Hoppa till huvudinnehåll

Framtidsforum

Start
Dag och tid
Lördag -
Tillfällen
1
Mötesplats
Betelkyrkan
Köpmangatan 19
70210
ÖREBRO
Pris
0 kr

Framtidsforum

Välkommen till årets Framtidsforum. Framtidsforum är en mötesplats för människor att kunna nätverka, och förmedla kunskap för att stärka människor i deras engagemang och politiker/tjänstepersoner i deras uppdrag att omsätta Agenda 2030-målen till konkret handling. Fokus i år är ”Cirkulärsamhället & delandets ekonomi”, med en blandning av externa föreläsare, forskare, regionala och lokala medverkande samt samtal i grupp om vad vi vill ska hända här i regionen.

PLATS: Betelkyrkan Örebro, Köpmangatan 19 (entré via innegården, bredvid Vågen galleria).
TID: 09.30-16.00. Dagen startar med registrering, fika & mingel. Programmet inleds kl 10.00.
ANMÄLAN: senast 8 april. Dagen är kostnadsfri, men 300 kr debiteras om du uteblir utan avanmälan (eller ersättare). För avanmälan kontakta 019-601 53 50 eller svealand@bilda.nu.

Ange i noteringsfältet om du har behov av specialkost. Där får du också gärna notera om du företräder någon organisation eller om du har förslag på hur vi kan stärka/lyfta fram hållbarhetsfrågorna inför valet och under höstens Framtidsvecka (v 40).

Dagen genomförs i samarbete mellan ROS - Nätverket för Regional Omställning i Samverkan, Karlskoga folkhögskola och Studieförbundet Bilda.

(ROS-nätverket består av länsorganisationerna för Hela Sverige ska leva, Länsbildningsförbundet, Naturskyddsföreningen, Coompanion, Omställning Örebro, Omvända vär(l)den, samt Framtiden i våra händer. Här kan du läsa mer om nätverket).

Medverkande:
- Jonathan Mattebo Persson, med erfarenhet från Göteborg av delandets ekonomi, t ex cykelkök, klädbibliotek, samodlingar och annat som annonseras på smarta kartan.
- Pernilla Hagbert från KTH berättar om sin forskning inom hållbarhet, bl a projektet ”Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande”.
- Maria Danielsson från Rikkenstorp berättar om andelsjordbruk och relationsmat.
- Emma Hansdotter berättar om Leader-projektet som vill utveckla ett ”Eden” i Östernärke.
- Irén Lejgren, regionråd och ordförande för nämnden för regional tillväxt.
- Klimatrevyn från Rimforsa står för kulturinslaget.

Här hittar du eventet på Facebook. Se affisch nedan.

Varmt välkommen!
.

Framtidsforum

Välkommen till årets Framtidsforum. Framtidsforum är en mötesplats för människor att kunna nätverka, och förmedla kunskap för att stärka människor i deras engagemang och politiker/tjänstepersoner i deras uppdrag att omsätta Agenda 2030-målen till konkret handling. Fokus i år är ”Cirkulärsamhället & delandets ekonomi”, med en blandning av externa föreläsare, forskare, regionala och lokala medverkande samt samtal i grupp om vad vi vill ska hända här i regionen.

PLATS: Betelkyrkan Örebro, Köpmangatan 19 (entré via innegården, bredvid Vågen galleria).
TID: 09.30-16.00. Dagen startar med registrering, fika & mingel. Programmet inleds kl 10.00.
ANMÄLAN: senast 8 april. Dagen är kostnadsfri, men 300 kr debiteras om du uteblir utan avanmälan (eller ersättare). För avanmälan kontakta 019-601 53 50 eller svealand@bilda.nu.

Ange i noteringsfältet om du har behov av specialkost. Där får du också gärna notera om du företräder någon organisation eller om du har förslag på hur vi kan stärka/lyfta fram hållbarhetsfrågorna inför valet och under höstens Framtidsvecka (v 40).

Dagen genomförs i samarbete mellan ROS - Nätverket för Regional Omställning i Samverkan, Karlskoga folkhögskola och Studieförbundet Bilda.

(ROS-nätverket består av länsorganisationerna för Hela Sverige ska leva, Länsbildningsförbundet, Naturskyddsföreningen, Coompanion, Omställning Örebro, Omvända vär(l)den, samt Framtiden i våra händer. Här kan du läsa mer om nätverket).

Medverkande:
- Jonathan Mattebo Persson, med erfarenhet från Göteborg av delandets ekonomi, t ex cykelkök, klädbibliotek, samodlingar och annat som annonseras på smarta kartan.
- Pernilla Hagbert från KTH berättar om sin forskning inom hållbarhet, bl a projektet ”Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande”.
- Maria Danielsson från Rikkenstorp berättar om andelsjordbruk och relationsmat.
- Emma Hansdotter berättar om Leader-projektet som vill utveckla ett ”Eden” i Östernärke.
- Irén Lejgren, regionråd och ordförande för nämnden för regional tillväxt.
- Klimatrevyn från Rimforsa står för kulturinslaget.

Här hittar du eventet på Facebook. Se affisch nedan.

Varmt välkommen!
.