Hoppa till huvudinnehåll

Studieguide till boken Vägen till kontemplation

Boken Vägen till kontemplation är en kristen klassiker, skriven av den amerikanske trappistmunken Thomas Merton som anses vara en av vår tids ledande teologer. Studieguiden är en hjälp för studiecirklar/bokcirklar som vill läsa boken tillsammans och sedan reflektera över innehållet i den och de frågor och tankar det väcker. 
 

Boken försöker ge svar på frågor som: Hur bevarar man en kontemplativ livshållning
mitt i en värld som slits åt alla håll? Hur finner man svar på sin innersta längtan? Hur
hittar man fram till en livshållning som förenar både de inre och yttre aspekterna av
mänskligt liv?

Att samtala med andra om angelägna livs- och samhällsfrågor utifrån böcker och texter är intressant, spännande och ibland utmanande. I mötet med texten och andras åsikter, tolkningar och erfarenheter kan man ibland få nya insikter och tankar om sitt eget liv.

Om boken

Författare

Thomas Merton

Pris

ca 240 kronor + frakt