Hoppa till huvudinnehåll

Livet och politiken – Bilda i Almedalen

bilda i almedalen

Den 2 juli till den 9 juli är det dags för Almedalsveckan i Visby igen. Vi finns förstås med i det myllrande utbudet. Här som annars har vi ett tydligt fokus på möten, dialog och samtal.

Tillsammans med medlemsorganisationer och andra samarbetspartner är vi arrangör och medarrangör till en rad seminarier på Newman/Bildascenen i katolska kyrkans trädgård och i Vårdklockans kyrka. Bland våra medarrangörer finns Equmeniakyrkan, Newmaninstitutet, BRIS, Diakonia, Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet, Erikshjälpen, S:t Lukas, Studieförbunden, Teologiska Högskolan Stockholm och Bilda Dialog.

Ämnen som integration och etablering, människovärde och flyktingmottagning, religion och bildningsförakt, ungas utsatthet på nätet, existentiell hälsa, kulturens funktion i konflikt, religionsfrihet, demokrati, mänskliga rättigheter, klimathotet, civilsamhällets roll i samhällsbygget, vapenexport, barn med särskilda behov och mediernas brist på religiös bildning kommer att behandlas av medverkande som Birgitta Ohlsson, Sofia Camnerin, Bengt Kristensson Uggla, Åsa Paborn, Katrine Marçal, Antje Jackelén, Anders Arborelius, Alexandra Pascalidou, Qaisar Mahmood, Helle Klein, Yusuf Aydin, Marie Demker, Marco Helles – och många fler.

Vi arrangerar också både konsert och ”diasert” med det palestinska bandet Intaj från Jerusalem, liksom en Killmiddag för inbjudna gäster tillsammans med Make Equal.

Almedalsveckans hela program hittar du på: www.almedalsveckan.info och i apparna Almedalsguiden och Almedalen Just nu.

 

Nedan ser du alla de samtal och seminarier vi är medarrangör till, uppdelat på de två scenerna Newman/Bildascenen och Vårdklockans kyrka samt Övrigt.


Program NEWMAN/BILDASCENEN

S:t Hansgatan 60/S:t Drottensgatan 12


Måndag 3 Juli

Måndag 3 juli 10.00–10.45, Newman/Bildascenen

Tradition, identitet och mångfald – kulturarv i ett globaliserat samhälle

Betydelsen av begreppet kulturarv varierar. Det kan vara byggnader, miljöer, strukturer men också traditioner och seder. Vad har kulturarv för betydelse och hur skapas det? Hur påverkas synen på kulturarv av ett alltmer globaliserat samhälle? Är det värt att bevara? Vems ansvar är det i så fall?

Medverkande:
Qaisar Mahmood, författare, chef kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet
Fredrik Sunnemark, docent idéhistoria, universitetslektor kulturvetenskap, Högskolan Väst

Samtalsledare: Ulla Berglindh, lektor i svenska, Göteborgs universitet

Arr: Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet, Studieförbundet Bilda

Qaisar Mahmood
Qaisar Mahmood
Foto: Rikkard Häggbom

 

Måndag 3 juli 11.00–12.00, Newman/Bildascenen

Integration: en fråga om jobb och värderingar – men vilka och hur?

Debatten om integration handlar oftast om bostad, jobb och materiell försörjning. Men räcker det, eller är kulturella faktorer och värderingar också viktiga? I så fall, vilka och hur?
Seminariet hålls på engelska.

Integration: A matter of jobs and values – but which ones and how?

The debate on integration of migrants is often about jobs, housing and material supply. Is this sufficient, or are cultural and value factors also important? If so, which ones and how?

Medverkande:
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Socialdemokraterna
Heather Grant, Kanadas ambassadör i Sverige
Maria Borelius, journalist, entreprenör, initiativtagare till projektet Ester
Ursula Berge, samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR
Sara Skyttedal, kommunalråd Kristdemokraterna, Linköpings kommun

Moderator: Katrine Marçal, journalist, författare

Arr: Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda

Ylva Johansson
Ylva Johansson

 

Måndag 3 juli 13.00–13.45, Newman/Bildascenen

Ledarskap för mänsklig hållbarhet

I ett arbetsliv präglat av höga krav på tempo, prestation och tillgänglighet krävs ett välgrundat ledarskap. Det handlar både om att själv hålla som ledare och att leda på ett sätt som är hållbart för andra. Hur skapas ett sunt ledarskap med utrymme för såväl fysisk och psykisk som existentiell hälsa?

Medverkande:
Maria Fässberg Norrhall, läkare, pastor, Equmenikayrkan
Lisbeth Gustafsson, journalist, författare, hedersdoktor i teologi
Kerstin Enlund, VD och konsult, Bilda Dialog

Samtalsledare: Åsa Ahlqvist, affärsutvecklare och konsult, Bilda Dialog

Arr: Bilda Dialog, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda

Måndag 3 juli 14.00–14.45, Newman/Bildascenen

Kan studieförbunden revolutionera etableringspolitiken?

Det behövs ett nytt steg i den nationella etableringspolitiken av nyanlända för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar. Vad kan folkbildningen bidra med och vad behövs för att etableringspolitiken ska kunna revolutioneras?

Medverkande:
Åsa Paborn, förbundsrektor, Studieförbundet Bilda
David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden
Ulrika Carlsson, riksdagsledamot, Centerpartiet
Helén Pettersson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Samtalsledare: Anna Morin, projektledare, MyRight

Arr: Studieförbunden, Studieförbundet Bilda

David Samuelsson
David Samuelsson

 

Måndag 3 juli 15.00–15.45, Newman/Bildascenen

Kan religion och tro leda till bildningsförakt?

En religiös tro kan ibland riskera ge känslan av att ha alla svar, med risken att nyfikenheten på det som problematiserar min egen tro minskar. Samtidigt kan religiositet kännetecknas av ett sanningssökande som är en bra förutsättning för bildning. Hur ser samspelet mellan tro och bildning ut?

Medverkande:
David Thurfjell, professor religionsvetenskap, Södertörns högskola
Sofia Camnerin, bitr kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Fredrik Heiding, jesuitpater, doktor och lektor i teologi, Newmaninstitutet

Samtalsledare: Anna Lindman, journalist, programledare

Arr: Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan, Newmaninstitutet, Tidskriften Signum

David Thurfjell
David Thurfjell
Foto: Mikael M Johansson

 

Måndag 3 juli 16.00–16.45, Newman/Bildascenen

Gränslös bekräftelse – om ungas utsatthet på nätet

Att testa sin sexualitet på internet är naturligt för många unga idag. Men nyfikenheten kan ibland leda in i något som är svårt att backa från – med beroende och övergrepp som följd. Hur kan vuxna lära sig se signaler, ställa rätt frågor och hjälpa? Hur kan vi bemöta och hantera nätets gränslöshet?

Medverkande:
Caroline Engvall, författare, journalist
Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris
Erik Wentzel, leg psykoterapeut, Sankt Lukas

Samtalsledare: Johanna Olaison, enhetschef Studieförbundet Bilda Öst

Arr: Studieförbundet Bilda, Bris, S:t Lukas

Caroline Engvall
CarolineEngvall
Foto: Johan Almblad

 


Tisdag 4 Juli

Tisdag 4 juli 10.00–10.45, Newman/Bildascenen

Ingen tid för fakta – när känslor och åsikter jämställs med forskning och vetenskap

Det har skett något med synen på fakta och kunskap. Forskningsresultat börjar ifrågasättas med argument som att de inte ”känns bra” eller att ”jag håller inte med”. Vad kommer detta tvivel från? Vad händer med ett samhälle där förtroendet för bildning, vetenskap och forskning sjunker?

Medverkande:
Bengt Kristensson Uggla, professor filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi
Ulrika Knutson, journalist, författare, kulturskribent
Heléne Lööw, docent historia, inriktning extremism och samhällsskydd, Uppsala universitet

Samtalsledare: Morten Sager, universitetslektor vetenskapsteori, Göteborgs universitet

Arr: Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet, Studieförbundet Bilda

Helene Lööw
Heléne Lööw
Foto: Angelica Zander

 

Tisdag 4 juli 11.00–12.00, Newman/Bildascenen

Politisk korrekthet och populism – den postmoderna konsumtionsdemokratins öde?

Har politiken i den västerländska demokratin gått från statskonst till tummelplats för populism och politiskt korrekthet? Kommer den klassiska demokratin med det gemensamma goda och strävan efter det som är sant i centrum, att överleva de sociala mediernas skrik och parallella nyhetsvärldar?

Medverkande:
Birger Schlaug, debattör, f d språkrör Miljöpartiet
Marie Demker, professor statsvetenskap, Göteborgs Universitet
PJ Anders Linder, chefredaktör, Axess
Katrine Marçal, journalist, författare

Samtalsledare: Thomas Idergard, jesuit, Newmaninstitutet

Arr: Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda

Tisdag 4 juli 13.00–13.45, Newman/Bildascenen

Varför begränsa sig till mänskliga rättigheter – bör även transhumana robotar inkluderas?

Vi ser en ökad närvaro av robotar i samhället. Människor byts ut mot transhumana gestalter med artificiell intelligens. Hur påverkar detta uppfattningen om vad en människa är? Behöver vi omdefiniera rättigheter till att omfatta även det transhumana? Är kontraktet av mänskliga rättigheter förlegat?

Medverkande:
Susanne Wigorts Yngvesson, docent i etik, lektor i teologi och mänskliga rättigheter Teologiska Högskolan Stockholm
Claes Strannegård, biträdande professor i kognitionsvetenskap, Göteborgs universitet
Ashkan Fardost, forskare, föreläsare teknologi och digitalisering

Samtalsledare: Anna Lindman, journalist, programledare

Arr: Teologiska Högskolan Stockholm, Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet, Studieförbundet Bilda

Tisdag 4 juli 14.00–14.45, Newman/Bildascenen

Mångfald och dialog – vårt behov av möten som bygger tillit

Mångfald och dialog är en av våra viktigaste framtidsutmaningar. Det är också är ett pedagogiskt koncept, MOD, som vill bidra till en samhällsutveckling där människor med olika världsuppfattningar, livstolkningar och livsstilar kan mötas i dialog – och leva utan diskriminering och förtryck.

Medverkande:
Marco Helles, konsult, mångfald och mänskliga rättigheter
Katarina Glas, regionchef Studieförbundet Bilda Nord
Qaisar Mahmood, författare, chef kulturmiljöavdelningen Riksantikvarieämbetet.

Samtalsledare: Kerstin Enlund, VD, konsult, Bilda Dialog

Arr: Bilda Dialog, Studieförbundet Bilda

Tisdag 4 juli 15.00–16.00, Newman/Bildascenen

Sanningsanspråk och pluralism i harmoni – hur kan katolsk sociallära inspirera demokratin?

Västvärldens politiska kris kan ses som en kris för en liberal social modell där ”homo oeconomicus”-principen omsatts till livets alla områden och där samhällets enda gemensamma värden är materiella. Kan den katolska socialläran inspirera till förnyelse? Är demokratins framtid en teologisk fråga?

Medverkande:
Susanne Wigorts Yngvesson, lektor och docent i etik, Teologiska högskolan Stockholm
Fredrik Heiding, jesuitpater, doktor och lektor i teologi, Newmaninstitutet
Charlotta Levay, medarbetare Tidskriften Signum, professor i företagsekonomi, Lunds universitet
Christoph Hermann, jesuitpater och statsvetare, Newmaninstitutet

Samtalsledare: Katrine Marçal, journalist, författare

Arr: Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda


Onsdag 5 Juli

Onsdag 5 juli 10.00–10.45, Newman/Bildascenen

Att välkomna olikheter – om barn med särskilda behov

Omgivningen har ibland svårt att bemöta barn med neuropsykiatriska svårigheter och ta tillvara på deras positiva tillgångar. Hur kan vi öka respekten och utrymmet för olika funktionsvariationer i samhället? Hur kan vi alla bli bättre på att välkomna olikheter och möta alla utifrån sina behov?

Medverkande:
Sofia Camnerin, författare, bitr kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Ann-Kristin Sandberg, ordförande, riksförbundet Attention
Ellionor Triay Strömvall, jurist, Barnombudsmannen

Samtalsledare: Sofia Walan, regionchef Studieförbundet Bilda Öst

Arr: Equmeniakyrkan, Equmenia, Studieförbundet Bilda

Onsdag 5 juli 11.00–12.00, Newman/Bildascenen

De religiösa samfundens roll i samhället – aktörer eller privata serviceställen?

Det svenska samhället har visat sig vara mindre sekularistiskt än vad det själv hade trott. Mångfalden omfattar också en religiös sådan, som syns. Detta tycks framförallt provocera en del makthavare inom politik och media. Vilken är egentligen de religiösa samfundens roll i vårt samhälle?

Medverkande:
Kardinal Anders Arborelius, biskop Stockholms Katolska stift
Maria Ludvigsson, ledarskribent, Svenska Dagbladet
Jacob Rudenstrand, bitr. generalsekreterare, Svenska Evangeliska Alliansen
Lisa Pelling, skribent och utvecklingschef, Arenagruppen

Samtalsledare: Thomas Idergard, Newmaninstitutet

Arr: Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda

Anders Arborelius
Kardinal Anders Arborelius

 

Onsdag 5 juli 13.00–13.45, Newman/Bildascenen

Demokratins former och utmaningar i en föränderlig värld

Hur mår demokratin idag? Håller de gamla formerna för demokrati? Vad är civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen? I samtalet möts personer med fortsatt tro på demokratiskt arbete, med erfarenhet av mångfald, mänskliga rättigheter och från den Politikerskola som drivs av stiftelsen Höj Rösten.

Medverkande:
Yusuf Aydin, ordförande Bilda Dialog, ordförande Sankt Ignatius folkhögskola
Erik Amnå, professor statsvetenskap, Örebro universitet
Tora Törnquist, ordförande, Amnesty International Sweden

Samtalsledare: Åsa Ahlqvist, affärsutvecklare, konsult, Bilda Dialog

Arr: Bilda Dialog, Studieförbundet Bilda

Onsdag 5 juli 14.00–14.45, Newman/Bildascenen

Vad vet medierna om religion?

Med sekulariseringen har kunskap om och förståelse för religion minskat i Sverige. När religionen nu på nytt tar plats i offentligheten, har medierna en viktig roll i hur den skildras och bemöts. Hur är det med journalisternas kunskap om religion och religiositet? Hur kan bildningen överlag ökas?

Medverkande:
Anna Lindman, journalist, programledare, SVT
Martin Wicklin, journalist, programledare, SR
Per Svensson, journalist, kulturskribent, Sydsvenska Dagbladet

Samtalsledare: Lisbeth Gustafsson, journalist, författare

Arr: Studieförbundet Bilda, Tidskriften Signum, Katolskt Forum, Newmaninstitutet

Per Svensson
Per Svensson

 

Onsdag 5 juli 15.00–15.45, Newman/Bildascenen

Flyktingen är en av oss – om människosyn och flyktingmottagande

I en tid med stängda gränser och begränsat flyktingmottagande flyttas fokus från behoven hos den som flyr till oss som förväntas ta emot. Vi lyfter också fram det som skiljer oss åt. Hur är det egentligen med föreställningen om människors lika värde? Vågar vi se flyktingen som en av oss?

Medverkande:
Daniel Grahn, generalsekreterare, Erikshjälpen
Frida Johansson Metso, leg psykolog, föreläsare, Flyktingkompetens
Kinna Skoglund, socionom, grundare och talesperson #vistårinteut

Samtalsledare: Solveig Westerbom, verksamhetsutvecklare asyl och etablering, Studieförbundet Bilda

Arr: Studieförbundet Bilda, Erikshjälpen


Torsdag 6 Juli

Torsdag 6 juli 10.00–10.45, Newman/Bildascenen

Integration och kristnas utsatthet i Sverige

Sverige brottas med frågan om integration av flyktingar och hur de kristna minoriteterna fått utstå förtryck på flyktinganläggningar. Starten för en fungerande integration är att flyktingarnas lagenliga rätt till skydd och trygghet respekteras och tillgodoses. Vad har gått fel? Hur kan vi förändra?

Medverkande:
Marta Danho, förbundsordförande, Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund
Boel Godner, kommunalråd Socialdemokraterna, Södertälje kommun
Yusuf Aydin, ordförande, Sankt Ignatios Folkhögskola

Samtalsledare: Jonathan Varli, förbundsordförande, Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet

Arr: Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund, Studieförbundet Bilda

Marta Danho
Marta Danho

 

Torsdag 6 juli 11.00–12.00 , Newman/Bildascenen

Kultur under kris och konflikt – flykt, lindring eller kraft?

Konflikten mellan Israel och Palestina går vidare, från generation till generation. Vilken roll har kulturen bland de unga palestinierna? Blir musik, film och teater en väg att fly eller söka lindring? Eller en kraft? I så fall – en kraft till vad? Seminariet inleds med livemusik.
Seminariet sker på engelska.

Art and culture during crisis and conflict – escapism, comfort or strength?

The conflict between Israel and Palestine goes on from generation to generation. Which role has art and culture among young Palestinians today? Is music, film and theatre a way to escape, or to find comfort? Or is it a way to find strength? In this case – strength to what? The seminar will begin with live music.

Medverkande:
Tamir Persekian, musiker
Razan Hussein, musiker
Catarina Zarazua Mujo, dansare

Samtalsledare: Magnus Stenberg, verksamhetsutvecklare Mellanöstern, Studieförbundet Bilda

Arr: Studieförbundet Bilda

Torsdag 6 juli 13.00–13.45, Newman/Bildascenen

Lyckad eller misslyckad integration – vad styr våra åsikter och uppfattningar?

Vår uppfattning om integrationsarbete påverkas bland annat av vilka berättelser vi hör. ”Kulturkompis” är ett exempel på hur ett integrationsprojekt kan förändra samtalet i en bygd. Vilken betydelse har informationsurvalet för hur vi uppfattar vår omvärld?

Medverkande:
Erik Skagerfält, musiker, Gotlandsmusiken
Iyad Albukai, Kulturkompis
Marie Demker, professor statsvetenskap, Göteborgs universitet

Samtalsledare: Sofia Walan, regionchef Studieförbundet Bilda Öst

Arr: Studieförbundet Bilda

Torsdag 6 juli 14.00–14.45, Newman/Bildascenen

50 år efter Sexdagarskriget – om splittrande minneskulturer

En historisk konflikt är inte bara historia, utan också minnen. Minneskulturer får konflikten att leva vidare från generation till generation. Hur ser den israeliska och palestinska minneskulturen ut, 50 år efter Sexdagarskriget och Israels ockupation av Västbanken?

Medverkande:
Lisa Strömbom, docent statsvetenskap, universitetslektor freds- och konfliktvetenskap, Lunds universitet
Anna Veeder, frilansskribent, turistguide i Israel

Samtalsledare: Magnus Stenberg, verksamhetsutvecklare Mellanöstern, Studieförbundet Bilda

Arr: Studieförbundet Bilda


Vårdklockans kyrka

Program VÅRDKLOCKANS KYRKA

Adelsgatan 43


Måndag 3 Juli

Måndag 3 juli 13.00–14.15, Vårdklockans kyrka

Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige

Vad får en tycka och tro – eller inte tro? Vad säger trossamfunden och vad säger svensk lag? Vi för diskussioner om religionsfrihet, religion och trossamfund i Sverige.

Medverkande:
Elias Carlberg, samordnare, Sveriges interreligiösa råd
Örjan Wallin, handläggare, Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Solveig Westerbom, verksamhetsutvecklare asyl och etablering, Studieförbundet Bilda

Mona Nechma, verksamhetsutvecklare, Ibn Rushd Studieförbund

Arr:Sveriges interreligiösa råd, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda

Måndag 3 juli 15.00–15.45, Vårdklockans kyrka

Human Rights Defenders – any of your business?

Civic freedoms continue to shrink in many countries along with attacks on human rights defenders, often when working on corporate accountability issues. The seminar will discuss emerging good practices and the positive roles business can play in protecting civic freedoms and human rights defenders.

Medverkande:
Phil Bloomer, executive director, Business and Human Rights Resource Center, London
Tommy Ohlström, CEO, KF/Coop
Åsa Beckius, policy adviser, Private Sector, Diakonia

Arr:Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda

Måndag 3 juli 20.00–21.30, Vårdklockans kyrka

Brittas vardagsrum: Hur kan vi ta in klimathotet men inte förlora hoppet?

Om att ta klimathotet på allvar och våga tro att jag kan förändra.

Medverkande:
Pär Holmgren, naturskadespecialist och meteorolog, Länsförsäkringar
Samtalsledare: Britta Hermansson, pastor, Equmeniakyrkan

Musik: Emily Åhlén

Arr:Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda, Diakonia, Skaiv, Vårdklockans kyrka

Pär Holmgren
Pär Holmgren

 


Tisdag 4 Juli

Tisdag 4 juli 8.30–10.00, Vårdklockans kyrka

Generositet kan aldrig vara något fult – men fel? Om tiggeri och människosyn

Tiggeri har i debatten kommit att bli en ordningsfråga. Vissa menar att det handlar om en förändrad syn på människovärde. Möt Ilona, upplev utsattheten genom Forumteater. Vad är bra hjälp utifrån den akuta nöden idag och för en långsiktig förbättring i framtiden?

Medverkande:
Ulf Bjereld, professor statsvetenskap, Göteborgs universitet
Kristina Göranzon, föreståndare Crossroads, Uppsala Stadsmission
Sofia Camnerin, bitr kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Martin Valfridsson, fd nationell samordnare för utsatta EU-medborgare
Hans Svärd, professor socialt arbete, Lunds universitet

Arr: Sveriges Stadsmissioner, Erikshjälpen, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda

Tisdag 4 juli 11.00–12.00, Vårdklockans kyrka

Svensk vapenexport till diktaturer – om kryphål i lagen och att hålla vad man lovar

I höst ska riksdagen anta nya regler för export av krigsmateriel. Trots att respekt för mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor för tillstånd exporteras krigsmateriel till diktaturer och länder med allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Kommer riksdagen att täppa till kryphålen?

Medverkande:
Birgitta Ohlsson, utrikespolitisk talesperson, Liberalerna
Hans Linde, utrikespolitisk talesperson, Vänsterpartiet
Kenneth G Forslund, ordförande riksdagens utrikesutskott, Socialdemokraterna
Sofia Damm, utrikespolitisk talesperson, Kristdemokraterna
Linda Åkerström, ansvarig nedrustningsfrågor, Svenska Freds och skiljedomsföreningen
Maja Åberg, lobbysamordnare, Amnesty International Sweden
Magnus Walan, senior policyrådgivare, Diakonia
Sofia Hallonsten, pressekreterare, Diakonia

Arr: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda, Amnesty International Sweden, Svenska Freds och skiljedomsföreningen

Birgitta Ohlsson
Birgitta Ohlsson

 

Tisdag 4 juli 13.00–14.00, Vårdklockans kyrka

Juluppropet – vad händer nu?

Den svenska migrationspolitiken utifrån nya lagar och ett förändrat samhällsklimat. Juluppropet skapade i december ett stort engagemang, vad händer med detta engagemang nu? Vilket ansvar har politiker för att forma en opinion respektive att följa en opinion?

Medverkande:
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson, Miljöpartiet
Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson, Centerpartiet
Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Arr: Sveriges Kristna Råd och dess medlemskyrkor, Studieförbundet Bilda

Tisdag 4 juli 20.00–21.30, Vårdklockans kyrka

Brittas vardagsrum: Om samtalsklimatet i vår tid – Hur talar vi med varandra live och i sociala medier?

Om respekt och gräns i det personliga samtalet. Hur pratar vi med varandra? Får man uttrycka vad som helst på sociala medier? Hur är vi rädda om varandra och respekterar varandra?

Medverkande:
Helle Klein, journalist, präst, chefredaktör, Dagens Arbete
Samtalsledare: Britta Hermansson, pastor, Equmeniakyrkan

Musik: Alma Hedlund-Emilsson

Arr: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda, Skaiv, Vårdklockans kyrka


Onsdag 5 Juli

Onsdag 5 juli 8.30–9.30, Vårdklockans kyrka

Om rätt att uttrycka tro och ökad rädsla för religiös påverkan. Vad händer med framtida värderingar?

Vi lever i ett samhälle av religiös mångfald men där staten ska vara sekulär/neutral i förhållande till olika religioner. Vad händer om möjligheten att uttrycka tro krymper och rädsla för religiös påverkan ökar? Hur formas framtidens värderingar?

Medverkande:
Sofia Camnerin, bitr kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Jonas Magnussson, folkhögskolelärare, Tro och Solidaritet
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd
Anders Malmstigen, generalsekreterare, Svenska Missionsrådet
Olle Kristenson, direktor ekumenisk teologi, Sveriges Kristna Råd

Arr: Equmeniakyrkan, Sveriges Kristna Råd, Equmenia, Svenska Missionsrådet, Studieförbundet Bilda

Onsdag 5 juli 13.00–13.50, Vårdklockans kyrka

Att stjäla från de fattiga – om den globala skatteflykten

Utvecklingsländer förlorar stora summor pengar på grund av skatteflykt. Hemlighetsmakeriet som möjliggör skatteflykten kan stoppas med politiska åtgärder men världens fattiga är ofta hänvisade till visselblåsare och grävande journalister. Vad kan Sveriges riksdag göra?

Medverkande:
Per Åsling, ordförande Skatteutskottet, Centerpartiet
Larry Söder, ledamot Skatteutskottet, Kristdemokraterna
Erik Ezelius, suppleant Skatteutskottet, Socialdemokraterna
Janine Alm Ericson, suppleant Skatteutskottet, Miljöpartiet
David Perrone, skatterådgivare/Head of Tax Transformation, KPMG
Fredrik Laurin, journalist, The International Consortium of Investigate Journalists (ICIJ)
Penny Davies, policyrådgivare utvecklingsfinansiering, Diakonia
Esther Flores Sedman, pressekreterare, Diakonia

Arr: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda

Onsdag 5 juli 14.15–15.00, Vårdklockans kyrka

Personliga drivkrafter och engagemang i politik och civilsamhälle. Vad får oss att ta ansvar?

Vad sporrar till personligt engagemang? Hur kan hopp vara en drivkraft som möjliggör förändring och rättvisa? Var hämtas kraft när man tvivlar på sitt uppdrag? Vad är tro och vad är civilkurage när allt ställs på sin spets?

Medverkande:
Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia
Carin Jämtin, generaldirektör, Sida

Arr: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda

Onsdag 5 juli 20.00–21.30, Vårdklockans kyrka

Brittas vardagsrum: Medieklimatet – Får vem som helst säga vad som helst i det offentliga rummet?

Får vi säga vad som helst till vem som helst? Ett samtal om yttrandefriheten. Om att ta plats eller dra sig tillbaka och tystna.

Medverkande:
Alexandra Pascalidou, journalist, författare, programledare
Samtalsledare: Britta Hermansson, pastor, Equmeniakyrkan

Musik: Dear Emily

Arr: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda, Skaiv/Vårdklockans kyrka


Torsdag 6 Juli

Torsdag 6 juli 20.30–21.30, Vårdklockans kyrka

Diasert med Intaj

Dialog + konsert = diasert. Det palestinska bandet Intaj från Jerusalem delar med sig av sin musik akustiskt och samtalar med Linda Brandemark om sitt skapande och om att leva i ett land i konflikt. Samtalet sker på engelska.

Arr: Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan

Bandet Intaj
Intaj

 


Fredag 7 Juli

Fredag 7 juli 22.00–23.00, Vårdklockans kyrka

Hur kan engagemang skapas för rättvisa utifrån musik och kultur?

Varför ska man engagera sig? Är det möjligt att förändra något i den här världen utan att snabbt bränna sitt krut eller lite planlöst slänga slantar i olika bössor? En kväll om balansen och mening i livet. Om att ge och få ta emot. Kan man älska musik, vara framgångssugen och samtidigt generös?

Medverkande:
Tommie Sewón, sångare och låtskrivare
Tomas Boström, trubadur, pastor, Vårdklockans kyrka

Arr: Vårdklockans kyrka, Equmeniakyrkan, Studieförbundet BildaProgram övrigt

Måndag 3 juli kl 17.00–18.30

Killmiddag

Ett samtal om destruktiva maskulinitetsnormer mellan män i olika ledande positioner från olika sektorer; politiska partier, fackförbund, kulturinstitutioner, näringslivet, kommuner m fl. (Endast inbjudna gäster.)

Plats: Församlingshuset, Norra kyrkogatan 2

Arr: Make Equal, Studieförbundet Bilda

Onsdag 5 juli kl 21.30

Konsert med palestinska bandet Intaj

Plats: Nunnan, Stora Torget 9B

Arr: Studieförbundet Bilda

Bandet Intaj
Intaj