Hoppa till huvudinnehåll

Material och metoder för tro och kyrka

Bilda tar fram material, metoder och böcker som stöd och inspiration för ledare och grupper. Här har vi samlat material för dig som är intresserad av tro och kyrka.
 

Gå direkt till material och metoder inom:
Frikyrkorna
Katolska kyrkan
Ortodoxa kyrkorna

Material och metoder inom alla våra kyrkofamiljer


att se är att lära

Att se är att lära

Att se är att lära är en bok om andlig mognad och är första delen i Bildas serie religionspedagogiska skrifter.

det sanna det goda det sköna

Det sanna, det goda, det sköna – en bildningsresa

Det sanna, det goda, det sköna är en bok som skis­sar på förutsättningar och möjligheter för ett möte mellan svensk folkbildning och ortodoxa och österländska kyrkor inom ramen för en gemensam bildningsorganisation.

Studieguide till Jag vill förändra

Studieförbundet Bilda har tagit fram en studieguide till boken Jag vill förändra från Förbundet Kristen humanism. Boken tar sin utgångspunkt i reformationen. Men inte enbart som ett historiskt skede utan en reformation som ständigt fortgår.

ledarhandledning smågruppsledarutbildning

Ledarhandledning för smågruppsledarutbildningar

Materialet bygger på Bildas ledarutbildning Lära för att leda och är skräddarsytt för att utbilda smågruppsledare i församlingen.

motstånd och uppbyggelse

Motstånd och uppbyggelse

En idéskrift om frikyrkorna. Tre frikyrkliga ungdomsförbund startade Frikyrkliga studieförbundet (FS) 1947. Dessa fick snart sällskap av sina modersamfund och av andra frikyrkor.

Studieguide till Liv i gemenskap

Boken Liv i gemenskap är en kristen klassiker. Den utkom 1939, och tillhör den tyska prästen, teologen och motståndsmannen Dietrich Bonhoeffers mest kända och lästa böcker. Studieguiden är en hjälp för studiecirklar/bokcirklar som vill läsa boken tillsammans och sedan reflektera över innehållet i den och de frågor och tankar det väcker.

Studieguide till Steg på vägen

Boken Steg på vägen är en kristen klassiker av den svenska författaren, översättaren och kritikern Gunnel Vallquist. Studieguiden är en hjälp för studiecirklar/bokcirklar som vill läsa boken tillsammans och sedan reflektera över innehållet i den och de frågor och tankar det väcker.

Studieguide till Vägen till kontemplation

Boken Vägen till kontemplation är en kristen klassiker, skriven av den amerikanske trappistmunken Thomas Merton som anses vara en av vår tids ledande teologer. Studieguiden är en hjälp för studiecirklar/bokcirklar som vill läsa boken tillsammans och sedan reflektera över innehållet i den och de frågor och tankar det väcker.

volontärer i församling och förening

Volontärer i församling och förening

Materialet kan användas på olika sätt, till exempel vid ett introduktionsmöte med nya volontärer, som underlag vid enskilda samtal, som grund för en enkel volontärutbildning eller vid olika former av nätverksträffar.

Material och metoder inom frikyrkorna


Studieguide till boken Välkomna varandra!

Boken Välkomna varandra! presenterar frikyrkliga bejakande perspektiv på homosexualitet och samkönade relationer. En antologi om kristen tro, kyrka, feminism och jämställdhet. Tio skribenter med varierad bakgrund – teologer, journalister och stats­vetare – belyser olika aspekter av jämställd­heten i kyrkan.

nya andakter och andaktstips

Nya andakter och andaktstips

Har du planerat andakterna för höstens träffar? Nu kan du ladda ner häftet "Nya andakter och andaktstips", ett material framtaget av Equmenia och Bilda.

Studieplan till Feminism och kyrkan

En antologi om kristen tro, kyrka, feminism och jämställdhet. Tio skribenter med varierad bakgrund – teologer, journalister och stats­vetare – belyser olika aspekter av jämställd­heten i kyrkan.

Studieplan till Frikyrklig identitet

Vad innebär det att vara frikyrklig idag när alla samfund i Sverige per definition egentligen är frikyrkor? Vilken betydelse har rötterna bakåt när samfund slås ihop och lokala församlingar går samman?

Studieguide till Försoning behövs

Försoning behövs är en teologisk fördjupning om försoning skriven i en dialog mellan författarna Arne Fritzon och Sofia Camnerin. Bilda har tagit fram en studieguide som hjälp till läsning och samtal om boken i en liten grupp.

Gruppen som började läsa Bibeln

2010 var det 10 år sedan Bibeln 2000 släpptes vilket uppmärksammades med boken Gruppen som började läsa Bibeln. Bilda har tagit fram en studieguide till boken.

handbok i bibliodrama

Handbok i bibliodrama

Handbok i bibliodrama – När ord möter liv är en bok om bibliodrama. Bibliodrama innebär att läsa Bibeln med både kropp och själ, med både känslor och intellekt

se möjligheterna

Se möjligheterna

Den andra boken i vår religionspedagogiska skriftserie heter som tar utgångspunkten i att visa på nya perspektiv och att stimulera till det goda samtalet som en viktig del i församlingsutvecklingen.

se tanken

Se tanken! om film i Bibelsamtalet

Se tanken! är ett studiematerial skrivet för att använda filmen som redskap i bibelsamtalet.

tillsammans för livet

Tillsammans för livet - en handledning

Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring, är ett missionsdokument från kyrkornas världsråd.Svenska missionsrådet, Sensus, Bilda och Sveriges kristna råd har arbetat fram en handledning som ger stöd till reflektion, inspiration, samtal och handling.

Material och metoder inom katolska kyrkan


Kristi kärlek till migranterna

En studieguide till boken Kristi kärlek till migranterna utgiven av Påvliga rådet för själavård bland migranter.

 

Studieplan till Maria Elisabeth Hesselblad - ett helgon från Sverige

Ett studiematerial till boken om Elisabeth Hesselblad, Sveriges andra kanoniserade helgon.

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

Denna studieplan är tänkt att användas för grupper som vill läsa Riktlinjer för katekes i Stockholms katolska stift tillsammans.

Smågrupper i kyrkans liv

Detta häfte är skrivet för att stödja redan existerande smågrupper i Stockholms katolska stift samt att ge idéer till församlingar och enskilda som vill forma och leda egna smågrupper.

Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studieplan om hur det katolska stiftet i Sverige är organiserat och hur en katolsk församling ska fungera i vårt land.

Studiehandledning/samtalsfrågor till Amoris Laetitia

Studiehandledning/samtalsfrågor till boken Amoris Laetitia, inför Världsfamiljdagarna 2018

Studieplan till Guld Rökelse Myrra

En studieplan tänkt att användas av grupper som vill studera boken Guld Rökelse Myrra tillsammans.

Studieplan till Kristen etik i fickformat

Denna studiehandledning till boken Kristen etik i fickformat av Erwin Bischofberger är en inbjudan till samtal om de etiska grunderna för moraliska ställningstaganden.

Studieplan till Den svårlösa konflikten

Den svårlösta konflikten är en essäsamling som behandlar frågeställningar kring abort ur olika perspektiv.

Var hälsad, Maria, full av nåd

En studieguide för gruppreflektioner över Maria, Guds moder och trons moder.

Material och metoder inom ortodoxa kyrkorna


Söndagsskolematerial för syrisk-ortodoxa kyrkan

Nu finns ett nytt ledarmaterial för söndagsskolan framtaget, avsett för söndagsskoleundervisning för barn i åldrarna 5–10 år. Material för undervisning i söndagsskolor i den Syrisk-ortodoxa kyrkan är tänkt att användas i de syrisk-ortodoxa församlingar där man bedriver söndagsskoleverksamhet.