Hoppa till huvudinnehåll

Folkbildning i de ortodoxa kyrkorna

En hand som bläddrar i en gammal bibel med en ikonostas i bakgrunden.

Vårt folkbildningsarbete är starkt lokalt förankrat i kyrkornas verksamhet runt om i landet. En stor del av verksamheten sker kring teologi, kyrkomusik, kyrkospråk och församlingsutveckling. Men verksamheten styrs också av det som händer i omvärlden. Därför verkar vi för att medlemskyrkorna och medlemmarna ska känna sig inte bara delaktiga utan också så inspirerade att de vill engagera sig i samhällsfrågor.

Vi vill ge varje församling redskap för sin bildnings- och kulturverksamhet och stöder verksamhet som ortodox scouting, ikonmåleri och kurser i konflikthantering och föreningsteknik och ledarutbildningar. Årligen anordnas också flera studie- och pilgrimsresor med ortodoxa grupper till Det heliga landet. I Jerusalem, driver Bilda studiecentret Swedish Christian Study Centre.

De senaste åren har Bilda kunnat erbjuda mötesplatser för asylsökande och nyanlända, bland annat på Mötesplats Södertälje. Där har det bland annat bedrivits cirklar i samhällsorientering, geografi, enklare språkkurser, samtal kring familjen och matlagning.

Bilda kan stödja stiftet och församlingarna genom att:

 • skräddarsy kurser och utbildningar, ordna cirkelledarkurs, kurs i konflikthantering, processledarutbildning, samtalsledare, volontärutbildning, smågruppsledarutbildning, föreningsteknik, musik, dans, teater, ikonmålning och att leda samtal.
 • bistå med personal som har kyrklig kompetens, vara bollplank, möjliggörare, administrativt stöd
 • ordna möten för samverkan med andra livstolkningar, traditioner och kulturer,
 • tillhandahålla pedagogiskt material, studieguider och studiematerial
 • ordna cirkelverksamhet för nyanlända
 • ordna konferenser, seminarier, offentliga samtal
 • vara stöd vid resor till Israel och de palestinska områdena
 • utveckla verksamheten tillsammans med olika scoutrörelser

Hur kan vi hjälpa er församling?

Hör av er till oss!

Några exempel på tematiska områden vi jobbar med:

Teologi

Under teologisk verksamhet ryms till exempel bibelstudier, söndagsskola, diakonlära, samtalsgrupper, ikonmålarkurser och trosundervisning. Vi erbjuder möjlighet till att starta, utveckla och fördjupa befintlig teologisk verksamhet i samverkan med församlingens ledare. Varför tror man som man tror i din kyrka? Att fundera över kristen tro och teologiska frågor tillsammans med andra ger nya perspektiv och fördjupar den egna tron.

Bilda har olika samtalsmodeller, studieplaner och tips på böcker som passar att använda i samtalen. Läs mer om våra material och metoder här.

Söndagsskolematerial för syrisk-ortodoxa kyrkan

Nu finns ett nytt ledarmaterial för söndagsskolan. Det riktar sig till barn i åldrarna 5-10 år och är tänkt att användas i syrisk-ortodoxa församlingar med söndagsskoleverksamhet. Materialet som innehåller en hel del lekar, pyssel och annat går även att tillämpa i andra ortodoxa kyrkors söndagsskoleundervisning. Läs mer.

Kyrkomusik

De ortodoxa kyrkornas liturgier och gudstjänster sjungs och kyrkosången är en viktig del av kyrkans tradition. Bilda vill främja och uppmuntra kyrkomusik i samverkan med våra medlemsorganisationer. Vi vill också stödja arbetet med nya och befintliga körer, körledare och körfestivaler.

Kyrkospråk

Kyrkornas klassiska språk är syriska koptiska, grekiska, geez och kyrkoslaviska. De slår en bro mellan historia och nutid och ger kyrkomedlemmarna möjlighet att delta i kyrkans liturgier vilket vore omöjligt utan en förståelse för språket.

Vi fortsätter att utvecklar arbetet inom de klassiska kyrkospråken. Fokus är att hålla språken levande. Vi vill aktivt verka för att tillgodose behovet hos våra medlemsorganisationer men också att rekrytera och utveckla ledare. Vi ska även främja relationen till olika seminarier såsom Sankt Ignatios folkhögskola. Där erbjuds utbildningar och kurser i ortodox teologi, kyrkospråk och tradition.

Församlingsutveckling

Vilka är vi? Hur ser andra på oss? Vilka vill vi vara? Vilken öppenhet har vi för förändring i mötet med människor? Bilda för ett löpande samtal med många församlingar i Sverige för att hitta vägar till förnyelse och fördjupning. Vår inriktning är att vi först måste arbeta med församlingens egen identitet för att sedan hitta vägar att komma vidare.

Vi erbjuder möjlighet till organisationsutveckling för församlingarna med bland annat styrelse- och föreningsteknik. Inom Ortodox bildning och kultur vill Bilda också erbjuda församlingen stöd i att utvecklas i enlighet med deras målsättningar. Vi vill också stödja diakonen i rollen som ledare inom den ortodoxa kyrkan. Kvinnors roll och engagemang lyfts upp genom olika satsningar och arrangemang.

Scout

Den ortodoxa scoutverksamheten har vuxit under samarbetet med Bilda. Till skillnad från den vanliga svenska scoutverksamheten är den ortodoxa en kombination av orientalisk musik, svensk natur och ortodox lära. Ortodox scouting i dag är en stor rörelse som växer med många nya ledare och kårer. I somras anordnade Ortodoxa Scouter i Sverige ett stort jamboree som samlade tusentals engagerade scouter.

allt material

Material och metoder

Bilda tar fram material, metoder och böcker som stöd och inspiration för ledare och grupper. Här har vi samlat material för dig som är intresserad av tro och kyrka.

Kontaktpersoner


Bilda Nord

Petra Falk

Petra Falk

Konsulent

090-14 20 11
070-656 55 96

Västerbottens län

Bilda Mitt

Michael Agaiby konsulent Studieförbundet Bilda Mitt

Michael Agaiby

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkan

0270-628 24
072-857 61 64

Dalarnas län
Gävleborgs län
Jämtlands län
Västernorrlands län

Bilda Svealand

Nikolas Demetriades

Nikolas Demetriades

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkan, teamledare kyrka

019-760 14 04
072-147 9160

Örebro län
Värmlands län
Västmanlands län
Södermanlands län

Bilda Öst

Susanne Ayoub, konsulent på Bilda i Södertälje

Susanne Ayoub

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkorna

08-727 18 25
0708-18 35 88

Stockholms län
Elias Seven, konsulent på Bilda

Elias Seven

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkorna

08-727 18 05
0705-72 79 98

Stockholms län
Tina Youssef

Tina Youssef

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkorna

08-727 18 34
0721-41 41 78

Stockholms län
Lena Yakoob, konsulent på Bilda i Södertälje

Lena Yakoob

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkorna

08-727 18 36
076-893 27 41

Stockholms län
Maria Makdesi-Elias, konsulent på Bilda i Stockholm

Maria Makdesi-Elias

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkorna

08-727 18 20
076- 13 14 946

Stockholms län

Bilda Sydöst

Bild på Helena Cankalp

Helena Cankalp

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkan


Jönköpings län
Västra Götalands län
Bild på Ephraim Caan

Ephraim Caan

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkan

013-31 28 34
0702-17 42 74

Östergötlands län

Bilda Sydväst

Canet Hanna Sydväst

Canet Hanna

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkorna

031-730 35 18
0769-48 22 33

Hallands län
Västra Götalands län
Nemanja Mijailovic

Nemanja Mijailovic

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkorna

031-730 35 30
0728-57 18 02

Hallands län
Västra Götalands län
Skåne län
Anni Kadoian

Anni Kadoian

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkorna

040-615 54 60
0769-41 01 91

Skåne län
Hallands län

Vi samverkar med 16 ortodoxa kyrkor och organisationer


Se hela listan

 1. Armeniska Apostoliska kyrkan
 2. Etiopiska ortodoxa tewahdokyrkan – Ärkestiftet i Sverige
 3. Grekisk-ortodoxa Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien
 4. Heliga Ninos Georgiska ortodoxa församling i Sverige
 5. Koptiska Ortodoxa kyrkan
 6. Koptiska ortodoxa ungdomsförbundet
 7. Makedonska Ortodoxa kyrkan
 8. Ortodoxa scouter i Sverige
 9. Rumänska ortodoxa stiftet i Norra Europa
 10. Ryska ortodoxa kyrkan – Kristi förklarings församling
 11. Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet)
 12. Serbisk-ortodoxa kyrkan
 13. Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige
 14. Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund
 15. Syrisk-ortodoxa ungdomsförbundet inom Ärkestiftet i Sverige och Skandinavien
 16. Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien

EXPAND

Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige

Det första samarbetet var med Syrisk-ortodoxa kyrkan 1976

Antal medlemmar:
cirka 180 000

Olika språkgrupper:
armeniska, arabiska, grekiska, georgiska, makedonska, ryska, rumänska, tigrinja, serbiska och syriska.

Största högtiderna:
påsk, jul, Heliga Moder Marias högtid