Hoppa till huvudinnehåll

Om folkbildning

En grupp människor står i ring med utsträckta händer.

Varje år träffas miljontals människor hos Sveriges tio studieförbund för att dela med sig av sina kunskaper och utbyta åsikter.
 

Formerna för folkbildning kan variera; kurser, studiecirklar, konserter, seminarier, ledarutbildningar. Men effekten är alltid densamma: när människor träffas, som inte brukar träffas, uppstår nya idéer och nya insikter. Ett slags korsbefruktning som utvecklar inte bara personerna som deltar, utan hela samhället. En sådan blandning är viktig för en väl fungerande demokrati. Och därmed ett bra Sverige.
 

När människor träffas, som inte brukar träffas, uppstår nya idéer och nya insikter.

Folkbildningen har en lång tradition. I över hundra år har människor i Sverige frivilligt samlats för att på egna villkor tillsammans studera, ta del av föreläsningar, delta i kulturprojekt med mera. På detta sätt har människor träffats - och fortsätter träffas - för att lära sig mer, för att stärka sina möjligheter att påverka sina egna livsvillkor och ofta för att påverka och förändra förhållanden i samhället.

En demokratisk samtalskultur ligger till grund för folkbildningen och arbetet i studiecirklar och kurser, där deltagarna har ett stort inflytande och gemensamt är med och formar innehållet utifrån sina erfarenheter och frågor.

Folkbildningen finansieras till stor del genom stöd från stat, landsting och kommuner. All folkbildning är inte statsbidragsberättigad men den folkbildning som uppfyller statens syften och kriterier kan vara det. Det innebär att studieförbundet kan anordna och stötta folkbildningsverksamhet på olika sätt.

Utöver den mer traditionella verksamheten med studiecirklar, kurser med mera bedriver studieförbund och folkhögskolor även annan verksamhet, på uppdrag av samhället, organisationer med flera. Det kan till exempel gälla uppdrag från kommuner och arbetsförmedlingar.

Studieförbunden i samverkan är en gemensam intresseorganisation för Sveriges alla studieförbund. studieforbunden.se

Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskoloroch följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet.
folkbildning.se