Hoppa till huvudinnehåll

Träffa Bilda på Mänskliga Rättighetsdagarna

mrdagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är en stor mötesplats för människor som på olika sätt arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna och att lyfta frågorna kring dem högre upp på den politiska dagordningen.

Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum årligen i olika städer och samlar cirka 3 000 – 5 000 besökare, 70 utställare och 150 programarrangörer.

I år arrangeras MR-dagarna på Elmia i Jönköping. Bilda finns med som utställare och som programarrangör. Välkommen att träffa oss där! Vår monter har nr 43. Karta hittar du här.

Bilda är också medarrangör till tre stora seminarier (60 min) och tre miniseminarier (30 min). Nedan kan du läsa mer om dessa.

 

Allt du behöver veta om dessa viktiga och spännande dagar hittar du på MR-dagarnas hemsida.

 

Torsdag 9 nov kl 12.00–12.30. Plats: Stora scen

Klockringning och psalmsång mot nazism – Vad hände sedan?

1 maj 2014. Kyrkklockorna ringde över Jönköping och varnade för fara. Tusentals Jönköpingsbor stod på gatorna och stoppade nazistiska Svenskarnas Partis marsch. Allt utan någon form av skadegörelse och utan att någon person blev allvarligt skadad. Några dagar senare hade nyheten om den folkliga resningen – kyrkklockorna, psalmsången, talramsorna, gudstjänsten mm – spridit sig över världen. Vi ser tillbaka och ställer oss frågan: Vad hände sedan?

Medverkande:
Johanna Linder, initiativtagare, journalist, verksamhetschef Österängens konsthall.
Fredrik Hollertz, präst Svenska Kyrkan, initiativtagare till den ekumeniska gudstjänsten
Alice Hägg, initiativtagare till psalmsång som motstånd
Ciczie Weidby, motdemonstrant

Samtalsledare: Dan Ahnberg, konsulent Studieförbundet Bilda, anordnare av workshop i civil olydnad

Arr: Studieförbundet Bilda

Johanna Linder
Johanna Linder. Bild: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Torsdag 9 nov kl 15.00–16.00. Plats: Konferensrum 12
Seminariekort behövs

Barns rätt till andlighet

I FN:s barnkonvention talar man om barns rätt till andlighet. Men vad innebär det? När föräldrar tar ansvar för sina barns andliga utveckling kan sedvänjor och trosföreställningar ibland vålla konflikter i samhället. Att påtvinga barn en andlighet är lika rättighetskränkande som att beröva dem möjligheten till en sådan. Vad finns det för risker och i samband med barns andliga hälsa i familjen, skolan och i de offentliga miljöerna?

Medverkande:
Linde Lindkvist, fil dr i Mänskliga rättigheter, Teologiska Högskolan Stockholm, forskar om Barnkonventionen
Fredrik Wenell, konsulent, Barn- och ungdom, Sveriges Kristna Råd
Gabriella Olofsson, specialist på Barnkonventionen, ansvarig för kursen Barnets rättigheter vid Teologiska Högskolan Stockholm
Peter Kempe, familjepedagog i Svenska kyrkan Örebro

Moderator: Kattis Ahlström, journalist, programledare

Arr: Teologiska Högskolan Stockholm/Programmet Mänskliga Rättigheter och Demokrati, Studieförbundet Bilda

Kattis Ahlström
Kattis Ahlström. Bild: Magnus Aronson

Fredag 10 nov kl 9.00–10.00. Plats: Konferensrum 14
Seminariekort behövs

AI och transhumanism – ska även robotar ha rättigheter?

Vi står på tröskeln till en mer påtaglig närvaro av robotar i arbetslivet och i hemmet. Den gamla människan ”byts ut” mot olika transhumana gestalter med artificiell intelligens och maskiner kan idag ersätta organ i den mänskliga kroppen. Hur förändrar denna utveckling uppfattningen om vad en människa är? Behöver vi omdefiniera rättigheter till att omfatta även det transhumana? Är kontraktet av mänskliga rättigheter förlegat?

Medverkande:
Hans Liljenström, Agora for Biosystems, Director, Dept. of Energy and Technology, SLU
Susanne Wigorts Yngvesson, docent i etik, lektor i Teologi och Mänskliga rättigheter, Teologiska Högskolan Stockholm
Henrik Åhman, Filosofie doktor (PhD), Human-Computer Interaction

Moderator: Anna Lindman, journalist, programledare

Arr: Teologiska Högskolan Stockholm/Programmet Mänskliga Rättigheter och Demokrati, Studieförbundet Bilda

Susanne Wigorts Yngvesson
Susanne Wigorts Yngvesson. Bild: Magnus Sundell

 

Fredag 10 nov kl 10.30–11.00, Lilla scen.

Mångfald och dialog – möten som bygger tillit

MOD – Mångfald och Dialog – är ett pedagogiskt koncept som vill bidra till en samhällsutveckling där människor med olika världsuppfattningar, livstolkningar och livsstilar kan mötas i dialog – och leva utan diskriminering och förtryck. MOD har utgångspunkten i deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Här presenteras konceptet, som under senaste året har förnyats och förändrats.

Medverkande:
Marco Helles, konsult Mångfald och mänskliga rättigheter

Arr: Studieförbundet Bilda

Marco Helles
Marco Helles. Bild: marcohelles.se

Lördag 11 nov kl 11.30–12.30. Plats: Rydbergsalen

Minifilmfestival med ensamkommandes egenproducerade filmer

Betydelsen av begreppet kulturarv varierar. Det kan vara byggnader, miljöer, strukturer men också traditioner och seder. Vad har kulturarv för betydelse och hur skapas det? Hur påverkas synen på kulturarv av ett alltmer globaliserat samhälle? Är det värt att bevara? Vems ansvar är det i så fall?

Medverkande:
Åsa Jonsson-Sköld, funktionschef Ensamkommande barn och unga, Jönköpings kommun
Martin Klevegård, projektledare, Filmriket, Studieförbundet Bilda
Morteza Alisadeh, Mustafa Rezai, Gholan Sahki Mohamadi – filmskapare, ensamkommande flyktingar, HVB-boenden

Samtalsledare: Dan Ahnberg, konsulent, Studieförbundet Bilda Sydöst

Arr: Studieförbundet Bilda

Film ensamkommande

Lördag 11 nov 12.30–13.00. Plats: Stora scen.

Kulturkompis – dela kulturupplevelser med nyanlända

Konst och kultur är vårt universella språk. Genom att uppleva kultur tillsammans kan spännande möten, samtal och relationer uppstå. Integrationsprojektet Kulturkompis – Make Friends Through Culture började i Stockholm 2015 och finns nu på flera platser i landet. Kulturkompis ger asylsökande, nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att gå på kulturaktiviteter gratis tillsammans i sin stad.

Medverkande:
Gunilla Åkesson, Kulturkompis
Tsegay Leake, Kulturkompis

Samtalsledare: Magdalena Swahn, konsulent Studieförbundet Bilda

Arr: Studieförbundet Bilda

kulturkompis