Hoppa till huvudinnehåll

Folkbildning i de ortodoxa kyrkorna

En hand som bläddrar i en gammal bibel med en ikonostas i bakgrunden.

Studieförbundet Bilda samverkar med de ortodoxa kyrkorna för att stödja bildnings- och kulturarbetet i de ortodoxa församlingarna i Sverige. Våra främsta mål är att sträva efter att alla ortodoxa medlemskyrkor känner sig delaktiga och får möjlighet till fördjupning igenom Bildas ortodoxa bildningsarbete. Vi strävar också efter att inspirera kyrkorna och dess medlemmar till engagemang i samhället och samhällsfrågor.

Teologi, kyrkomusik, kyrkospråk, och församlingsutveckling inkluderas i vårt utvecklingsarbete och fördjupningsarbete med kyrkorna. OBK fortsätter samarbetet med de ortodoxa ungdomsorganisationerna, bland annat Ortodoxa Ungdomsnätverket (OUN).

det rena hjärtat

Det rena hjärtat

Välkommen till en konferensdag arrangerad av Orientaliska Ungdomsnätverket, (OUN), ett nätverk i Bilda som samlar de tre orientaliska ungdomsförbunden SOKU, SOUF och KOU.

Läs mer

Kultur

Kulturen i de ortodoxa kyrkorna är mångfacetterad och ser ut och uttrycks på olika sätt. Vi vill synliggöra de kulturella inslagen i respektive gemenskap.

Teologi

Under teologisk verksamhet ryms till exempel bibelstudier, söndagsskola, diakonlära, samtalsgrupper, ikonmålarkurser och trosundervisning. OBK erbjuder möjlighet till att starta, samt utveckla och fördjupa befintlig teologisk verksamhet.

Kyrkomusik

OBK vill främja och uppmuntra kyrkomusik i samverkan med våra medlemsorganisationer. Vi vill också stödja arbetet med nya och befintliga körer, körledare och körfestivaler.

Kyrkospråk

OBK fortsätter utveckla arbetet inom de klassiska kyrkospråken, med fokus på att hålla språken levande. Vi vill aktivt verka för att tillgodose behovet hos våra MO samt rekrytera och utveckla ledare. Vi skall även främja relationen till olika seminarier.

Församlingsutveckling

Vi främjar och vill erbjuda möjlighet till organisationsutveckling för församlingarna, såsom styrelse- och föreningsteknik. OBK vill också erbjuda församlingen stöd i att utvecklas enligt dess mål. Vi vill också främja diakonens roll som ledare/tjänare inom den ortodoxa kyrkan. Kvinnans roll och engagemang lyfts också upp genom olika satsningar och arrangemang. 

Scout

Den unika ortodoxa scouttraditionen i de orientaliska ortodoxa kyrkorna är en kombination av orientalisk musik, svensk natur och ortodox lära kombineras. Vi vill verka för att ny verksamhet startas och att befintlig verksamhet utvecklas.

Nya målgrupper

Vi har fortsatta ambitioner att nå nya målgrupper med vår verksamhet såsom seniorer och funktionshindrade samt nyanlända.

Demokratiarbete

OBK vill fortsätta att utveckla deltagandedemokrati genom samrådsgrupper, nätverk och regionala studieråd. Vi vill också verka för att öka kunskapen och förståelsen för demokratiprocesser bland våra MO.

Studie- och pilgrimsresor

Tillsammans med kompetensområde MÖ vill OBK arbeta för att vidga synen på studie- och pilgrimsresor till Mellanöstern.

Ledarutveckling

Vi vill, tillsammans med stödområde Ledarutveckling, erbjuda Lära för att leda Grund, Fördjupning och Tema. Vi ska även målgruppsanpassa och skräddarsy ledarutbildningar samt ge möjligheter till mötesplatser och nätverk för såväl nya och befintliga ledare.

Söndagsskolematerial för Syrisk-ortodoxa kyrkan

Nu finns ett nytt ledarmaterial för söndagsskolan framtaget, avsett för söndagsskoleundervisning för barn i åldrarna 5–10 år. Material för undervisning i söndagsskolor i den Syrisk-ortodoxa kyrkan är tänkt att användas i de syrisk-ortodoxa församlingar där man bedriver söndagsskoleverksamhet. För mer information, ladda ner materialet nedan.

Fakta

Bilda samverkar med 10 ortodoxa samfund, samt med tre ortodoxa ungdomsförbund plus ett ortodoxt scoutnätverk. Den första ortodoxa kyrkan, den Syrisk ortodoxa kyrkan började sin samverkan med Bilda redan 1976.

Bilda var med i utvecklingen och byggandet av den första inter-ortodoxa institutionen i världen. För första gången sedan splittringen inom den ortodoxa kyrkan år 451 samverkade nu ortodoxa kyrkor av bysantisk och orientalisk rit med varandra i bildningsfrågor genom Sankt Ignatios Andliga Akademi.