Hoppa till huvudinnehåll

Tro och kyrka

Litet kors med kyrkfönster i bakgrunden

Vårt samhälle blir alltmer mångkulturellt med flera nationaliteter, kulturer och religioner. Att reducera religionen till en privatsak är idag inte längre möjligt. Olika religiösa samfunds och etniska gruppers samhällsroll ökar i betydelse, vilket också innebär en ökad förväntan på ett aktivt samhällsansvar från deras sida.

Vårt folkbildningsarbete är starkt lokalt förankrat i kyrkornas verksamhet och i deras nationella och internationella nätverk. Detta ger oss en unik roll som aktör inom området kyrka och samhälle i Sverige och världen.

Bildas kyrkliga folkbildningsarbete sker i nära samverkan med våra medlemsorganisationer i de de tre kyrkofamiljerna: ortodoxa och orientaliska kyrkorna, Katolska kyrkan och frikyrkorna utifrån tre kärnvärden.

Frizon – vi strävar efter att vara lyhörda och ge rum för kyrkornas särart i Bilda.

Perspektiv – vi strävar efter att skapa mötesplatser, utmana kyrkorna till att höja blicken och att möta varandra och samhället. 

Samspel – vi strävar efter inifrånkunskap, ömsesidighet och en nära kontakt med kyrkorna, både lokalt och nationellt.

Läs mer om folkbildning i frikyrkorna

Läs mer om folkbildning i katolska kyrkan

Läs mer om folkbildning i de ortodoxa kyrkorna

 

Studiercirklar och evenemang

Här hittar du alla kurser, studiecirklar och evenemang inom Tro och kyrka.

Scouting

Scouting är en populär verksamhet inom Bilda. Mycket av vår scoutverksamhet är i samverkan med de ortodoxa kyrkorna och Equmenia, men vi samarbetar även med Royal Rangers och UV-scout. Läs mer om scoutverksamheten.

Här hittar du alla kurser, studiecirklar och evenemang inom Scouting.

Vad kan ett samarbete med Bilda innebära?

Skräddarsydda kurser och utbildningar: cirkelledarutbildning, konflikthantering, processledarutbildning, samtalsledare, volontärutbildning, smågruppsledarutbildning, föreningsteknik, kulturella uttryck som musik, teater, dans, ikonmålning med mera.

• Personal med kyrklig kompetens: bollplank, möjliggörare, administrativt stöd.
• Mötesplats och samverkan med andra livstolkningar, traditioner och kulturer.
• Pedagogiskt material, studieguider, studiematerial.
• Cirkelverksamhet för utlandsfödda.
• Konferenser, seminarier, offentliga samtal.
• Stöd vid resor till Israel och de palestinska områdena.
• I samarbete med olika scoutrörelser utveckla verksamheten.


Verksamhetsutvecklare för folkbildning i Frikyrkorna

Verksamhetsutvecklare för folkbildning i Katolska kyrkan
Utvecklingsansvarig för profilområde Kyrka

Verksamhetsutvecklare för folkbildning i de ortodoxa kyrkorna

Mikael Aho Damar


08-727 17 45
070-774 97 62

Blanketter

Här hittar du blanketter för rapportering av kulturprogram, anmälan om studieverksamhet, rapportering av kurs med mera.