Hoppa till huvudinnehåll

Sverige, Sverige fosterland

En antologi om nationalismen, kyrkan och samhället.

Sedan en tid sker i det svenska samhället förändringar i form av nationalistiska strömningar av en art och ett omfång som saknar motstycke sedan andra världskrigets slut. Hur ska kyrkor och samfund förhålla sig till nationalism och rasism i olika former i vårt svenska samhälle? Hur kan teologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv beskriva och bidra till analysen av förändringar i opinioner och politiska manifestationer?

Sverige, Sverige fosterland bygger på en konferens på Teologiska högskolan Stockholm i december 2014, där deltagarna reflekterade över perspektiv och skiljelinjer som går i olika riktningar, med olika bakgrund och historisk förankring. Syftet var att belysa en dagsaktuell problematik utifrån såväl långsiktiga samhällsvetenskapliga och teologiska perspektiv som nyfunna förändringar i valmanskåren.

I denna bok presenteras de fyra föredragen vilka vart och ett på sitt sätt tar sig an några huvuddrag i denna utveckling. De är en utmärkt grund för fortsatta samtal. Boken innehåller dessutom en studieguide med samtalsfrågor och värderingsövningar som ett ytterligare bidrag till fördjupningen av sådana samtal.

Kontakta Studieförbundet Bilda där du bor för att starta en samtalsgrupp/studiecirkel.
 

Om materialet

Redaktör

Kjell-Åke Nordquist

Pris

50 kronor + frakt