Hoppa till huvudinnehåll

Vad är en studiecirkel?

Studiecirkel som pratar

En studiecirkel består av en grupp människor som träffas och studerar ett specifikt ämne. Allt bygger på kunskapsutbyte mellan deltagarna, och det är deltagarna själva som bestämmer vad som ska studeras och i vilken takt. Träffarna behöver inte vara fysiska utan kan även kan ske digitalt. 

Några exempel på studiecirklar är band som repar, samtalsgrupper, bokcirklar, hantverksgrupper eller grupper som vill lära sig mer om hållbar utveckling. Så länge det handlar om att förjupa sig inom ett visst ämne kan du starta en studiecirkel. Vi tror att det är i mötet med andra som vi växer som människor. Därför är en studiecirkel en perfekt form att träffas, växa som människa och samtidigt lära sig något nytt.

Detta kan vi bidra med

 • - Material
 • - Lokal
 • - Pedagogiskt stöd
   

Kontakta oss om du har fler frågor på hur vi kan hjälpa dig, t ex. med ekonomisk ersättning för din studiecirkel, hur man startar eller hur det funkar med digitala studiecirklar.

Studiecirkeln ska

 • Ha minst 3 träffar
 • Ha minst 9 studietimmar á 45 minuter
 • Ha minst 3 deltagare inklusive ledaren
 • Ha max 20 deltagare inklusive ledaren

 

Deltagaren ska

 • Vara född 2004 eller tidigare
 • Delta minst 3 gånger
 • Delta på en av de tre första träffarna
 • Delta minst 9 studietimmar