Hoppa till huvudinnehåll

Följeslagarprogrammet

följeslagare

Genom att vara en internationell närvaro vill Ekumeniska följeslagarprogrammet (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. Närvaron är ett uttryck för praktisk solidaritet för utsatta grupper – såväl palestinier som israeler.

Bli följeslagare i Palestina och Israel

Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du skicklig på att informera och inspirera, och vill verka för rättvisa och fred? SKR söker ekumeniska följeslagare för tremånadersuppdrag i Palestina och Israel, med utresa i april, juni och augusti 2018. För mer information och ansökningshandlingar, se www.foljeslagarprogrammet.se

Välkommen med din ansökan senast 14 januari 2018.

Om Följeslagarprogrammet

Följeslagare från hela världen reser till området med syfte att genom sin ickevåldsliga närvaro kunna vidga handlingsutrymmet och ge hopp och stöd åt människor att verka för fred och försoning.

Under sin vistelse samlar följeslagarna information för att i sina hemländer sprida kunskap om vad som händer i området, öka engagemanget för fred och stärka folkrätten.

Initiativet till följeslagarprogrammet kom ursprungligen som en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem. I ett brev till Kyrkornas Världsråd bad de om en internationell närvaro i området.

Läs mer om programmet på www.foljeslagarprogrammet.se

We would respectfully request protection of all people in order to assist the re-establishment of mutual trust and security for Israelis and Palestinians. Further we would call on all peace-loving people from around the world to come and join us in a manifestation for just peace

Kyrkoledarna i Jerusalem i ett brev till Kyrkornas Världsråd, 2002

Startades 2002

Sedan starten 2002 har nära 300 svenskar varit ekumeniska följeslagare i Palestina och Israel.