Hoppa till huvudinnehåll

Inblick i Bildas asylverksamhet

språkträning

Branschorganisationen Studieförbunden släppte 15 augusti materialet Vardagssvenska till de tio studieförbunden. Idag har sex av tio asylsökande deltagit i studieförbundens verksamhet. Hos oss är Solveig Westerbom verksamhetsansvarig för asyl och etablering. Här berättar hon om verksamheten i Bilda och hur den vuxit runt om i landet. 

- Jag är stolt över att få arbeta med något så viktigt och meningsfullt. Det har ju så mycket att göra med det samhälle vi skapar. Här gör alla studieförbund tillsammans en viktig insats, säger Solveig Westerbom.

Hittills har verksamheten med asylsökande till stor del handlat om språkträning. De två verksamhetsformerna Svenska från dag 1 och Vardagssvenska som samtliga studieförbund ger finns i 266 av landets 299 kommuner.

- Men det är viktigt att inte tappa bort samhällsinformationen, där ser vi ett stort behov av kurser och studiecirklar. Det är viktigt att ganska snart vid ankomsten till Sverige få veta till exempel hur hälso- och sjukvård fungerar, skola och utbildning, rättigheter och skyldigheter.

Snabba insatser av studieförbunden

Alla nyanlända får en bok som heter Information om Sverige. Den menar Solveig Westerbom är en bra grund att arbeta vidare med för att utveckla arbetet med samhällsinformation. Från och med 2017 får länsstyrelserna ett uppdrag av regeringen att samordna insatser för asylsökande under rubriken Tidiga insatser. Syftet är även här att göra den långa ansökningstiden för uppehållstillstånd mer meningsfull men också påskynda etableringen för dem som får uppehållstillstånd. Ett komplement till Svenska från dag ett och Vardagssvenska som studieförbund och övriga civila samhället kan ansöka om.

- Regeringen har uppmärksammat studieförbundens snabba insatser med språkträning och samhällsinformation vilket känns väldigt roligt.

Stort engagemang i kyrkorna

Studieförbundens väl utbyggda nätverk med många ledare runt om i landet har blivit tydligt, menar Solveig Westerbom som talar snabbt och engagerat.

Och erfarenheten av språkträning med nyanlända, tillägger hon, sträcker sig tillbaka till tiden då sfi startade för 50 år sedan. Även då var studieförbunden inkopplade.

I Bilda har kyrkorna spelat och spelar en stor roll i asylverksamheten. Här finns ett stort engagemang och intresse inte minst hos pensionerade lärare. Under hösten hölls en nationell utbildning i Vardagssvenska för ett trettiotal ledare, både från Bildas medlemsorganisationer och från annat håll. Lärare i "Svenska som andra språk" och knutna till Bildas Gårdshuset i Linköping höll i utbildningen under två dagar. Flera regionala ledarutbildningar har också genomförts under hösten.

Asylverksamhet genom teater i Uppsala
Asylverksamhet genom teater i Uppsala

 

Förståelse för kulturella olikheter

- Den handlade inte bara om träna svenska utan också om hur man undervisar i språk, om att ha förståelse för kulturella olikheter och att kunna berätta om hur skolsystemet i Sverige fungerar. Det blev en mycket uppskattad utbildning, säger Solveig Westerbom med eftertryck och fortsätter; Gårdshusets kompetens är jätteviktig och kommer att så vara även i fortsättningen.

Förhoppningen är nu att ordna fler liknande utbildningar runt om i landet så att ännu fler ledare utbildas i Vardagssvenska. Vardagssvenska för asylsökande har haft den positiva effekten att flera har kunnat hoppa över en del moment i utbildningen svenska för invandrare.

Nästa steg blir att se hur studieförbunden kan arbeta med etableringen, det vill säga de två åren som följer efter det att den asylsökande fått uppehållstillstånd.

Bilda del i EU-projekt om asylverksamhet

- En viktig fråga då är hur man skaffar praktikplatser och arbeten. Och om studieförbunden kan spela en roll även här.

Många tankar om hur studieförbunden kan kliva in och ta ett ännu större ansvar finns och parallellt med dessa tankar pågår arbetet med att förbättra samhällsinformationen.

Förutom ett stort arbete i Sverige finns nu ett arbete att göra tillsammans med andra länder. I veckan åker Solveig Westerbom och Eva Danielsson, som är profilansvarig för asyl och etablering i Sydöst, till München. Bilda har tillsammans med Folkuniversitetet utsetts som deltagare i EU-projektet Educational Work with Refugees som förutom Sverige inkluderar Tyskland och Österrike. Tre länder som tagit emot många asylsökande. Nu ska representanter för dessa länder mötas och utbyta erfarenheter.

Läs mer om Kulturkompis här

 

Ett av Bildas viktigaste arbeten

- Ambitionen med hela projektet är lärande. Studieförbund är ju något typiskt för Sverige så det ska bli mycket intressant att se hur Tyskland och Österrike, som har mer renodlad kursverksamhet, arbetar.

Och som om inte detta vore nog är Bilda med i ytterligare ett EU-projekt om asyl som fått namnet #Värme. Sveriges Kristna Råd, SKR är huvudsökare medan med bl.a. Bilda och Sensus är som medsökare. Projektet ska pågå under två och ett halvt år och genomföra 20 tvådagarsutbildningar för dem som arbetar med asylverksamhet.

- Det är väldigt mycket på gång med detta otroligt spännande, roliga och viktiga arbete. Ja, jag tycker att det är något av det viktigaste vi gör just nu i Bilda!

- Jag är stolt över att få arbeta med något så viktigt och meningsfullt. Det har ju så mycket att göra med det samhälle vi skapar.