Hoppa till huvudinnehåll

Tro och kyrka

Litet kors med kyrkfönster i bakgrunden

Vårt samhälle blir alltmer mångkulturellt med flera nationaliteter, kulturer och religioner. Att reducera religionen till en privatsak är idag inte längre möjligt. Olika religiösa samfunds och etniska gruppers samhällsroll ökar i betydelse, vilket också innebär en ökad förväntan på ett aktivt samhällsansvar från deras sida.

Vårt folkbildningsarbete är starkt lokalt förankrat i kyrkornas verksamhet och i deras nationella och internationella nätverk. Detta ger oss en unik roll som aktör inom området kyrka och samhälle i Sverige och världen.

Bildas kyrkliga folkbildningsarbete sker i nära samverkan med våra medlemsorganisationer i de de tre kyrkofamiljerna: ortodoxa och orientaliska kyrkorna, Katolska kyrkan och frikyrkorna utifrån tre kärnvärden.

Frizon – vi strävar efter att vara lyhörda och ge rum för kyrkornas särart i Bilda.

Perspektiv – vi strävar efter att skapa mötesplatser, utmana kyrkorna till att höja blicken och att möta varandra och samhället. 

Samspel – vi strävar efter inifrånkunskap, ömsesidighet och en nära kontakt med kyrkorna, både lokalt och nationellt.

Läs mer om folkbildning i frikyrkorna

Läs mer om folkbildning i katolska kyrkan

Läs mer om folkbildning i de ortodoxa kyrkorna

 

Studiercirklar och evenemang

Här hittar du alla kurser, studiecirklar och evenemang inom Tro och kyrka.

Scouting

Scouting är en populär verksamhet inom Bilda. Mycket av vår scoutverksamhet är i samverkan med de ortodoxa kyrkorna och Equmenia, men vi samarbetar även med Royal Rangers och UV-scout. Läs mer om scoutverksamheten.

Här hittar du alla kurser, studiecirklar och evenemang inom Scouting.

Vad kan ett samarbete med Bilda innebära?

Skräddarsydda kurser och utbildningar: cirkelledarutbildning, konflikthantering, processledarutbildning, samtalsledare, volontärutbildning, smågruppsledarutbildning, föreningsteknik, kulturella uttryck som musik, teater, dans, ikonmålning med mera.

• Personal med kyrklig kompetens: bollplank, möjliggörare, administrativt stöd.
• Mötesplats och samverkan med andra livstolkningar, traditioner och kulturer.
• Pedagogiskt material, studieguider, studiematerial.
• Cirkelverksamhet för utlandsfödda.
• Konferenser, seminarier, offentliga samtal.
• Stöd vid resor till Israel och de palestinska områdena.
• I samarbete med olika scoutrörelser utveckla verksamheten.


Verksamhetsutvecklare för folkbildning i Frikyrkorna

Paulina Lindgren

Utvecklingsansvarig folkbildning i frikyrkorna

08-727 17 28
072-142 00 83

Verksamhetsutvecklare för folkbildning i Katolska kyrkan
Utvecklingsansvarig för profilområde Kyrka

Antonius Almaleh

Antonius Almaleh

Utvecklingsansvarig folkbildning i katolska kyrkan

08-727 17 14
0736-39 36 14

Verksamhetsutvecklare för folkbildning i de ortodoxa kyrkorna

Mikael Aho Damar

Mikael Aho Damar

Verksamhetsutvecklare folkbildning i ortodoxa kyrkorna

08-727 17 45
070-774 97 62

Smågrupper i kyrkan

I Bilda spelar den lilla gruppen en viktig roll. Det finns stora möjligheter när några personer möts till gemenskap, samtal och omsorg och det som sker i den lilla gruppen kan få stor betydelse för en människas växt och mognad. Läs mer här.

allt material

Material och metoder

Bilda tar fram material, metoder och böcker som stöd och inspiration för ledare och grupper. Här har vi samlat material för dig som är intresserad av tro och kyrka.

Blanketter

Här hittar du blanketter för rapportering av kulturprogram, anmälan om studieverksamhet, rapportering av kurs med mera.