Hoppa till huvudinnehåll

Samtala om boken Välkomna varandra!

Omslag till boken Välkomna varandra

Antologin Välkomna varandra! presenterar frikyrkliga bejakande perspektiv på homosexualitet och samkönade relationer. Bildas studieguide är en hjälp att, tillsammans med andra, diskutera och reflektera kring de teman och frågeställningar som lyfts i boken. 

Texterna i boken berör frågor som bibeltolkning, församlingssyn och etik. Men de är samtidigt ofta djupt personliga och tidvis ifrågasättande. Därför hoppas vi att många väljer att samtala om boken i mindre grupper och att den här studieguiden, med förslag på samtalsfrågor, kan bli en hjälp och en ingång i boken.

Om du använder studieguiden vill vi gärna att du rapporterar din grupp som en studiecirkel inom Bilda. Fyll i blanketten ”Anmälan om studieverksamhet” och skicka till ditt närmaste Bilda-kontor. Vill du starta en ny samtals -och läsecirkel med utgångspunkt från boken? Läs mer om det här.


Kommande öppna bokcirklar

Om boken

Välkomna varandra! innehåller fjorton texter som presenterar öppenhet för samkönade relationer i frikyrkliga församlingar. I enlighet med frikyrklig tradition tar texterna Bibeln på stort allvar, och visar hur dess budskap och berättelser pekar på en väg bort från förakt, utanförskap och kristen hemlöshet - mot ett tydligt ja till samkönade relationer. Texterna är skrivna av pastorer, teologer och sakkunniga. Flera är också författade av personer med egen erfarenhet av att vara homosexuell i frikyrkan.

Läs mer om boken