Hoppa till huvudinnehåll

Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund och erbjuder folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.

Vi har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat till kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella frågor. Vi är organiserade i sex regioner med verksamhet i hela landet och ett studiecenter i Jerusalem.

Vi tror att det är i mötet med andra som vi får nya perspektiv på tillvaron och växer som människor. Vår övertygelse är varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi verksamheten. Våra medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samverkansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle.

Vilken verksamhet passar er?

Tillsammans med privatpersoner, organisationer eller församlingar skapar vi studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet i hela Sverige.

Våra insatser kan handla om att erbjuda våra konsulenters omfattande kompetens eller att erbjuda ledarutbildning, ordna replokal eller speltillfällen för ett band, plocka fram lämpligt studiematerial, vara bollplank för idéer, forma ett projekt, eller kanske ge ekonomiskt stöd till omkostnader för cirkelns/gruppens verksamhet.

Bilda kan aldrig erbjuda schablonmässigt stöd med kronor per timme.

Mer om studiecirklar

En studiecirkel är en grupp som lär sig något tillsammans.Vår vanligaste verksamhetsform. Här hittar du mer information och hur den fungerar.

Mer om kulturprogram

Kulturarrangemang - eller kulturprogram som vi kallar det - är ett evenemang, till exempel seminarium eller en konsert.

 

"Annan folkbilding"

I "annan folkbildningsverksamhet" ryms sådant som inte passar inom reglerna för en studiecirkel. Till exempel en kör med fler än 20 deltagare, en verksamhet som riktar sig till barn under 13 år eller en endagskurs.

Genom att bilda gemenskap, bildar vi för livet. Därför heter vi Bilda.

6 regioner, 30 kontor

Studieförbundet Bilda är indelat i sex regioner och har 30 kontor runtom i landet, allt för att kunna erbjuda bättre lokal kännedom. Vi har även så kallade verksamhetshus, där våra deltagare kan syssla med sin verksamhet. Utöver detta har vi också ett studiecenter i Jerusalem.

Läs mer om hur vi är organiserade här.

Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra kontor och verksamhetshus (till exempel replokaler mm).

Organisationsnummer

Förbundskansliet: 802005-6662

Bilda Nord: 894002-7942

Bilda Mitt: 886000-6975

Bilda Svealand: 875002-3965

Bilda Öst: 802017-4564

Bilda Sydöst: 826001-6657

Bilda Sydväst: 864001-0149


Mer om Bilda

Bildas värdegrund

Vår övertygelse är varje människas rätt att söka kunskap, att få uttrycka sig och att tillsammans med andra skapa mening – oavsett vem man är eller var man bor.

Vår utgångspunkt är gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt och få del av inflytande och resurser i det svenska samhället på lika villkor.

 

Bildas vision

Tillsammans bildar vi för livet.


Det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Vi vill göra möten mellan människor möjliga, och sprida den möjligheten till fler.

 

Bildas verksamhetsidé

Bilda är ett studieförbund som skapar frizoner där olika perspektiv möts och där samspelet frigör människors engagemang. Medskapande, delaktighet och livstolkning är centralt i vår bildnings- och kulturverksamhet. Vår utgångspunkt är människors egna drivkrafter.

 


Mer om folkbildning

Varje år träffas miljontals människor i Sverige för att dela med sig av kunskaper, utbyta synpunkter och diskutera åsikter. Formen kan vara en kurs, en studiecirkel eller en kulturaktivitet men effekten är alltid densamma: när möten skapas uppstår nya idéer och nya insikter. Ett slags korsbefruktning som inte bara utvecklar de personer som deltar, utan hela samhället. En sådan blandning är oerhört viktig för en väl fungerande demokrati. Och därmed ett bra Sverige.

Läs mer om folkbildning i vår guide Liten guide till folkbildning.

RESPONSIVE CONTENT

EXPAND

Visste du att

Bilda har drygt 14000 aktiva cirkelledare i hela Sverige