Hoppa till huvudinnehåll

Medlemsorganisationer

Studieförbundet Bilda har 49 förbundsgemensamma medlemsorganisationer. På regional nivå finns många fler. Bilda har en självständig roll som bildningsförbund i förhållande till medlemsorganisationerna. En stor del av verksamheten bedrivs också i samarbete med människor och grupper utan anknytning till dessa.

A
Armeniska Apostoliska kyrkan

B
Betaniastiftelsen

E
Etiopiska ortodoxa tewahdokyrkan – Ärkestiftet i Sverige
Evangeliska Frikyrkan
Equmenia
Equmeniakyrkan
Equmeniakyrkans sångarförbund

F
Frälsningsarmén
Frälsningsarmén, kår- och musikutveckling
Frälsningsarméns ungdomsförbund
Förbundet för kristen humanism och samhällssyn
Föreningen Furuboda
Föreningen Syskonbandet

G
Grekisk-ortodoxa Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien

H
Hela Människan
Heliga Ninos Georgiska ortodoxa församling i Sverige

I
Ikonsällskapet

K
Koptiska Ortodoxa kyrkan 
Koptiska ortodoxa ungdomsförbundet
KRIK – Kristen Idrottskontakt
Kristen & Kvinna
Kristna Fredsrörelsen
Kristna Publicistförbundet
Kristna Studentrörelsen i Sverige (KRISS)

M
Makedonska Ortodoxa kyrkan

O
Ortodoxa scouter i Sverige

P
Pingst – fria församlingar i samverkan
Pingst Ung

R
Reach
Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG)
Rumänska ortodoxa stiftet i Norra Europa
Ryska ortodoxa kyrkan – Kristi förklarings församling
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet)

S
Serbisk-ortodoxa kyrkan 
Sport for life
Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet
S:t Lukas
Stockholms katolska stift 
Svenska Alliansmissionen
Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund
Svensk-litauiska Riksföreningen
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Sveriges Kristna Handikappförbund
Sveriges Unga Katoliker
Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige 
Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund
Syrisk-ortodoxa ungdomsförbundet inom Ärkestiftet i Sverige och Skandinavien
Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien

V
Vineyard Norden

 

 

Observera att ovanstående är länkar till externa webbplatser. Studieförbundet Bilda tar inte ansvar för innehållet på dessa sidor. Rapportera bruten länk här.