Hoppa till huvudinnehåll

Bildas organisation

Studieförbundet Bilda är organiserat i sex regioner och tre profilområden. De tre profilområdena speglar Bildas kärnverksamhet: Kyrka, Samhälle och Kultur. Inom verksamheten finns också två kompetensområden, Mellanöstern och Ledarutveckling.

Bildas regioner

Studieförbundet Bilda är indelat i sex regioner. Adress och mer information om våra regioner finns här.

Varje region har en regionstämma vartannat år, och en regionstyrelse som arbetar både strategiskt och operativt mellan stämmorna. Till regionernas stämmor kallas lokala medlemsorganisationer och samverkansparter. Varje Bildaregion har flera hundra lokala medlemsorganisationer och samverkansparter.

 

Sökord: stadgar, verksamhetsberättelse

Profil- och kompetensområden

I organisationen har vi tre förbundsgemensamma profilområden och två kompetensområden som speglar Bildas kärnverksamhet.

Kyrka
Profilområdet Kyrka ansvarar för arbetet med kyrka, tro och religion. Profilområde Kyrka samverkar med de tre kyrkofamiljerna; ortodoxa och orientaliska kyrkorna, Katolska kyrkan och frikyrkorna.

Samhälle
Profilområdet Samhälle arbetar med att stärka Bildas folkbildningsarbete i det civila samhället. I profilområdet Samhälle arbetar Bilda dels som egen aktör, dels i samverkan med medlemsorganisationer, offentlig sektor och andra organisationer.

Kultur
Profilområde Kultur arbetar med kulturella uttrycksformer och kulturens betydelse för individ och samhälle. Inom profilområdet Kultur arbetar Bilda som egen aktör och i samverkan med medlemsorganisationer, offentlig sektor, andra organisationer och fria grupper.

Inom profilområde Kultur finns spetskompetens inom bland annat musik i olika former, dans, litteratur, teater, film, bild och hantverk.

Mellanöstern och Swedish Christian Study Centre
Inom kompetensområdet Mellanöstern finns arbetet med Bildas folkbildningsverksamhet kring frågor som rör Mellanöstern och kring vårt studiecenter i Jerusalem, Swedish Christian Study Centre (SCSC).  

Ledarutveckling
Inom kompetensområdet Ledarutveckling ryms vårt arbete med kompetensutveckling för ledare och ledarstöd. Här ryms också utvecklingen av vårt arbete med validering och volontärsarbete.

Förbundsstämma och förbundsstyrelse

Förbundsstämman är Studieförbundet Bildas högsta beslutande organ. Stämman väljer en förbundsstyrelse, som arbetar både strategiskt och operativt mellan stämmorna. Bildas medlemsorganisationer och regionstyrelserna skickar ombud till Bildas förbundsstämma, som äger rum vartannat år. 

Här hittar du kontaktuppgifter till vår förbundsstyrelse.

Regionala styrelser

(mer info inom kort)

Verksamhetsberättelser och stadgar

Här hittar du Bildas verksamhetsberättelse, förbundsstadgar och regionstadgar, enkelt att ladda ner som PDF.

Strategidokument

Vårt strategidokument för 2017 - 2021 heter Möten över gränser.

Organisationsnummer

Förbundskansliet: 802005-6662

Bilda Nord: 894002-7942

Bilda Mitt: 886000-6975

Bilda Svealand: 875002-3965

Bilda Öst: 802017-4564

Bilda Sydöst: 826001-6657

Bilda Sydväst: 864001-0149