Hoppa till huvudinnehåll

Med dialogen och mötet i centrum – Bilda i Almedalen 2017

bilder från almedalen 2017

Bilda har under Almedalsveckan lyckats skapa ett bra rum för engagerade samtal, viktig folkbildning och goda möten i katolska kyrkans trädgård. Detsamma gäller Vårdklockans kyrka, som också vibrerat av engagemang, god folkbildning och starka kulturupplevelser. Bilda var i år arrangör och medarrangör till 35 olika arrangemang under veckan.

Det som av medier och andra fortfarande felaktigt kallas Politikerveckan  – den har i snart tio år hetat Almedalsveckan – är långt mycket mer än partipolitik; det är en gigantiskt mötesplats för civilsamhällets aktörer, idéburna organisationer, samfund, kyrkor, folkrörelser och ideella krafter. Samhällsfrågor står naturligtvis i centrum, politiken är ett självklart diskussionsämne, liksom en viktig målgrupp för det som sägs. Men partipolitiken var bara en liten, liten del av de ca 4000 seminarier som genomfördes i år. När politiken och mediebevakningen av den tyvärr blivit det som andas mest cirkus i Visby dessa dagar – inte bara, men alltför mycket – förs tack och lov idédiskussion på en rad andra håll och av andra aktörer. Inte minst av kyrkor, idéburna organisationer och olika bildningsförbund. Studieförbundet Bilda är en av många aktörer som under Almedalsveckan försöker lyfta angelägna samhälls- och bildningsfrågor. I linje med vår profil livstolkning vill vi gärna ha fokus på dessa frågors existentiella dimensioner. Vi eftersträvar samtal, inte debatt. Fördjupning, inte ytliga poänger. Möten och dialog, inte polarisering.

I Almedalen samarbetar vi med flera av av våra medlemsorganisationer – Equmeniakyrkan, S:t Lukas, Syrisk Ortodoxa kyrkans ungdomsförbund, Stockholms katolska stift, m fl – men också med andra organisationer – Bris, Göteborgs universitet, Erikshjälpen m fl.

När vi nu summerar årets vecka, kan vi se tillbaka på välbesökta seminarier och en lång rad angelägna samtal om livet och politiken. (Hela programmet kan ses här.) Liksom de senaste åren har de arrangemang vi varit inblandade varit förlagda till två olika platser: Den så kallade Newman/Bildascenen i katolska kyrkans trädgård – där, som hörs av namnet, vår huvudsakliga samarbetspartner är Newmaninstitutet, men också en rad andra organisationer. I år har även vårt nystartade bolag Bilda Dialog (se: bildadialog.se) funnits med som medarrangör till några seminarier. I Vårdklockans kyrka är främst Equmeniakyrkan och Diakonia våra samarbetspartner.

Under dessa dagar har det i våra seminarier bland annat samtalats om flyktingmottagande, och människosyn, mänskliga rättigheter, folkbildning, religion och medier, vapenexport, tro och bildning, populism och värderingar, kultur i konflikt, barns utsatthet och mycket annat. Bland de medverkande fanns Qaisar Mahmood, Åsa Paborn, Alexandra Pascalidou, Bo Forsberg, Ulf Bjereld, Anna Lindman, Marta Danho, Frida Johansson Metso, Helle Klein, Sofia Walan, Marie Demker, Sofia Camnerin, Katrine Marçal, Ylva Johansson, Marco Helles, Anders Arborelius, Bengt Kristensson Uggla, Ulrika Knutson – och många fler.

Vi hade också ett uppskattat besök av musikgruppen Intaj från Jerusalem, som gav en konsert, deltog i en diasert (dialog + konsert) samt medverkade i ett seminarium om kulturens roll under kriser och konflikter.

Överlag var seminarierna välbesökta och engagemanget från både medverkande och publik stort. Almedalsveckan 2017 blev för Bildas del just den myllrande mötesplats vi strävade efter, där dialogen och mötet stod i centrum.

 

Text: Magnus Sundell

Inspelade seminarium

Nu finns våra inspelade seminarium från Almedalsveckan 2017 som en spellista på vår Youtube-kanal.

Bilder

bild från almedalen

bild från almedalen

bild från almedalen

bild från almedalen

bild från almedalen
Anders Arborelius

bild från almedalen

bild från almedalen

bild från almedalen

bild från almedalen