Hoppa till huvudinnehåll

Lära för att leda

För att stödja och inspirera dig i rollen som ledare erbjuder Bilda ett ledarutvecklingsprogram - Lära för att leda. Vi utgår ifrån att vi lär oss tillsammans och att lärandet sker ständigt - vi blir aldrig färdiga!

Bilda vill skapa en god kvalitet i folkbildningen och arbeta för en långsiktig ledarförsörjning. Lära för att leda innehåller gemensamma delar, men ger också stora möjligheter till profilering utifrån ämne och verksamhetsområde samt anpassning efter lokala behov.

Introduktion

Alla nya ledare har ett introduktionssamtal med en konsulent på Bilda. Där får du veta vad det innebär att vara cirkelledare. Introduktionen kan ske individuellt eller i en grupp tillsammans med andra nya cirkelledare.

Grund

Grund vänder sig till alla cirkelledare oavsett ämne- och verksamhetsområde. Det innebär att du tillsammans med andra cirkelledare får samtala och reflektera kring några grundläggande områden i cirkelledaruppdraget som t ex folkbildning/bildning/kunskap, lärande, ledaren, gruppen, kommunikation och dialog.

Fördjupning

Fördjupning vänder sig till dig som är cirkelledare i Bilda och som har genomgått grundledarutbildningen eller har en likvärdig ledarutbildning. Här kan du fördjupa dig inom något speciellt ämne, intresse eller verksamhetsområde.

Mötesplats

Mötesplats vänder sig till alla cirkelledare i Bilda. Här träffar du andra cirkelledare för att utbyta idéer och erfarenheter och för att få ny inspiration.

Andra former av ledarutbildningar

Som cirkelledare i Bilda får du också  tillgång till andra former av ledarutbildningar. Här är några exempel:

- Konflikthantering
- Fördjupat pedagogiskt ledarskap
- Föräldrautbildningar
- Dialogutbildningar

 

Aktuella ledarutbildningar

Här hittar du alla kurser och utbildningar inom pedagogik.

Kontaktpersoner

Bilda Mitt

Agneta Sundberg konsulent Studieförbundet Bilda Mitt

Agneta Sundberg

Konsulent

0270-628 08
070-381 31 05

Bilda Öst

Johanna Karnhill, konsulent på Bilda

Johanna Karnhill

Konsulent folkbildning i frikyrkorna

08-727 18 35
0700-90 46 27

Stockholms län

allt material

Material och metoder

Bilda tar fram material, metoder och böcker som stöd och inspiration för ledare och grupper. Här har vi samlat material för dig som är intresserad av ledarutveckling inom Bilda.

Visste du att

Vi har omkring tiotusen
cirkelledare i hela landet.