Hoppa till huvudinnehåll

Material och metoder

Bilda har mycket material att dela med sig av. Idéskrifter, metoder, studieguider och böcker fungerar som stöd och inspiration för studiecirklar och ledare, eller ibland bara för att väcka en tanke hos enskilda individen.

 

Filter

 • Hälsa och livskvalitet
 • Kultur och kreativitet
 • Ledarutveckling
 • Mellanöstern
 • Samhälle och mångfald
 • Tro och kyrka
 • Folkbildning
 • Rensa filter

Att se är att lära

Att se är att lära är en bok om andlig mognad och är första delen i Bildas serie religionspedagogiska skrifter.

 • Tro och kyrka

Bildas ledarlåda

Vill du ha pedagogiska verktyg för få igång samtal och funderingar i din studiecirkel, ledarutbildning, personalsamling eller styrelsemöten? Vår ledarlåda är tänkt att ge dig glädje och inspiration i ditt ledarskap.

 • Ledarutveckling

Bokcirkel - en samtalsmodell

Det finns många anledningar att starta en bokcirkel. Förutom det givna skälet att samtala kring böcker, kan också det sociala, mötet med nya och gamla vänner, stå i centrum. I vår Samtalsmodell för bokcirkel får du några enkla råd kring vad ni bör tänka på och hur träffarna kan gå till.

 • Ledarutveckling

Deltagandets konst

Folkbildningen har i alla tider haft en ambivalent hållning till deltagarkultur. Deltagaren och hennes erfarenheter är utgångspunkten och centrum i folkbildningens pedagogik.

 • Kultur och kreativitet

Det doftar av himmel - livsnära sånger för liten och stor.

Barnmusikmaterial med 27 sånger för småbarnsmusiken upp till barnkören.

 • Kultur och kreativitet

Det sanna, det goda, det sköna - En bildningsresa

Det sanna, det goda, det sköna är en bok som skis­sar på förutsättningar och möjligheter för ett möte mellan svensk folkbildning och ortodoxa och österländska kyrkor inom ramen för en gemensam bildningsorganisation.

 • Tro och kyrka

Där berättelser möts

Swedish Christian Study Centre 25 år.
Mer info inom kort

 • Mellanöstern

En programkväll om klimat och hållbarhet

Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

 • Samhälle och mångfald

Ett sanningens ögonblick

Karios Palestina är ett budskap som riktar sig inåt, till de kristna som lever på de av Israel ockuperade palestinska områdena.

 • Mellanöstern

Frigörande äventyr – att finna sig i världen

Pedagogik är en konst. Detta är några pedagogers historia om hur det som de kallar för utepedagogik växte fram och blev till det som det är idag. Boken vill inspirera läsaren till egna pedagogiska äventyr, för mänsklig frigörelse och utveckling.

 • Ledarutveckling

Gruppen som började läsa Bibeln

2010 var det 10 år sedan Bibeln 2000 släpptes vilket uppmärksammades med boken Gruppen som började läsa Bibeln. Bilda har tagit fram en studieguide till boken.

 • Tro och kyrka

Handbok i bibliodrama

Handbok i bibliodrama – När ord möter liv är en bok om bibliodrama. Bibliodrama innebär att läsa Bibeln med både kropp och själ, med både känslor och intellekt.

 • Tro och kyrka

Hej Skolan!

Hej Skolan! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om föräldrars delaktighet i skolan. Föräldrarna spelar en viktig roll för barnens skola i Sverige. Det är en förutsättning för att barnen ska vara trygga och få studiero.

 • Samhälle och mångfald

Hej Sverige!

Hej Sverige! Vägar till studier och jobb är ett digitalt studiematerial med syfte att inspirera och motivera utrikesfödda kvinnor till studier och arbete.

 • Samhälle och mångfald

Ingen växer utan möten

Vi lever i ett kunskapssamhälle. Men det betyder inte att kunskapens innebörder är självklara. Bildningstraditionen sätter in kunskapen i ett större sammanhang, i ett större projekt. I den här idéskriften har vi samlat några idéer och tankar kring kunskap och bildning.

 • Ledarutveckling

In Times of Genocide

2015 var det hundra år sedan det armeniska folkmordet och syrianska Seyfo i det Ottomanska riket. I denna bok finns föreläsningarna från konferensen in Times of Genocide 1915–2015.

 • Mellanöstern

IS/Daesh - några perspektiv

Islamiska staten, IS, eller Daesh, gör anspråk på att vara den sanna företrädaren för islam, med en strävan att inrätta ett nytt kalifat. Boken innehåller föredrag från en konferens på Teologiska högskolan som hölls 2015.

 • Samhälle och mångfald

Kristen etik i fickformat

Denna studiehandledning till boken Kristen etik i fickformat av Erwin Bischofberger är en inbjudan till samtal om de etiska grunderna för moraliska ställningstaganden.

 • Tro och kyrka

Kristi kärlek till migranterna

En studieguide till boken Kristi kärlek till migranterna utgiven av Påvliga rådet för själavård bland migranter.

 • Tro och kyrka

Ledarhandledning för smågruppsledarutbildningar

Materialet bygger på Bildas ledarutbildning Lära för att leda och är skräddarsytt för att utbilda smågruppsledare i församlingen.

 • Tro och kyrka

Lite guiden till folkbildning

Varje år träffas miljontals människor i Sverige för att dela med sig av kunskaper, utbyta synpunkter och diskutera åsikter. Formen kan vara en kurs, en studiecirkel eller en kulturaktivitet men effekten är alltid densamma: när möten skapas uppstår nya idéer och nya insikter.

 • Folkbildning

Livet och hälsan

Ett studiematerial om existentiell hälsa.Livet och hälsan är en kurs där deltagarna får möjlighet att reflektera kring tankar om livet och vad som ger inre styrka och känsla av sammanhang.

 • Hälsa och livskvalitet

Livsnära samtal

Livsnära samtal är en modell för nödvändiga samtal i ytans kultur. Samtal som borrar djupare i oss än mediernas förytligande av människan.

 • Hälsa och livskvalitet

Lära för att leda Barnmusik

Ett ledarmaterial för barnmusikgrupper. Materialet är tänkt för dig som leder eller vill börja leda grupper i barnmusik för barn 0-5 år.

 • Kultur och kreativitet

Makten över meningen

Demokrati är ett begrepp som gäckar den som söker bestämda svar – men utmanar och inspirerar den som istället söker de intressanta och utvecklande frågorna. Makten över meningen är ett av resultaten av arbetet i Bildas demokratiprojekt.

 • Samhälle och mångfald

Med vilken rätt?

En skrift om Israels ockupation, mänskliga rättigheter och krigets lagar utgiven av Diakonia, Svenska kyrkan, Sensus och Bilda

 • Mellanöstern

Mitt bästa Jag

Ett studiematerial uppbyggt kring fem ämnen; stress, sömn, kost, motion och livspärlor.

 • Hälsa och livskvalitet

More than one story

More than one story är ett kortspel utvecklat för att bygga broar mellan människor i alla åldrar, från alla bakgrunder och kulturer.

 • Ledarutveckling

Motstånd och uppbyggelse

En idéskrift om frikyrkorna. Tre frikyrkliga ungdomsförbund startade Frikyrkliga studieförbundet (FS) 1947. Dessa fick snart sällskap av sina modersamfund och av andra frikyrkor.

 • Tro och kyrka

Nya andakter och andaktstips

Har du planerat andakterna för höstens träffar? Nu kan du ladda ner häftet "Nya andakter och andaktstips", ett material framtaget av Equmenia och Bilda.

 • Tro och kyrka

Närmare än jag tror

Livsnära sånger för liten och stor. Ett barnmusikmaterial med 20 sånger.

 • Kultur och kreativitet

Olikheter - en tillgång i praktiken

Flera idé- och livsvärldar möts i Bilda. När målet är att vara mer än ett serviceorgan utmanas både demokratin och samlevnaden. Med idéskriften Olikheter - en tillgång i praktiken vill vi dela med oss av möten, tankar och lärdom ur Bildas praktik.

 • Samhälle och mångfald

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

Denna studieplan är tänkt att användas för grupper som vill läsa Riktlinjer för katekes i Stockholms katolska stift tillsammans.

 • Tro och kyrka

Samtal på gång

Samtal på gång är ett verktyg för att en grupp ska få en lätt fysisk aktivitet inbakad i folkbildningen.

 • Hälsa och livskvalitet

Samtalsmodell/HBTQ

En modell för samtala om olika tolkningar och förhållningssätt till HBTQ-frågor i kyrkorna.

 • Hälsa och livskvalitet

Samtalsmodell för studiecirkel

Ibland är det inte helt enkelt att börja samtala - det kan ta tid innan man känner trygghet i gruppen. Vår samtalsmodell skapar rum för eftertanke och reflektion.

 • Ledarutveckling

Se möjligheterna

Den andra boken i vår religionspedagogiska skriftserie heter som tar utgångspunkten i att visa på nya perspektiv och att stimulera till det goda samtalet som en viktig del i församlingsutvecklingen.

 • Tro och kyrka

Seniorsamtal

Ett studiematerial om att bli äldre.

 • Hälsa och livskvalitet

Se tanken! Om film i Bibelsamtalet

Se tanken! är ett studiematerial skrivet för att använda filmen som redskap i bibelsamtalet.

 • Tro och kyrka

Shalom Inshallah

Boken Shalom Inshallah Judar, kristna och muslimer sida vid sida erbjuder möten med människor i Israel och Palestina. Genom bilder och personliga porträtt ger boken röst åt judar, kristna och muslimer som aktivt vill utveckla olika sätt att leva tillsammans i vardagen under mer värdiga former än vad situationen egentligen inbjuder till.

 • Mellanöstern

Smågrupper i kyrkans liv

Detta häfte är skrivet för att stödja redan existerande smågrupper i Stockholms katolska stift samt att ge idéer till församlingar och enskilda som vill forma och leda egna smågrupper.

 • Tro och kyrka

Snacka om att göra skillnad - samtalskort

De här samtalskorten kan hjälpa oss att tala om vilken värld vi vill ha!

 • Samhälle och mångfald
 • Hälsa och livskvalitet

Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studieplan om hur det katolska stiftet i Sverige är organiserat och hur en katolsk församling ska fungera i vårt land.

 • Tro och kyrka

Studieguide till 12 steg för hopplösa

En handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper utifrån Olle Carlssons bok 12 steg för hopplösa – Livsförändring på djupet.

 • Hälsa och livskvalitet

Studieguide till Försoning behövs

Försoning behövs är en teologisk fördjupning om försoning skriven i en dialog mellan författarna Arne Fritzon och Sofia Camnerin. Bilda har tagit fram en studieguide som hjälp till läsning och samtal om boken i en liten grupp.

 • Tro och kyrka

Studieguide till Jag vill förändra

Studieförbundet Bilda har tagit fram en studieguide till boken Jag vill förändra från Förbundet Kristen humanism. Boken tar sin utgångspunkt i reformationen. Men inte enbart som ett historiskt skede utan en reformation som ständigt fortgår.

 • Tro och kyrka

Studieguide till Liv i gemenskap

Boken Liv i gemenskap är en kristen klassiker. Den utkom 1939, och tillhör den tyska prästen, teologen och motståndsmannen Dietrich Bonhoeffers mest kända och lästa böcker. Studieguiden är en hjälp för studiecirklar/bokcirklar som vill läsa boken tillsammans och sedan reflektera över innehållet i den och de frågor och tankar det väcker.

 • Tro och kyrka

Studieguide till Steg på vägen

Boken Steg på vägen är en kristen klassiker av den svenska författaren, översättaren och kritikern Gunnel Vallquist. Studieguiden är en hjälp för studiecirklar/bokcirklar som vill läsa boken tillsammans och sedan reflektera över innehållet i den och de frågor och tankar det väcker.

 • Tro och kyrka

Studieguide till Vägen till kontemplation

Boken Vägen till kontemplation är en kristen klassiker, skriven av den amerikanske trappistmunken Thomas Merton som anses vara en av vår tids ledande teologer. Studieguiden är en hjälp för studiecirklar/bokcirklar som vill läsa boken tillsammans och sedan reflektera över innehållet i den och de frågor och tankar det väcker.

 • Tro och kyrka

Studieguide till Välkomna varandra!

Boken Välkomna varandra! presenterar frikyrkliga bejakande perspektiv på homosexualitet och samkönade relationer. En antologi om kristen tro, kyrka, feminism och jämställdhet. Tio skribenter med varierad bakgrund – teologer, journalister och stats­vetare – belyser olika aspekter av jämställd­heten i kyrkan.

 • Tro och kyrka

Studieguide till RPGs policyprogram för samhällsfrågor

Som stöd för att samtala i grupper om RPG:s policyprogram har Bilda tagit fram en enkel studieguide med förslag på samtalsfrågor och övningar.

 • Samhälle och mångfald

Studiehandledning/samtalsfrågor till Amoris Laetitia

Studiehandledning/samtalsfrågor till boken Amoris Laetitia, inför Världsfamiljdagarna 2018

 • Tro och kyrka

Studiehandledning Mellanöstern

En studiehandledning för studiecirklar om Israel och Palestina.

 • Mellanöstern

Studieplan till Den svårlösta konflikten

Den svårlösta konflikten är en essäsamling som behandlar frågeställningar kring abort ur olika perspektiv.

 • Tro och kyrka

Studieplan till Feminism och kyrkan

En antologi om kristen tro, kyrka, feminism och jämställdhet. Tio skribenter med varierad bakgrund – teologer, journalister och stats­vetare – belyser olika aspekter av jämställd­heten i kyrkan.

 • Tro och kyrka

Studieplan till Guld Rökelse Myrra

En studieplan tänkt att användas av grupper som vill studera boken Guld Rökelse Myrra tillsammans.

 • Tro och kyrka

Studieplan till Frikyrklig identitet

Vad innebär det att vara frikyrklig idag när alla samfund i Sverige per definition egentligen är frikyrkor? Vilken betydelse har rötterna bakåt när samfund slås ihop och lokala församlingar går samman?

 • Tro och kyrka

Studieplan till Maria Elisabeth Hesselblad - Ett helgon från Sverige

Ett studiematerial till boken om Elisabeth Hesselblad, Sveriges andra kanoniserade helgon.

 • Tro och kyrka

Studieguide till Mitt ibland oss

Studieguiden innehåller samtalsfrågor till bokens olika kapitel. De är tänkta att vara en hjälp för dem som vill läsa boken tillsammans med andra och reflektera över innehållet i boken och över de frågor och tankar som det väcker. 

 • Tro och kyrka

Studieplan till Tusen olevda liv

En studieplan till boken Tusen olevda liv, av Tomas Sjödin.

 • Hälsa och livskvalitet

Sverige, Sverige fosterland

En antologi om nationalismen, kyrkan och samhället.

 • Samhälle och mångfald

Söndagsskolematerial för Syrisk-ortodoxa kyrkan

Nu finns ett nytt ledarmaterial för söndagsskolan framtaget, avsett för söndagsskoleundervisning för barn i åldrarna 5–10 år. Material för undervisning i söndagsskolor i den Syrisk-ortodoxa kyrkan är tänkt att användas i de syrisk-ortodoxa församlingar där man bedriver söndagsskoleverksamhet.

 • Tro och kyrka

Tillsammans för livet - En handledning

Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring, är ett missionsdokument från kyrkornas världsråd.Svenska missionsrådet, Sensus, Bilda och Sveriges kristna råd har arbetat fram en handledning som ger stöd till reflektion, inspiration, samtal och handling.

 • Tro och kyrka

Tillsammans mot människohandel

Vad är människohandel? Och vad kan jag göra för att förändra? Det är några av frågorna som det nya samtalsmaterial Tillsammans Mot Människohandel vill ta sig an. Materialet är tänkt att användas som en studiecirkel för hemgrupper eller liknande och är uppbyggt som ett självstudiematerial med utgångspunkten i ett kristet perspektiv.

 • Tro och kyrka
 • Samhälle och mångfald

Utan musiken dör man

En idéskrift om Studieförbundet Bildas rockverksamhet: varför och hur.

 • Kultur och kreativitet

Unga på gång

Ett metodmaterial för ledare till tjej- och killgrupper, där deltagarna är 12-16 år. Syftet med materialet är att bidra till en grupprocess som kan stärka ungas självkänsla och livsberedskap.

 • Hälsa och livskvalitet

Var hälsat, Maria, full av nåd

En studieguide för gruppreflektioner över Maria, Guds moder och trons moder.

 • Tro och kyrka

Vuxendialog

Vuxendialog är en enkel modell för mindre samtalsgrupper, där deltagarna tillsammans talar om såväl vardagliga händelser som angelägna livsfrågor.

 • Hälsa och livskvalitet

Volontärer i församling och förening

Materialet kan användas på olika sätt, till exempel vid ett introduktionsmöte med nya volontärer, som underlag vid enskilda samtal, som grund för en enkel volontärutbildning eller vid olika former av nätverksträffar.

 • Tro och kyrka

Värdighet här, förändring där

Ett samtalsmaterial om utsatta EU-medborgare.

 • Samhälle och mångfald

Studieguide till Gud: återkomsten

Vi hör talas om tro och religion mer numera. Böcker skrivs, tidningar släpper in samtalet i sina ledare och debatter. Ett hett forskningsområde internationellt handlar om religionens positiva inverkan på samhällsutvekling.

 • Samhälle och mångfald
 • Tro och kyrka

Bildas miljömaterial

Det här materialet är till för dig som är ledare, anställd eller förtroendevald i Bilda. Vi har tagit fram det för att göra det enklare för oss tillsammans att arbeta för en hållbar utveckling.

 • Samhälle och mångfald

Så här fungerar och skapar du studieplatser i Learnify

Det här är en guide för dig som som vill skapa och använda en digital studie- eller mötesplats för dina studiecirklar på distans eller med fysiska träffar, samt kurser.

 • Ledarutveckling

MATERIAL SÖK

MATERIAL SÖK CSS