Hoppa till huvudinnehåll

Asyl och etablering

Unga kvinnor som studerar svenska

Vill du vara med och starta verksamhet med asylsökande? Du behövs!

På Studieförbundet Bilda arbetar vi med asylverksamhet i hela Sverige. Bilda har stor och lång erfarenhet av mötet med nyanlända. Främst genom studiecirklar och verksamhet i medlemsorganisationernas kyrkor; de svenska frikyrkorna, katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna, men också utanför kyrkorna.

Regeringen har ett stort förtroende för studieförbunden i arbetet med asylsökande. Mycket tack vare studieförbundens stora kontaktnät och förmåga att snabbt och flexibelt nå ut med verksamhet i hela landet. Bara på fyra månader under hösten 2015 nådde studieförbunden 73 500 deltagare. Här kan du läsa berättelser om de aktiviteter med nyanlända asylsökande.

Bilda, liksom övriga studieförbund arbetar för demokrati och människors lika värde och rättigheter.

Kontaktpersoner runtom i landet

Bild på Eva Danielsson

Eva Danielsson


0480-43 20 22
0733-12 21 03

Blekinge län
Kalmar län

Svenska från dag 1 och Vardagssvenska

Verksamheten med asylsökande sker i två former.

Svenska från dag 1
Verksamheten följer samma krav som övriga cirklar inom ett studieförbund, det vill säga minst 3 träffar och minst 9 studietimmar à 45 minuter. Inom Bilda ser vi dock att det är positivt om cirkeln fortsätter fler tillfällen än så.

Svenska från dag 1 kan arrangeras på olika sätt och har ingen specifik studieplan. Syftet är att ge den asylsökande en meningsfull sysselsättning samt en orientering i det svenska språket och i det svenska samhället. Du som ledare har stora möjligheter att påverka upplägget. En studiecirkel kan ha som mål att deltagaren ska lära sig prata och förstå svenska, men som medel att t ex laga mat. Genom att göra något tillsammans får ni också tillfälle att utveckla språket.

Vardagssvenska
Studiecirkeln omfattar 40 studietimmar och följer en given studieplan. Syftet är att ge deltagaren en grundläggande svenska som denne kan använda i sin vardag. Cirkeln ska också vara studieförberedande för sfi (svenska för invandrare) som erbjuds alla med PUT och som blivit folkbokförda i en kommun. Det finns inga krav på att deltagaren först ska ha gått en studiecirkel i Svenska från dag 1 eller liknande.
Du som leder cirkeln behöver inte vara utbildad lärare men ska kunna arbeta utifrån den givna studieplanen.

Folkbildning och asyl

I Sverige stödjer staten vuxna att studera i studiegrupper. En studiegrupp är en grupp människor som träffas på fritiden och tillsammans vill lära sig något nytt. Det kan t ex vara att lära sig spela ett instrument, lära sig ett nytt språk eller att laga mat. Den som leder gruppen kan vara en volontär eller avlönad personal. Ledaren behöver inte vara utbildad lärare. Det är frivilligt att delta i en studiegrupp och man kan inte få betyg i ämnet man studerat.
I Sverige finns 10 studieförbund som erbjuder olika studiegrupper. Ett sådant studieförbund är Studieförbundet Bilda. För att veta att det är riktiga människor som är med i studiegrupperna samlar ledaren in personnummer eller LMA-nummer och födelsedatum på alla som är med i gruppen. Det finns en lag i Sverige som hindrar staten från att ta reda på vilka som är med i grupperna. Studieförbundet Bilda är noga med att lagen följs.

Sociala missionen och Equmeniakyrkan har tillsammans med Bilda tagit fram en ordlista om asyl och migration. Asyl & migration - en liten ordlista.

En inblick i Bildas asylverksamhet

Läs intervjun med Solveig Westerbom, Bildas verksamhetsansvarige för asyl och etablering.

 

Exempel på Bildas del i asylverksamheten

Mångkulturella föreningen Joko

Mångkulturella föreningen Joko i Falun har tillsammans med Bilda haft språkinlärning för ensamkommande barn med  afrikanska rytmer, ramsor och sång som viktiga inslag.
Läs vår artikel om Joko

 

Kyrkornas flyktingrådgivning och Svenska kyrkan i Borås har tillsammans med studieförbunden Bilda och Sensus tagit fram sex animerade kortfilmer för asylsökande och nyanlända.
Läs vår artikel om Film för meningsfull väntan

Om Bilda och folkbildning på olika språk

Ny kunskap och kontakt – ett material för cirkelledare i svenska och samhälle

För att stödja studiecirkelledare i verksamheten med asylsökande har Studieförbunden tagit fram ett gemensamt studiecirkelmaterial för cirkelledare i svenska och samhälle.

Läs mer om det gemensamma studiematerialet.