Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella resor

ungdomar i mellanöstern

Bilda och SCSC arrangerar olika typer av studieresor. Många utgår från en lokal grupp som i samarbete med Bilda förbereder sin resa i en studiecirkel. Andra genomförs i ett samarbete med en skola, folkhögskola eller universitet. Ytterligare några är öppna för intresserade som anmäler dig.

Vill er församling, studiecirkel, arbetskollegium eller kör arrangera en studieresa tillsammans med Bilda - kontakta ditt närmaste Bilda-kontor.

Resor som planeras under 2018:

(Fler resor kommer läggas upp löpande)

 

6 – 11 februari

Utbildningsresa för Bildas resepedagoger

Kontaktperson: Magnus Stenberg
magnus.stenberg@bilda.nu

 

18 februari – 3 mars

Teologiska Högskolan Stockholm (läs mer)

Kontaktperson: Magnus Stenberg
magnus.stenberg@bilda.nu

 

11 – 22 mars

SIRA

Kontaktperson: Anna Svalander
anna.svalander@bilda.nu

 

18 - 26 mars 2018

Skrivarkurs med Anita Goldman (läs mer)

Kontaktperson: Magnus Stenberg
magnus.stenberg@bilda.nu

 

8 – 15 april 2018

Studieresa med Immanuelskyrkan Örebro

Kontaktperson: Jonas Hult
jonas.hult@bilda.nu

 

17 – 25 april 2018

Studie- och pilgrimsresa med Helige Demetrios ortodoxa församling. (Läs mer här)

Kontaktperson: Anna Svalander
anna.svalander@bilda.nu

 

18 – 25 april 2018

Bibellinjen på Södra Vätterbygdens Folkhögskola

Kontaktperson: Eva Danielsson
eva.danielsson@bilda.nu

 

19 – 26 april 2018

Studie- och pilgrimsresa med vandringsinslag

Kontaktperson: Johans Hult
jonas.hult@bilda.nu

 

28 april – 6 maj 2018

Studieresa med Månsarps församling

Kontaktperson: Eva Danielsson
eva.danielsson@bilda.nu

 

15 – 22 maj

Utbildningsresa för personal i Bilda

Kontaktperson: Magnus Stenberg
magnus.stenberg@bilda.nu

 

Juni 2018

Heligt land – för vem? En resa om 8-9 dagar i Galileen, Jerusalem, Betlehem, Hebron och på Golan

Kontaktperson: Anna Svalander
anna.svalander@bilda.nu

 

11 – 18 september 2018

Dandanat, med akter från Bilda Öst, Bilda Svealand och Bilda Sydväst

Kontaktperson: Sara Thorstensson
sara.thorstensson@bilda.nu

 

13 – 20 september 2018

Studieresa med Immanuelskyrkan, Stockholm

Kontaktperson: Mikael Ivarsson
mikael.ivarsson@bilda.nu

 

28 oktober – 4 november 2018

Studieresa med Rodenkyrkan i Norrtälje (Läs mer här)

Kontaktperson: Mikael Ivarsson
mikael.ivarsson@bilda.nu

 

4 – 11 november 2018

Pilgrimsvandringsresa

Kontaktperson: Magnus Stenberg
magnus.stenberg@bilda.nu

Klimatpåverkan

Vårt omfattande reseverksamhet till Mellanöstern sker i syfte att skapa intresse, kunskap och engagemang kring frågor som rör Mellanöstern. Tyvärr har detta viktiga folkbildande arbete en baksida i form av negativ miljöpåverkan genom de många flygresor som görs. Bilda tar sitt ansvar för resornas inverkan på miljön genom att plantera träd i Vi-skogen. Trädplanteringen bidrar såväl till fattigdomsbekämpning som till att minska de negativa effekterna av klimatförändringarna.

Läs mer på www.viskogen.se

kammarkollegiet