Hoppa till huvudinnehåll

Material och metoder för tro och kyrka

Bilda tar fram material, metoder och böcker som stöd och inspiration för ledare och grupper. Här har vi samlat material för dig som är intresserad av tro och kyrka.
 

Jag vill förändra

Studieförbundet Bilda har tagit fram en studieguide till boken Jag vill förändra från Förbundet Kristen humanism. Boken tar sin utgångspunkt i reformationen. Men inte enbart som ett historiskt skede utan en reformation som ständigt fortgår.

Feminism och kyrkan - en studieplan

En antologi om kristen tro, kyrka, feminism och jämställdhet. Tio skribenter med varierad bakgrund – teologer, journalister och stats­vetare – belyser olika aspekter av jämställd­heten i kyrkan.

Motstånd och uppbyggelse

En idéskrift om frikyrkorna. Tre frikyrkliga ungdomsförbund startade Frikyrkliga studieförbundet (FS) 1947. Dessa fick snart sällskap av sina modersamfund och av andra frikyrkor.

Frikyrklig identitet - en studieplan

Vad innebär det att vara frikyrklig idag när alla samfund i Sverige per definition egentligen är frikyrkor? Vilken betydelse har rötterna bakåt när samfund slås ihop och lokala församlingar går samman?

Försoning behövs - en studieguide

Försoning behövs är en teologisk fördjupning om försoning skriven i en dialog mellan författarna Arne Fritzon och Sofia Camnerin. Bilda har tagit fram en studieguide som hjälp till läsning och samtal om boken i en liten grupp.

Gruppen som började läsa Bibeln

2010 var det 10 år sedan Bibeln 2000 släpptes vilket uppmärksammades med boken Gruppen som började läsa Bibeln. Bilda har tagit fram en studieguide till boken.

Handbok i bibliodrama

Handbok i bibliodrama – När ord möter liv är en bok om bibliodrama. Bibliodrama innebär att läsa Bibeln med både kropp och själ, med både känslor och intellekt

Se möjligheterna

Den andra boken i vår religionspedagogiska skriftserie heter som tar utgångspunkten i att visa på nya perspektiv och att stimulera till det goda samtalet som en viktig del i församlingsutvecklingen.

Se tanken! om film i Bibelsamtalet

Se tanken! är ett studiematerial skrivet för att använda filmen som redskap i bibelsamtalet.

Ledarhandledning för smågruppsledarutbildningar

Materialet bygger på Bildas ledarutbildning Lära för att leda och är skräddarsytt för att utbilda smågruppsledare i församlingen.

Tillsammans för livet - en handledning

Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring, är ett missionsdokument från kyrkornas världsråd.Svenska missionsrådet, Sensus, Bilda och Sveriges kristna råd har arbetat fram en handledning som ger stöd till reflektion, inspiration, samtal och handling.

Att se är att lära

Att se är att lära är en bok om andlig mognad och är första delen i Bildas serie religionspedagogiska skrifter.

Det sanna, det goda, det sköna – en bildningsresa

Det sanna, det goda, det sköna är en bok som skis­sar på förutsättningar och möjligheter för ett möte mel­­­­­lan svensk folkbildning och ortodoxa och österländska kyrkor inom ramen för en gemensam bildningsorganisation.

Volontärer i församling och förening

Materialet kan användas på olika sätt, till exempel vid ett introduktionsmöte med nya volontärer, som underlag vid enskilda samtal, som grund för en enkel volontärutbildning eller vid olika former av nätverksträffar.

Studieguide till boken Liv i gemenskap

Boken Liv i gemenskap är en kristen klassiker. Den utkom 1939, och tillhör den tyska prästen, teologen och motståndsmannen Dietrich Bonhoeffers mest kända och lästa böcker. Studieguiden är en hjälp för studiecirklar/bokcirklar som vill läsa boken tillsammans och sedan reflektera över innehållet i den och de frågor och tankar det väcker.

Studieguide till boken Steg på vägen

Boken Steg på vägen är en kristen klassiker av den svenska författaren, översättaren och kritikern Gunnel Vallquist. Studieguiden är en hjälp för studiecirklar/bokcirklar som vill läsa boken tillsammans och sedan reflektera över innehållet i den och de frågor och tankar det väcker.

Studieguide till boken Vägen till kontemplation

Boken Vägen till kontemplation är en kristen klassiker, skriven av den amerikanske trappistmunken Thomas Merton som anses vara en av vår tids ledande teologer. Studieguiden är en hjälp för studiecirklar/bokcirklar som vill läsa boken tillsammans och sedan reflektera över innehållet i den och de frågor och tankar det väcker.

Studieplan till boken Guld Rökelse Myrra

En studieplan tänkt att användas av grupper som vill studera boken Guld Rökelse Myrra tillsammans.

Smågrupper i kyrkans liv

Detta häfte är skrivet för att stödja redan existerande smågrupper i Stockholms katolska stift samt att ge idéer till församlingar och enskilda som vill forma och leda egna smågrupper.

Studieplan till boken Kristen etik i fickformat

Denna studiehandledning till boken Kristen etik i fickformat av Erwin Bischofberger är en inbjudan till samtal om de etiska grunderna för moraliska ställningstaganden.

Studieplan till boken Den svårlösa konflikten

Den svårlösta konflikten är en essäsamling som behandlar frågeställningar kring abort ur olika perspektiv.

Maria Elisabeth Hesselblad

Ett studiematerial till boken om Elisabeth Hesselblad, Sveriges andra kanoniserade helgon.

Kristi kärlek till migranterna

En studieguide till boken Kristi kärlek till migranterna utgiven av Påvliga rådet för själavård bland migranter.

Var hälsad, Maria, full av nåd

En studieguide för gruppreflektioner över Maria, Guds moder och trons moder.

Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studieplan om hur det katolska stiftet i Sverige är organiserat och hur en katolsk församling ska fungera i vårt land.

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

Denna studieplan är tänkt att användas för grupper som vill läsa Riktlinjer för katekes i Stockholms katolska stift tillsammans.