Hoppa till huvudinnehåll

Anmälningsvillkor för studiecirklar och kurser

En anmälan till en kurs eller studiecirkel är bindande, men du kan ta tillbaka din anmälan enligt reglerna om ångerrätt.
 

Bilda reserverar sig för eventuella fel angående antal lediga platser och felskrivningar i texterna om cirklar/utbildningar.

Ångerrätt
Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss inom 14 dagar. Tiden räknas från det att vi bekräftat din anmälan. Om du anmäler dig via webben utgörs bekräftelsen av ett e-postmeddelande med bekräftelse. Om du anmäler dig via telefon får du en muntlig bekräftelse i samband med telefonsamtalet.

Du nyttjar din ångerrätt genom att meddela oss per post eller e-post. Meddelande kan även lämnas muntligt. Du har då rätt att återfå hela avgiften. Återbetalning ska ske inom 30 dagar.

Om cirkeln/kursen har startat och du deltagit vid en sammankomst/kurstillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt.

Ångerrätten gäller inte för konserter, föreläsningar eller liknande arrangemang.

Återbetalning av kursavgift vid avanmälan
Om du ångrar din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan cirkeln startat kan vi ta ut en administrationsavgift:

Vid återtagande senast 7 dagar före cirkel/kursstart en avgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor.
Vid återtagande senare än 7 dagar före cirkel/kursstart en avgift på högst halva kursavgiften
Om deltagare avbryter en påbörjad cirkel/kurs kan vi ta ut hela avgiften.

Om avbrottet beror på sjukdom styrkt med läkarintyg eller oväntad avflyttning från orten betalar du för den tid du deltagit. 

Inställd cirkel eller ändrad start

Bilda äger ingen skyldighet att genomföra cirkel/utbildning om för få personer anmäler sig. Även av andra orsaker kan cirklar/utbildningar behöva flyttas eller ställas in. Vid helt inställd cirkel/utbildning återbetalas eventuell anmälningsavgift.

Om kursstarten skjuts upp mer än en vecka, har du rätt att ångra din anmälan och återfå hela avgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för sammankomsterna på ett för deltagaren väsentligt sätt.

Bokar du din kurs på studieförbundets expedition gäller inte ångerrätten enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

Under 18 år
Om du är under 18 år måste din målsman godkänna din anmälan.

Försenad/utebliven betalning
Vid utebliven betalning efter påminnelser lämnas fordran till inkasso.

Behandling av personuppgifter

Vi på Studieförbundet Bilda värnar om din integritet, och hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer här.

RESPONSIVE CONTENT