Hoppa till huvudinnehåll

Scout

trä skylt

Studieförbundet Bilda vill hjälpa både scouter och scoutledare i deras scoutarbete, i att växa som människor och lära mer om sig själv och andra. Bilda erbjuder stöd till de scoutkårer som vill ha studiecirklar.
 

Folkbildningens idé är den lilla gruppen där varje individ blir sedd och där var och en har något att bidra med. Scouting med dess patrullindelning är ett bra exempel på god folkbildning. Folkbildningsverksamhet inom scout kan Studiecirklar kan genomföras på flera olika sätt:

Patrullcirkel.
Arbetet i scouternas patrull kan vara en studiecirkel. Studiematerialet är scouternas programböcker, och scoutarbetet drivs utifrån målspår. Mer information om hur ni startar patrullcirklar, om scouternas böcker och hur ni beställer dessa hittar du här.

Ledarcirkel kring boken Ledaren - Gör dig redo.
Ledargruppen arbetar med boken ”Ledaren – gör dig redo”. Målet med cirkeln är att lära hur scoutprogrammet fungerar och hur ni kan använda det i er kår. Genom cirkeln samtalar ni om viktiga sidor av scoutarbetet och planerar samtidigt verksamheten genom praktiska övningar. Mer information om hur ni startar en ledarcirkel, om studieguiden och hur ni beställer böcker hittar du här.


Ledarcirkel kring boken Glöd – scouting på kristen grund
För att stödja alla ledargrupper som arbetar med scouting på kristen grund finns boken Glöd. Mer information om boken, hur ni startar en cirkel, om studieguiden och hur ni beställer böcker hittar du här.


Scoutläger
Om ni planerar scoutläger, oavsett om de är små eller stora, kan det löna sig att kontakta Bilda för att få information om hur ni kan få stöd och hjälp till arbetet. Studieförbundet Bilda har statens uppdrag att bedriva folkbildning. Lägeransvarig kontaktar Bildas scoutansvarige på regionen för att få information om vad man kan rapportera och hur man rapporterar scoutläger, och för att få en särskild lägerlista.

Vilket stöd får kåren?

Vilken typ av stöd Bilda erbjuder varierar från region till region och påverkas av i vilken omfattning din scoutkår och lokala församling i övrigt samverkar med Bilda. Det kan röra sig om stöd vid inköp av programböcker, ledarstöd eller material som ni behöver för att driva en studiecirkel.

Så anmäler du cirklar

1. Ta först fram namn, hela personnumret och adress på deltagarna i studiecirkeln inklusive ledaren. Hela personnumret är obligatoriskt för registrering. Om du är osäker på hur många ni blir kan du komplettera senare.

2. Ladda ner  blanketten Anmälan om studieverksamhet . Här hittar du blanketter.

3. Fyll i blanketten.

a. Under rubriken ”Beskrivning av studiecirkelns innehåll/ämne” skriver du Scoutprogrammet.

b. Under rubriken ”Studiematerial” skriver du namnet på den bok ni ska använda, t.ex Spårarboken eller Upptäckten, eller för ledarcirkeln ”Ledaren – gör dig redo”.

4. Maila eller skicka blanketten till din ett Bildakontor som ditt län hör till.

5. Materialet ni ska använda beställer du från scouternas webbshop.

6. Efter några dagar får du en närvarolista från Bilda som ni fyller i varje gång ni har patrullmöte eller ledarcirkel. I slutet av terminen skickar du in listan till din Bildaregion. Adressen står på listan.