Hoppa till huvudinnehåll

Folkbildning i de ortodoxa kyrkorna

En hand som bläddrar i en gammal bibel med en ikonostas i bakgrunden.

Studieförbundet Bilda samverkar med de ortodoxa kyrkorna för att stödja bildnings- och kulturarbetet i de ortodoxa församlingarna i Sverige. Våra främsta mål är att sträva efter att alla ortodoxa medlemskyrkor känner sig delaktiga och får möjlighet till fördjupning igenom Bildas ortodoxa bildningsarbete. Vi strävar också efter att inspirera kyrkorna och dess medlemmar till engagemang i samhället och samhällsfrågor.

Teologi, kyrkomusik, kyrkospråk, och församlingsutveckling inkluderas i vårt utvecklingsarbete och fördjupningsarbete med kyrkorna. OBK fortsätter samarbetet med de ortodoxa ungdomsorganisationerna, bland annat Ortodoxa Ungdomsnätverket (OUN).

Kultur

Kulturen i de ortodoxa kyrkorna är mångfacetterad och ser ut och uttrycks på olika sätt. Vi vill synliggöra de kulturella inslagen i respektive gemenskap.

Teologi

Under teologisk verksamhet ryms till exempel bibelstudier, söndagsskola, diakonlära, samtalsgrupper, ikonmålarkurser och trosundervisning. OBK erbjuder möjlighet till att starta, samt utveckla och fördjupa befintlig teologisk verksamhet.

Kyrkomusik

OBK vill främja och uppmuntra kyrkomusik i samverkan med våra medlemsorganisationer. Vi vill också stödja arbetet med nya och befintliga körer, körledare och körfestivaler.

Kyrkospråk

OBK fortsätter utveckla arbetet inom de klassiska kyrkospråken, med fokus på att hålla språken levande. Vi vill aktivt verka för att tillgodose behovet hos våra MO samt rekrytera och utveckla ledare. Vi skall även främja relationen till olika seminarier.

Församlingsutveckling

Vi främjar och vill erbjuda möjlighet till organisationsutveckling för församlingarna, såsom styrelse- och föreningsteknik. OBK vill också erbjuda församlingen stöd i att utvecklas enligt dess mål. Vi vill också främja diakonens roll som ledare/tjänare inom den ortodoxa kyrkan. Kvinnans roll och engagemang lyfts också upp genom olika satsningar och arrangemang. 

Scout

Den unika ortodoxa scouttraditionen i de orientaliska ortodoxa kyrkorna är en kombination av orientalisk musik, svensk natur och ortodox lära kombineras. Vi vill verka för att ny verksamhet startas och att befintlig verksamhet utvecklas.

Nya målgrupper

Vi har fortsatta ambitioner att nå nya målgrupper med vår verksamhet såsom seniorer och funktionshindrade samt nyanlända.

Demokratiarbete

OBK vill fortsätta att utveckla deltagandedemokrati genom samrådsgrupper, nätverk och regionala studieråd. Vi vill också verka för att öka kunskapen och förståelsen för demokratiprocesser bland våra MO.

Studie- och pilgrimsresor

Tillsammans med kompetensområde MÖ vill OBK arbeta för att vidga synen på studie- och pilgrimsresor till Mellanöstern.

Ledarutveckling

Vi vill, tillsammans med stödområde Ledarutveckling, erbjuda Lära för att leda Grund, Fördjupning och Tema. Vi ska även målgruppsanpassa och skräddarsy ledarutbildningar samt ge möjligheter till mötesplatser och nätverk för såväl nya och befintliga ledare.

Söndagsskolematerial för Syrisk-ortodoxa kyrkan

Nu finns ett nytt ledarmaterial för söndagsskolan framtaget, avsett för söndagsskoleundervisning för barn i åldrarna 5–10 år. Material för undervisning i söndagsskolor i den Syrisk-ortodoxa kyrkan är tänkt att användas i de syrisk-ortodoxa församlingar där man bedriver söndagsskoleverksamhet. För mer information, ladda ner materialet nedan.

KONTAKTPERSONER I REGION NORD

Norrbottens län, Västerbottens län samt delar av Västernorrlands län (Örnsköldsviks, Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommuner).

Petra Falk

Petra Falk

Konsulent

090-14 20 11
070-656 55 96

Västerbottens län

KONTAKTPERSONER I REGION MITT

Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt delar av Västernorrlands län (Sundsvall, Timrå och Ånge kommun).

Michael Agaiby konsulent Studieförbundet Bilda Mitt

Michael Agaiby

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkan

0270-628 24
072-857 61 64

Dalarnas län
Gävleborgs län
Jämtlands län
Västernorrlands län

KONTAKTPERSONER I REGION SVEALAND

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län.

Nikolas Demetriades

Nikolas Demetriades

Konsulent Ortodox bildning och Kultur, Teamledare Kyrka

019-760 14 04
072-147 9160

Örebro län
Värmlands län
Västmanlands län
Södermanlands län

KONTAKTPERSONER I REGION ÖST

Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län.

Susanne Ayoub, konsulent på Bilda

Susanne Ayoub

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkorna

08-727 18 25
0708-18 35 88

Stockholms län
Elias Seven, konsulent på Bilda

Elias Seven

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkorna

08-727 18 05
0705-72 79 98

Stockholms län

Tina Youssef

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkorna

08-7271834
0721-414178

Stockholms län
Lena Yakoob, konsulent på Bilda

Lena Yakoob

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkorna

08-727 18 36
076-893 27 41

Stockholms län

Maria Makdesi-Elias

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkorna

08-727 18 20
076- 13 14 946

Stockholms län

Pierre Aziz Nehme

Föräldraledig


Stockholms län

KONTAKTPERSONER I REGION SYDÖST

Östergötlands län, Jönkö­pings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län.

Bild på Helena Cankalp

Helena Cankalp

Konsulent folkbildnig i ortodoxa kyrkan

036-34 21 19
0731-42 20 23

Jönköpings län
Bild på Ephraim Caan

Ephraim Caan

Konsulent folkbildnig i ortodoxa kyrkan

013-31 28 34
0702-17 42 74

Östergötlands län

KONTAKTPERSONER I REGION SYDVÄST

Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län.

Canet Hanna

Canet Hanna

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkorna

031-730 35 18
0769-48 22 33

Hallands län
Västra Götalands län
Nemanja Mijailovic

Nemanja Mijailovic

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkorna

031-730 35 30
0728-57 18 02

Hallands län
Västra Götalands län
Skåne län
Richard Kovar

Richard Kovar

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkorna

031-730 35 34
0721-41 64 38

Västra Götalands län
Anni Kadoian

Anni Kadoian

Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkorna

040-615 54 60
0769-41 01 91

Skåne län

allt material

Material och metoder

Bilda tar fram material, metoder och böcker som stöd och inspiration för ledare och grupper. Här har vi samlat material för dig som är intresserad av tro och kyrka.

det rena hjärtat

Det rena hjärtat

Välkommen till en konferensdag arrangerad av Orientaliska Ungdomsnätverket, (OUN), ett nätverk i Bilda som samlar de tre orientaliska ungdomsförbunden SOKU, SOUF och KOU.

Läs mer

Fakta

Bilda samverkar med 10 ortodoxa samfund, samt med tre ortodoxa ungdomsförbund plus ett ortodoxt scoutnätverk. Den första ortodoxa kyrkan, den Syrisk ortodoxa kyrkan började sin samverkan med Bilda redan 1976.

Bilda var med i utvecklingen och byggandet av den första inter-ortodoxa institutionen i världen. För första gången sedan splittringen inom den ortodoxa kyrkan år 451 samverkade nu ortodoxa kyrkor av bysantisk och orientalisk rit med varandra i bildningsfrågor genom Sankt Ignatios Andliga Akademi.