Hoppa till huvudinnehåll

Hur nära är för nära? - Ett folkbildningsprojekt om våld i nära relationer

Våld i nära relationer

När relationer går fel kan det sluta illa. Ibland med fysiskt och psykiskt våld. Våld i nära relationer är ett problem som finns i alla sammanhang i samhället, också inom våra församlingar. Det är därför studieförbundet Bilda Sydväst i samarbete med Göteborgs Stad nu drar igång pilotprojektet "Hur nära är för nära?" Medlen är föreläsningar och studiecirklar och målet en öppnare diskussion.

– Det svåra är att se och våga agera, säger Andrea Hurtig, en av projektets två ledare, vi hoppas projektet ska kunna bidra till ett bättre samtalsklimat i den här frågan.

Våld i nära relationer kan se ut på många olika sätt. Det kan involvera en partner, någon i familjen eller vänkretsen och det är aldrig självklart vilken den våldsutövande parten i en relation är. Ibland är det uppenbart för omgivningen att något är fel. Blåmärken talar sitt tydliga språk. Men ibland handlar det om betydligt mer subtila signaler. Är ständig kritik bara jargong eller psykiskt nedbrytande? Att alltid be sin närstående om tillåtelse, är det närhet eller kontroll? Och när har det gått så långt att man kan tala om våld, våldsutsatt och våldsutövare?

Osedda problem
Våld i nära relationer finns i alla grupperingar i samhället, och det finns ett grundproblem oavsett sammanhang: vi vill helst inte tro att våra närmaste kan vara drabbade eller utövare.
– Det är inte säkert att vi vill se problem hos dem vi identifierar oss mest med, våra egna, säger Bildas Anders Karlsson, även han projektledare. Enskildas problem blir gruppens problem och det finns risk att de sopas under mattan för ”husfridens” skull. Det är klart att den risken finns även i en församling. Det är det vi vill motverka genom folkbildning och diskussion, säger Anders Karlsson.

Det är dessa frågor som studieförbundet Bilda Sydväst aktualiserar med pilotprojektet "Hur nära är för nära?". Under perioden maj 2017 till och med april 2019 erbjuder vi wokshops, föreläsningar och utbildningsdagar om våld i nära relationer, där möjlighet att välja inriktning finns. Några exempel på inriktningar som församlingar under året haft är; barn som växer upp i familjer där det förekommer våld, hur man som närstående kan agera vid misstanke om våld samt hur församlingar konkret kan arbeta förebyggande mot våld i nära relationer. 


Pilotprojektet "Hur nära är för nära?" genomförs av studieförbundet Bilda i samarbete med församlingar i Göteborg och projektet finansieras av Göteborgs stad.

Vill du få redskap i hur just du kan ställa frågan om du misstänker att någon är utsatt för våld? Eller vill du lära dig att se varningssignalerna i din närhet? Tveka inte att kontakta projektgruppen.

Projektledare

Andrea Hurtig arbetar på Studieförbundet Bilda och är utbildad socialpedagog. Hon har varit verksam inom tjej- och kvinnojoursrörelsen under 10 år, bl a med förebyggande insatser mot våld i nära relationer och som kurator för kvinnor som har varit utsatt för våld. Hon har även lett utbildningar inom området.
Kontakt: 031- 730 35 21, andrea.hurtig@bilda.nu
 

Anders Karlsson arbetar på Studieförbundet Bilda och har en lång erfarenhet av församlingsengagemang. De senaste sju åren har han arbetat som konsulent på Bilda med fokus på samarbetsprojekt med frikyrkoförsamlingar och samfund. Anders är van utbildare och instruktör med pedagogisk erfarenhet från många olika områden.

Kontakt: 0500- 43 75 90, anders.karlsson@bilda.nu