Hoppa till huvudinnehåll

Leda en studiecirkel

leda en studiecirkel

Vi har omkring tiotusen cirkelledare i hela landet, och varje år tillkommer nya. En stor utmaning för oss är att se till att du som är ledare känner dig trygg i din roll. Du är viktig! Du är en nyckelperson i vår verksamhet och är en representant för Bilda i din studiecirkel.

Det speciella med att vara ledare i en studiecirkel är att du är ledare i och inte för gruppen. En studiecirkel bygger på delaktighet. Ni lär tillsammans genom att dela kunskaper, tankar och erfarenheter. Som ledare har du ett särskilt ansvar för att förutsättningarna för att deltagarna ska kunna vara delaktiga och lära är så goda som möjligt.

Introduktion för ledare

Som ny ledare ska du alltid erbjudas ett introduktionssamtal med din konsulent på Bilda. Bilda har ett omfattande ledarutvecklingsprogram, Lära för att leda, där allt från introduktionssamtal och grundutbildning till fördjupande fortbildning och mötesplatser för ledare finns med.   

Arbetsplan

Varje studiecirkel ska också fylla i en arbetsplan. Den är till för att ni tillsammans i gruppen ska bestämma mål, arbetssätt och studiematerial. Den är också bra att se tillbaka på när ni utvärderar er cirkel.

Närvaro

Du som är cirkelledare får varje termin en närvarolista från Bilda. Det är viktigt att du fyller i listan korrekt. Närvarolistan är underlag för det anslag till folkbildningen som kommer från stat, kommun och landsting.

Du som är cirkelledare kan nu välja om du vill använda e-lista (elektronisk närvarolista) eller fortsätta med den vanliga papperslistan.

Avtal för cirkelledare

Som cirkelledare kan du vara antingen ideell eller avlönad - helt beroende på hur din roll ser ut. I Studieförbundens avtal för studiecirkelledare kan du läsa om dina rättigheter. Senaste versionen av avtalet hittar du här (extern länk).  

Uppgifter som ledare

  • Leda cirkeln tillsammans med deltagarna
  • Vara kontaktperson mot Bilda
  • Rapportera in närvaro vid terminslut