Hoppa till huvudinnehåll

Att mötas på distans

Man med laptop på tågresa

Att få en grupp människor att kunna träffas fysiskt på en bestämd tid och plats, kan vara svårt. Då går det istället att göra en digital studiecirkel!

En digital studiecirkel är ett sätt att träffas digitalt och fördjupa sig i ett ämne. Det gör det möjligt för till exempel personer som bor långt ifrån varandra,inte har tid eller personer som har svårt att lämna hemmet att ändå delta på lika villkor. Naturligtvis går det att komplettera nätdiskussionerna med videosamtal eller med fysiska möten. Deltagare kan också vara med på distans i fysiska möten, så kallande blandmöten. 

Starta en digital studiecirkel 

Är du redan cirkelledare inom Bilda och har en kontaktperson? Du kan du hör av dig till den och berätta om din idé, så hjälper hen dig vidare.

Är du inte cirkelledare sedan tidigare? Fyll i detta formulär, beskriv vad ni vill lära och er och att ni vill göra det digitalt. Du blir sedan kontaktad av någon av våra konsulenter.

Välj en plattform

Det finns många digitala plattformar där ni säkert redan finns och kommunicerar. Kanske Whatsapp eller Facebook? Välj en plats online där deltagarna redan finns och utgå från den.

På Whatsapp kan ni till exempel göra en chattgrupp för cirkeln. På Facebook kan ni starta en grupp dit deltagarna bjuds in. Tänk på att det kan vara bra att göra gruppen sluten eller hemlig, så att bara deltagarna i gruppen kan se vad som skrivs där. Mer information om grupper på Facebook finns i deras hjälpcenter.

Cirkelledarens roll

Som ledare i en digital studiecirkel finns några saker som är viktiga att tänka på:

  • Se till att alla får tid och möjlighet att bekanta sig med verktyget, så att inte tekniken blir ett hinder.
  • Låt deltagarna få möjlighet att lära känna varandra litegrann. På samma sätt som i en fysisk studiecirkel är det viktigt att skapa ett förtroende i gruppen och främja gruppkommunikation, så att inte alla bara kommunicerar med ledaren.
  • En genomtänkt struktur för hur cirkeln ska vara upplagd och hur ni ska dela information är bra. Hur länge ska cirkeln pågå? Vilka ämnen ska behandlas? Hur ska ni dela material? Hur långa bör inläggen vara? 
  • När cirkeln har kommit en bit på väg blir du som cirkelledare lite som en handledare. Du kan behöva sammanfatta, förtydliga och fördjupa diskussionerna.
  • Vid ogenomtänkta eller kränkande inlägg är det viktigt att du som cirkelledare leder samtalet och håller det i rätt riktning. Ibland kanske du till och med kan få behöva säga ifrån om någon beter sig dumt. Men tänk också på att det lätt blir missförstånd på nätet, därför är det klokt att fråga en extra gång vad personen egentligen menade, för att undvika missuppfattningar.

Exempel på upplägg

En digital studiecirkel kan exempelvis vara upplagd så att den pågår under 5 veckor, med ett nytt tema/samtalsämne varje vecka. Ledaren publicerar "veckans ämne" varje måndag, som gruppen sedan diskuterar under veckan. På så vis behöver inte deltagarna vara inloggade vid samma tillfälle. Om gruppen vill går det naturligtvis att komplettera vecko-diskussionerna med videosamtal. Gruppen bör inte vara större än 10-12 personer.