Hoppa till huvudinnehåll

Folkbildning i katolska kyrkan

Staty som håller i ett kors med stearinljus i bakgrunden.

Bilda samverkar med Stockholms katolska stift för att stödja bildnings- och kulturarbetet i de katolska församlingarna i Sverige. Vi utgår från olika behov och förutsättningar - och finns med i samtal och planering kring ledarutbildningar, kulturprogram och material.

Stockholms katolska stift samverkar med Bilda sedan våren 2009. Verksamheten befinner sig i en stark utveckling. Arbetet präglas framför allt av att katolska kyrkan i Sverige växer i medlemsantal genom invandring och kyrkans mångkulturella situation. En stor del av vår samverkan sker kring ledarutbildningar, integrationsarbete, pedagogiska redskap för trosförmedling och arbete kring kyrka-samhälle frågor.