Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella resor

Bilda och SCSC arrangerar olika typer av studieresor. Många utgår från en lokal grupp som i samarbete med Bilda förbereder sin resa i en studiecirkel. Andra genomförs i ett samarbete med en skola, folkhögskola eller universitet. Ytterligare några är öppna för intresserade som anmäler dig.

Vill er församling, studiecirkel, arbetskollegium eller kör arrangera en studieresa tillsammans med Bilda - kontakta ditt närmaste Bilda-kontor.

Resor som planeras under hösten 2018:

(Fler resor kommer läggas upp löpande)

28 oktober – 4 november

Studieresa med Rodenkyrkan i Norrtälje (Läs mer här)
Kontaktperson: Mikael Ivarsson
mikael.ivarsson@bilda.nu

 

18 – 25 oktober

Studieresa med Betlehemskyrkan och Betaniakyrkan, Örebro
Kontaktperson: Jonas Hult
jonas.hult@bilda.nu

 

20 – 27 oktober

Studieresa från Kalmar
Kontaktperson: Eva Danielsson
eva.danielsson@bilda.nu

 

26 oktober – 3 november

Pilrimsstudieresa med Koptiska kyrkan, Göteborg
Kontaktperson: Anna Svalander
anna.svalander@bilda.nu

 

30 oktober – 6 november

Studieresa med Härnösands stift
Kontaktperson: Petra Falk
petra.falk@bilda.nu

 

2 – 9 november

Studieresa med Mariannelunds folkhögskola
Kontaktperson: Eva Danielsson
eva.danielsson@bilda.nu

 

4 – 11 november

Pilgrimsvandringsresa – Nativity Trail. Läs mer här.
Kontaktperson: Magnus Stenberg
magnus.stenberg@bilda.nu

 

6 – 13 november

Kompetensutvecklingsresa, Bilda Nord
Kontaktperson: Petra Falk
petra.falk@bilda.nu

 

10 – 20 november

Studieresa, Härnösands folkhgskola
Kontaktperson: Petra Falk
petra.falk@bilda.nu

 

14 – 21 november

Studieresa ”Daily Life”, Bilda Sydöst
Kontaktperson: Eva Danielsson
eva.danielsson@bilda.nu

 

Resor som planeras under 2019:

(Fler resor kommer läggas upp löpande)

3 - 10 mars 2019

Skrivarkurs med Anita Goldman. Läs mer här.
Kontaktperson: Magnus Stenberg
magnus.stenberg@bilda.nu

 

14 - 25 mars 2019

Studieresa till Israel och Palestina med möjlighet till Betlehem Maraton. Läs mer här.
Kontaktperson: Eva Danielsson
eva.danielsson@bilda.nu

 

28 april - 5 maj 2019

Studieresa till Israel och Palestina - tema hantverk och kultur. Läs mer här.
Kontaktperson: Jonas Hult
jonas.hult@bilda.nu

Klimatpåverkan

Vårt omfattande reseverksamhet till Mellanöstern sker i syfte att skapa intresse, kunskap och engagemang kring frågor som rör Mellanöstern. Tyvärr har detta viktiga folkbildande arbete en baksida i form av negativ miljöpåverkan genom de många flygresor som görs. Bilda tar sitt ansvar för resornas inverkan på miljön genom att plantera träd i Vi-skogen. Trädplanteringen bidrar såväl till fattigdomsbekämpning som till att minska de negativa effekterna av klimatförändringarna.

Läs mer på www.viskogen.se

kammarkollegiet