Hoppa till huvudinnehåll

Swedish Christian Study Centre

Jerusalem

Alldeles innanför Jaffaporten i gamla stan i Jerusalem hittar du Swedish Christian Study Centre. En mer lämpad utgångspunkt för studier och möten med världen är svår att tänka sig. Från centrets takterass har du en unik utblick över de heliga platserna i gamla stan.

(English version click here)

Studiecentret invigdes 1991. Syftet med centret är att erbjuda en plats för enskilda och grupper att mötas och studera. Kontakten med de lokala kyrkorna är viktig. Mötet med dem innebär ett möta med de egna rötterna, men också med en kristen kultur med en annan historia och en annan aktuell situation än den svenska. 

Verksamhet

En viktig del av studiecentrets verksamhet är att planera och ta emot resegrupper från Sverige. SCSC är också en mötesplats för människor som bor i Jerusalem. Relationerna till dem är viktiga, inte minst för att öka de egna kunskaperna om historia och den aktuella situationen. Vi arrangerar regelbundet föreläsningar, konserter med mera.

Studiecentret är öppet måndag – fredag för den som spontant vill komma på besök. Kommer ni som grupp, tag gärna kontakt i förväg.

volontär på SCSC

 

Kontaktpersoner

Bli volontär!

På centret finns också möjlighet att vara volontär under tre månader. Du har då rollen som något av centrets husvärd och hjälper även till med dagliga praktiska göråmål.  Våra volontärer är som regel seniorer.

Är du intresserad av att vara volontär, kontakta magnus.stenberg@bilda.nu

Stipendier

Bilda delar årligen ut ett stipendium för en fyra veckors vistelse i Israel och Palestina. Stipendiets syfte är att bereda möjlighet till: 
- närkontakt med människor och miljöer i Israel och Palestina
- möten, studier, skapande verksamhet och kulturutbyten
- upplevelser av Mellanöstern som kan fördjupa det egna engagemanget

Det krävs inga speciella förkunskaper men du ska vara aktiv i en kyrka, i freds- och rättvisearbete eller kulturverksamhet. Planeringen för en meningsfull vistelse i landet görs tillsammans med studiecentret.

Klimatpåverkan

Vårt omfattande reseverksamhet till Mellanöstern sker i syfte att skapa intresse, kunskap och engagemang kring frågor som rör Mellanöstern. Tyvärr har detta viktiga folkbildande arbete en baksida i form av negativ miljöpåverkan genom de många flygresor som görs. Bilda tar sitt ansvar för resornas inverkan på miljön genom att plantera träd i Vi-skogen. Trädplanteringen bidrar såväl till fattigdomsbekämpning som till att minska de negativa effekterna av klimatförändringarna.

Läs mer på www.viskogen.se

Hitta hit

PO Box 14 233
Jaffa Gate, Old City
91141
Jerusalem