Hoppa till huvudinnehåll

Tro och kyrka

Litet kors med kyrkfönster i bakgrunden

Vårt samhälle blir mer och mer mångkulturellt. Människor med olika religioner och från fler och fler länder och kulturer lever idag sida vid sida. Med våra nyanlända svenskar får religionen en ny roll.

Bildas folkbildningsarbete är starkt lokalt förankrat i kyrkornas verksamhet och sker i nära samverkan med dem. Vårt folkbildningsarbete är också förankrat i kyrkornas nationella och internationella nätverk. Det ger oss en unik roll som aktör inom området kyrka och samhälle i Sverige och i världen.

De ortodoxa kyrkorna, katolska kyrkan och frikyrkorna är medlemsorganisationer i Bilda. I folkbildningsarbetet samverkar vi utifrån Bildas tre kärnvärden:

Frizon – vi strävar efter att vara lyhörda och ge rum för kyrkornas särart i Bilda.

Perspektiv – vi strävar efter att skapa mötesplatser, utmana kyrkorna till att höja blicken och att möta varandra och samhället.

Samspel – vi strävar efter inifrånkunskap, ömsesidighet och en nära kontakt med kyrkorna, både lokalt och nationellt.

Folkbildning i frikyrkorna

Bildas folkbildningsarbete är starkt lokalt förankrat i kyrkornas verksamhet. Tillsammans med församlingar, föreningar och kårer runtom i Sverige vill vi stärka och utveckla ett stort bildnings- och kulturarbete. Läs mer.

Folkbildning i katolska kyrkan

En bärande vision för Bildas samverkan med Stockholms katolska stift är att skapa mötesplatser och identitetsstärkande verksamhet för församlingsmedlemmar runt om i Sverige. Läs mer.

Folkbildning i de ortodoxa kyrkorna

Vårt folkbildningsarbete är starkt lokalt förankrat i kyrkornas verksamhet runt om i landet. En stor del av verksamheten sker kring teologi, kyrkomusik, kyrkospråk och församlingsutveckling. Läs mer.

Scouting

Scouting är en populär verksamhet inom Bilda. Mycket av vår scoutverksamhet är i samverkan med de ortodoxa kyrkorna och Equmenia, men vi samarbetar även med Royal Rangers och UV-scout. Läs mer.

Vad kan ett samarbete med Bilda innebära?

Skräddarsydda kurser och utbildningar: cirkelledarutbildning, konflikthantering, processledarutbildning, samtalsledare, volontärutbildning, smågruppsledarutbildning, föreningsteknik, kulturella uttryck som musik, teater, dans, ikonmålning med mera.

  • Personal med kyrklig kompetens: bollplank, möjliggörare, administrativt stöd.
  • Mötesplats och samverkan med andra livstolkningar, traditioner och kulturer.
  • Pedagogiskt material, studieguider, studiematerial.
  • Cirkelverksamhet för utlandsfödda.
  • Konferenser, seminarier, offentliga samtal.
  • Stöd vid resor till Israel och de palestinska områdena.
  • I samarbete med olika scoutrörelser utveckla verksamheten.

Kontaktpersoner

Antonius Almaleh

Antonius Almaleh

Utvecklingsansvarig folkbildning i katolska kyrkan

08-727 17 14
0736-39 36 14

Paulina Lindgren

Paulina Lindgren

Utvecklingsansvarig folkbildning i frikyrkorna

08-727 17 28
072-142 00 83


Mer inom Tro och kyrka

Gävle Gospel

I början av varje år bjuds det på härligt gospelgung då Gävle Gospelfestival arrangeras vanligen i januari eller februari månad. Du kan delta i festivalen som sångare i kören eller njuta av gospelfesten som publik.

Kan en stad vara helig?

Under hösten genomför vi en samtalsturné tillsammans med Anita Goldman, författare till boken Jerusalem & jag. Samtalet tar sin utgångspunkt i boken och kretsar kring tro, politik och litteratur.

Bilda ❤ Alpha

Vi tror på mötet mellan människor och gärna i den lilla gruppen. Där man får tala till punkt, bli lyssnad på och provtänka tillsammans med andra. I en alphakurs ryms detta. Där söker man sig fram, nyfiken på den kristna tron. Därför Bilda ❤ Alpha..

allt material

Material och metoder

Bilda tar fram material, metoder och böcker som stöd och inspiration för ledare och grupper. Här har vi samlat material för dig som är intresserad av tro och kyrka.

RESPONSIVE CONTENT

EXPAND