Hoppa till huvudinnehåll

För ledare

Vi har omkring 14000 cirkelledare i hela landet, och varje år tillkommer nya. En av våra främsta uppgifter är att se till att du som är ledare känner dig trygg i din roll. Du är viktig! Du är en nyckelperson i vår verksamhet och är en representant för Bilda i din studiecirkel.

Det speciella med att vara ledare i en studiecirkel är att du är ledare i och inte för gruppen. En studiecirkel bygger på delaktighet. Ni lär tillsammans genom att dela kunskaper, tankar och erfarenheter. Som ledare har du ett särskilt ansvar för att förutsättningarna för att deltagarna ska kunna vara delaktiga och lära är så goda som möjligt.

Webbaserad grundutbildning

Alla som blir cirkelledare hos Bilda ska göra en webbaserad grundutbildning. Den tar ca 30 minuter och du får reda på vad det innebär att vara cirkelledare, vilka förväntningar vi har på dig och hur Bilda kan stötta dig som cirkelledare och er studiecirkel.

ledarutveckling illustrationer
Illustration: www.fridarit.com

Lära för att leda

För att stödja och inspirera dig i rollen som ledare erbjuder Bilda ett ledarutvecklingsprogram - Lära för att leda. Vi utgår ifrån att vi lär oss tillsammans och att lärandet sker ständigt - vi blir aldrig färdiga!

Rabatt på prenumerationer

Vi har i samarbete med tidskrifterna "Teologi & Ledarskap" samt "NOD" tagit fram förmånliga prenumerationserbjudanden för alla cirkelledare i Bilda.

Smarta ledartips!

Vill du få igång samtalet eller lösa en konflikt? Här bjuder vi dig som leder grupper på några av våra metoder.

Arbetsplan

Varje studiecirkel ska också fylla i en arbetsplan. Den är till för att ni tillsammans i gruppen ska bestämma mål, arbetssätt och studiematerial. Den är också bra att se tillbaka på när ni utvärderar er cirkel.

Rapportera närvaro

Du som är cirkelledare får varje termin en närvarolista från Bilda. Det är viktigt att du fyller i listan korrekt. Närvarolistan är underlag för det anslag till folkbildningen som kommer från stat, kommun och landsting.

Du som är cirkelledare kan välja om du vill använda e-lista (elektronisk närvarolista) eller papperslista.

Några råd om hur du ska hantera närvarolistan

Under maj 2018 trädde den nya dataskyddslagen ikraft. Syftet med lagen är att stärka den enskildes integritet gentemot företag och organisationer.

Närvarolistan med uppgifter om den enskilde deltagaren ligger som underlag för det anslag till folkbildningen som Bilda får från staten, kommuner och landsting. Det innebär att i en studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet krävs rapportering av personuppgifter om deltagare. 

En personuppgift är all information som kan identifiera en enskild person. Som cirkelledare hanterar du en närvarolista som innehåller många personuppgifter, exv. namn, adress, telefonnummer och mailadress.

Tänk på detta!

  • Använd alltid Bildas blanketter då du samlar in personuppgifter så att det blir tydligt att det är Bilda som kommer hantera uppgifterna.
  • Låt inte listan ligga framme eller skickas runt till deltagarna för att fylla i att de varit med vid det enskilda tillfället, utan du anger vilka som närvarat.
  • För att dela personuppgifter med hela gruppen i form av en lista ska alla i gruppen ha gett sitt samtycke till detta.
  • Om det kommer till en ny deltagare ska du informera varför du behöver deltagarens personuppgifter.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss, främst din kontaktperson på Bilda, eller maila oss på dataskydd@bilda.nu.   

 

Läs mer om hur Bilda hanterar deltagares och ledares personuppgifter i integritetspolicyn.

Avtal för cirkelledare

Som cirkelledare kan du vara antingen ideell eller avlönad - helt beroende på hur din roll ser ut. I Studieförbundens avtal för studiecirkelledare kan du läsa om dina rättigheter. Senaste versionen av avtalet hittar du här (extern länk).  

RESPONSIVE CONTENT

Uppgifter som ledare

  • Leda cirkeln tillsammans med deltagarna
  • Vara kontaktperson mot Bilda
  • Rapportera in närvaro vid terminslut