Hoppa till huvudinnehåll

Gårdshuset

Linköping

Gårdshuset är Bildas verksamhetshus i Linköping. Verksamheten är icke vinstdrivande och vi vänder oss framförallt till vuxna människor som är nya i Sverige. Målet är att ge dessa personer verktyg för livet och att på bästa sätt integreras i det svenska samhället. Vårt arbetssätt bygger på att ge individen en möjlighet att söka sig vidare mot studier, praktik och arbete.

Gårdshuset har i dagsläget tre olika inriktningar - orienteringskurs, mamma-barnsvenska och platser för långtidsarbetslösa. 

Orienteringskurs
Orienteringskursen är förberedande för fortsatta studier. Deltagaren utvecklar sin svenska både genom teori och praktik samt får hjälp att hitta praktikplatser i arbetslivet.Den teoretiska delen i kursen är schemalagd till 20 timmar/vecka. Övrig tid planeras individuellt med eget arbete och friskvård.

Mamma-barnsvenska
För mammalediga som väntar på att börja läsa Sfi har vi mamma-barnsvenska i olika stadsdelar i Linköping. Här kan deltagarna underhålla sin svenska och få ett socialt sammanhang under sin föräldraledighet.

Sysselsättningsplatser
Vi erbjuder även ett antal sysselsättningsplatser för långtidsarbetslösa där det finns stor möjlighet att själv påverka sina arbetsuppgifter efter intresse.

Verksamheten på Gårdshuset startade 1997. Varje år tar vi emot omkring 150-200 deltagare från olika länder. Vi har ett gott samarbete med Linköpings kommun och Arbetsförmedlingen.

Hitta hit

Gårdshuset, Studieförbundet Bilda Sydöst
Junkersgatan 1
582 35
Linköping