.

Du som är förälder behöver känna till era rättigheter och skyldigheter. Du behöver också lyssna på hur barnen upplever skolan och be om hjälp när det behövs. Genom att vara en del i barnens skolgång får du som förälder en förståelse för hur ditt barn lär sig.

I en studiecirkel med materialet Hej Skolan! får du tillsammans med andra hitta sätt att bli mer delaktig och stötta dina barns skolgång. Kontakta oss för att komma igång!

Varför Hej Skolan?

Alla barn har rätt till en bra skola med utbildning av hög kvalitet. Skolan ska vara likvärdig överallt, oberoende av var i Sverige den ligger. Tyvärr finns stora brister i skolans likvärdighet i dag.

Föräldrars stöd betyder mycket för barns och elevers förmåga till lärande och utveckling. Medvetna föräldrar som har kunskap om hur skolan fungerar kan både stötta sina barn i lärandet och ställa krav när de märker att skolan inte kan ge alla elever den utbildning och den skolmiljö de har rätt till.