Hoppa till huvudinnehåll

Ny kunskap och kontakt

För att stödja studiecirkelledare i verksamheten med asylsökande har Studieförbunden tagit fram Ny kunskap och kontakt, ett gemensamt studiecirkelmaterial för cirkelledare i svenska och samhälle.

Ny kunskap och kontakt

Ny kunskap och kontakt – ett material för cirkelledare i svenska och samhälle ska ge cirkelledare tillfälle att diskutera, reflektera och fundera över sina egna förutsättningar, värderingar och förhållningssätt vad det gäller verksamhet med asylsökande. Materialet är uppdelat till tre studiecirkeltillfällen och riktar sig direkt till cirkelledare.

Det är fritt att använda i studiecirklar hos alla tio studieförbund. Varje cirkelträff innehåller förslag på frågeställningar utifrån olika teman samt läs-och filmtips. Ny kunskap och kontakt kommer att distribueras via www.studieforbunden.se