Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Dagens samhälle består av en mångfald av kulturer och traditioner. Vi lever både som unika individer och som delar av grupper och sammanhang. Här hittar du alla kurser, studiecirklar och evenemang och evenemang inom ämnet samhälle. Du kan även kontakta en av våra kunniga konsulenter, eller skapa en egen studiecirkel inom ämnet.

Kontaktpersoner

Konsulent Samhälle & Hantverk

070-719 97 67
019-760 14 02

Örebro län
Konsulent Samhälle

031- 730 35 14

Västra Götalands län
Konsulent samhällsfrågor

072-1420798
08-727 18 10

Stockholms län
Konsulent folkbildning i frikyrkorna, asyl och etablering

0766-32 04 60
0370-414 88

Jönköpings län
Kronobergs län
Konsulent folkbildning i frikyrkorna

0704-15 96 40
0370-34 50 33

Jönköpings län
Kronobergs län
Konsulent folkbildning i frikyrkorna

070-913 65 55
013-473 36 03

Östergötlands län
Konsulent folkbildning i frikyrkorna, asyl och etablering

0733-12 21 03
0480-43 20 22

Blekinge län
Kalmar län
Konsulent folkbildnig i ortodoxa kyrkan

0731-42 20 23
036-34 21 19

Jönköpings län
Konsulent Samhällsfrågor, Kultur

0733-12 21 08
036-34 21 08

Jönköpings län
Konsulent Samhälle. Asyl och Etablering.

070-333 65 91
0520-815 38

Västra Götalands län
Konsulent folkbildning i frikyrkorna. Projektledare för "Hur nära är för nära? – Ett folkbildningsprojekt om våld i nära relationer"

0761-89 67 71
0500-437 590

Västra Götalands län
Konsulent Kultur och Hälsa. Kulturkompis Skåne.

0728-56 43 68
040-615 54 61

Skåne län
Föreningssamordnare NAD

0761-36 38 11
040-615 54 57

Skåne län
Konsulent folkbildning i frikyrkorna. Mellanösternansvarig

0735 - 05 42 92
033 - 13 73 13

Hallands län
Västra Götalands län
Projektledare SpinnVäxa & SpinnUnga. Konsulent Kulturkompis Göteborg.

073-925 24 02

Hallands län
Västra Götalands län
Konsulent folkbildning i frikyrkorna

070-781 76 48
0498 - 21 06 13

Gotlands län
Konsulent och områdesansvarig för samhällsfrågor

0761-47 18 18
018-474 20 52

Uppsala län
Konsulent folkbildning i ortodoxa kyrkorna

076-893 27 41
08-727 18 36

Stockholms län
Konsulent Bildning & Kultur i Frikyrkorna

070-003 97 74
021-470 35 21

Södermanlands län
Konsulent Hantverk & Asylverksamhet

070-091 81 60
054-771 61 61

Värmlands län
Konsulent Bildning & Kultur i Frikyrkorna, Samhälle, Teamledare för Samhällsteamet

070-007 90 18
054-19 61 69

Värmlands län
Konsulent Bildning & Kultur i Frikyrkorna, Kultur

070-276 56 99
054-19 61 61

Värmlands län
Konsulent Samhälle & Hantverk, Bildning & Kultur i Frikyrkan (föräldraledig)

070-719 97 67
019-760 14 02

Örebro län
Konsulent

070-653 77 79
0243-887 01

Dalarnas län
verksamhetsansvarig Bildablomman

070-531 42 48

Gävleborgs län
Konsulent asylverksamhet

076-941 54 88
0270-628 22

Dalarnas län
Gävleborgs län

072-141 37 30
0660-201 221

Västernorrlands län
Profilområdesansvarig Samhälle

070-356 98 53
060-12 52 16

Västernorrlands län
Jämtlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Konsulent

070-572 52 07
060-740 40 33

Västernorrlands län
Konsulent

076-949 53 91
060-740 40 37

Västernorrlands län
Jämtlands län
Konsulent

076-948 55 45
0920-23 69 41

Norrbottens län
Konsulent

0768-91 61 01
0910-76 46 40

Västerbottens län
Konsulent

072-147 97 50

Västerbottens län
Konsulent

070-272 74 90
090-142015

Västerbottens län
Konsulent

072-854 12 99
090-14 22 05

Västerbottens län