Hoppa till huvudinnehåll

Tillsammans bildar vi för livet

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas. Genom att bilda gemenskap, bildar vi för livet. Därför heter vi Bilda. 

Med stöd från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas kring frågor, och i sammanhang, som rör kultur och livet i stort. Vi gör dessa möten möjliga, och sprider den möjligheten till fler. Vi vet av erfarenhet att det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Genom andra får vi nya perspektiv på tillvaron och växer som människor. 

Bildas värdegrund

Vår övertygelse är varje människas rätt att söka kunskap, att få uttrycka sig och att tillsammans med andra skapa mening – oavsett vem man är eller var man bor.

Vår utgångspunkt är gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt och få del av inflytande och resurser i det svenska samhället på lika villkor.

Bildas vision

Tillsammans bildar vi för livet.
Det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Vi vill göra möten mellan människor möjliga, och sprida den möjligheten till fler.

Bildas verksamhetsidé

Bilda är ett studieförbund som skapar frizoner där olika perspektiv möts och där samspelet frigör människors engagemang. Medskapande, delaktighet och livstolkning är centralt i vår bildnings- och kulturverksamhet. Vår utgångspunkt är människors egna drivkrafter.

Kort om Bilda

Studieförbundet Bilda Bildades 1947 och  har sina rötter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med drygt 11 000 aktiva ledare. Vi har verksamhet i hela landet och är organiserade i sex regioner. Vi har ett  förbundskansli i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem. 

Läs intervjun med Kerstin Enlund som varit förbundsrektor i 18 år och nu väljer att satsa på annan verksamhet inom Bilda.

Organisationsnummer

Förbundskansliet: 802005-6662

Bilda Nord: 894002-7942

Bilda Mitt: 886000-6975

Bilda Svealand: 875002-3965

Bilda Öst: 802017-4564

Bilda Sydöst: 826001-6657

Bilda Sydväst: 864001-0149