Hoppa till huvudinnehåll

Möt Bilda på Bokmässan

Bilda på Bokmässan

Den 28 september–1 oktober är det åter dags för den stora Bokmässan i Göteborg. I år är huvudtemat Bildning. Som vanligt finns Bilda med i en bra placerad monter och som medarrangör till en rad seminarier, bland annat med Anita Goldman, Tomas Sjödin, Owe Wikström, Merete Mazzarella, Per Hagman och Joel Halldorf.

Bok & Biblioteksmässan, eller Bokmässan kort och gott, är en gigantisk mötesplats för alla som är intresserade av kultur i allmänhet och litteratur i synnerhet, som brukar samla drygt 100 000 besökare under sina fyra dagar. I år är huvudtemat Bildning.

Förutom ett stort utbud av böcker och möten med författare – villiga till signering och en pratstund – anordnas en rad seminarier kring aktuella ämnen, de flesta med anknytning till nyutkomna böcker. Bredden på samtal är stor, men mycket handlar om samhälle, kultur och existentiella frågor; i skärningspunkten mellan det personliga och det allmängiltiga.

Studieförbundet Bilda hittar du i år, liksom de senaste åren, i monter G01:12 – på andra våningen, mitt emot Se människan-scenen och med närhet till Internationella torget. Varmt välkommen att besöka oss där – för att prata bildning, kultur, samhällsfrågor och annat som intresserar dig.

Bilda har de senaste åren arbetat upp ett gott samarbete såväl med Bokmässan som med olika förlag och organisationer kring seminarier och samtal. I år är vi inblandade i 15 seminarier.

Läs mer om Bokmässan på www.bokmassan.se

Seminarier där Bilda är medarrangör


TORSDAG 28 SEPTEMBER

Kl 09:30–09:50
Plats: Se människan-scenen

En plats för mig

Hur vet man att man hittat rätt i livet? Författaren Tomas Sjödin hade passerat femtio, varit yrkesverksam i trettio år, fått tre barn och förlorat två av dem, innan han insåg att själva poängen med att vara människa är att hitta en särskild plats som gör att drömmar gradvis uppfylls och den nödvändiga känslan av att finnas till för någon annan infinner sig. Han samtalar med Caroline Krook.

Arr: Svenska kyrkan, Libris, Studieförbundet Bilda

Kl 14:00–14:20
Plats: Se människan-scenen

Bonjour tristess, vänskap och samtal

I sin nya bok Från ett cafébord i Paris gör Owe Wikström en djupdykning i tre av livets mest centrala teman: vad är vänskap, hur hanterar man leda och varför är det ibland poänglösa småpratet så viktigt för mänskligt samspel? Han samtalar med Kajsa Wejryd. 


Arr: Svenska kyrkan, Libris, Studieförbundet Bilda


Fredag 29 SEPTEMBER

Kl 11.30–11.50 
Plats: Se människan-scenen

Allas älskare, ingens älskling 

Per Hagman är tillbaka med en självbiografisk roman om livet utanför den borgerliga normen med fast arbete, fasta kostnader, fasta rutiner. En bok som väcker frågor om vad livet egentligen går ut på, vad det är som gör det värdefullt. Han samtalar med Magnus Sundell.

Arr: Svenska kyrkan, Albert Bonniers Förlag, Studieförbundet Bilda

Kl 11.40–12.00
Plats: Internationella Torget

Patriarkatets makt över klimatet

Politisk och ekonomisk makt hänger ihop. Män har mer makt än kvinnor. Ekonomisk utveckling och konsumtion driver på klimatförändringar. Människor med mindre makt och ekonomiska resurser kommer att drabbas hårdare av klimatförändringarnas effekter. Politiska beslut behövs för att vända utvecklingen, men patriarkala strukturer hindrar politiska och ekonomiska makthavare från att fatta de beslut som krävs – eftersom de själva är ”vinnare” i dagens system. Så frågan är: kan vi rädda oss själva från klimatkaos genom att krossa patriarkatet?

Medverkande: Anna Axelsson, klimatpolitisk rådgivare, Diakonia. Mattias Lindahl, professor Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) , Linköpings universitet

Samtalsledare: Jenny Enarsson, Diakonia

Arr: Diakonia, Studieförbundet Bilda

Kl 13:30–13:50
Plats: Se människan-scenen

Inte allena?

Kom Luther med något banbrytande nytt eller förstås reformationen bättre i symbios med andra kristna traditioner, snarare än i opposition mot dem? Vad betyder det att läsa Luther i ett postsekulärt samhälle – och för den kommande, förenade kyrkan? Joel Halldorf och Patrik Hagman samtalar med Elisabeth Gerle om sin bok Inte allena. 

Arr: Svenska kyrkan, Libris, Studieförbundet Bilda

Kl 14.40–15.00
Plats: Internationella Torget

Kan en stad vara helig?

Jerusalem – världens mest omskrivna stad. En stad som många gjort anspråk på som sin, med en särskild plats i flera religioner som utvald och helig. Flera av Anita Goldmans böcker har haft miljöer i Jerusalem som sin utgångspunkt. Men Jerusalem & jag skriver hon för första gången specifikt om den uråldriga staden. Möt henne i ett samtal om det mångfacetterade Jerusalem, dess dragningskraft och anspråk – och om den brännande frågan: kan en stad verkligen vara helig?

Medverkande: Anita Goldman, författare, journalist.

Samtalsledare: Magnus Stenberg, verksamhetsutvecklare Mellanöstern, Studieförbundet Bilda

Arr: Natur & Kultur, Studieförbundet Bilda


Lördag 30 SEPTEMBER

Kl 10.00–10.20
Plats: F4 (Seminarikort behövs)

Att omvärdera vad som är viktigt

I När du ler stannar tiden berättar Anna Pella  om livet med dottern Agnes, som har en svår
flerfunktionsnedsättning. Här möter hon Tomas Sjödin, som har skrivit flera böcker om livet med barn med odiagnosticerad hjärnsjukdom.

Arr: Libris, Studieförbundet Bilda

Kl 11.00–11.20
Plats: Internationella Torget

Svenska vapen motverkar jämställdhet

Världen blir alltmer militariserad. Svenska vapen säljs i stor omfattning till både diktaturer och länder som systematiskt kränker människors rättigheter. Hur går det ihop med den feministiska utrikespolitiken som Sverige vill föra? Hur påverkar militarisering kvinnor och män, könsroller och de aktivister som kämpar för jämställdhet världen över? Det är mot den här bakgrunden som vi måste förstå svensk vapenexport. Den sker inte i ett vakuum. 

Medverkande: Jenny Enarsson, genderrådgivare Diakonia; Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Samtalsledare: Martin Ezpeleta, journalist, Dagens Nyheter

Arr: Diakonia, Studieförbundet Bilda

Kl 11.40–12.00
Plats: Internationella Torget

Hur kan enkla kulturella utbyten göra skillnad?

Sommaren 2012 startade en grupp svenska ungdomar en novellskrivartävling i Gaza i syfte att lyfta ungas röster i och utanför Gaza.  Palestinska ungdomar utmanades till att författa noveller inspirerade av livet i Gaza.  Tävlingen har lett till två publicerade antologier med enormt starka berättelser och ett kulturutbyte mellan Gazaremsan och Sverige.
Novellerna används i gymnasieundervisning, teateruppsättningar och integrationsprojekt runt om Sverige. Möt berättelserna från ungdomarna bakom Novell Gaza. Hur kan man med enkla kulturella utbyten göra skillnad för människor?

Medverkande: David Arvidsson Shukur, doktorand University of Cambridge; André Larsson, fotograf och frilansjournalist; Joakim Wohlfeil, sakkunnig i konfliktfrågor, Diakonia

Arr: Novell Gaza, Diakonia, Studieförbundet Bilda 

Kl 12.00–12.20
Plats:
F5 (Seminariekort beövs)

Hitta din känslostyrka

I Hitta din känslostyrka skriver Maggan Hägglund och Doris Dahlin om det svåra att vara högkänslig och sätta gränser. Här samtalar de med förlagschef Jennie Sjöström om att lära sig säga nej och hitta balansen mellan att freda sig och dela livet med andra.

Arr: Libris, Studieförbundet Bilda

Kl 12.00–12.45
Plats:
J1 (Seminariekort beövs)

Kan en stad vara helig?

Jerusalem är en stad som många gjort anspråk på och som genom historien har haft en stark dragningskraft på människor. I klassikern Jerusalem berättade Selma Lagerlöf om pilgrimerna från Nås i Dalarna som 1896 gav sig av till Jerusalem. Författaren Anita Goldman, bosatt i Jerusalem i många år, är känd som skildrare av kultur och samhällsliv i Israel. I boken Jerusalem & jag skriver hon för första gången specifikt om den uråldriga staden. Hon tecknar ett personligt och annorlunda porträtt av Jerusalem femtio år efter sexdagarskriget. Anita Goldman samtalar med Britta Hermansson – själv från Nås och aktuell med boken De vi ville bli – om det mångfacetterade Jerusalem, dess dragningskraft och anspråk, och om frågan: Kan en stad verkligen vara helig?

Arr: Natur & Kultur, Libris, Studieförbundet Bilda

Kl 13.00–13.45
Plats: K2 
(Seminariekort beövs)

Bildning, mod och motstånd

Vad ger en människan modet att stå upp för sina värderingar när hen möter övervåld eller att osjälviskt offra sig för sig för andra? Anders Kompass, tidigare chef för fältarbetet vid FN:s kontor för mänskliga rättigheter, gick emot FN:s tystnadskultur och slog larm om att FN-soldater i Centralafrikanska republiken begick sexuella övergrepp på barn. Ingrid Le Roux har arbetat ett helt yrkesliv som läkare i Sydafrika och varit djupt engagerad i kampen mot apartheid. De samtalar om kopplingen mellan läsning, kunskap, erfarenheter och engagemang. Samtalet leds av förre ärkebiskopen KG Hammar.

Arr: Verbum, Libris, Svenska kyrkan, Studieförbundet Bilda

Kl 15.00–15.45
Plats:
K3 (Seminariekort beövs)

Samtal om åldrandet, vänskapen och döden

De största frågorna berör oss alla. I boken Om livets mening reflekterar professorn och författaren Merete Mazzarella kring ämnen som mening, ondska, godhet, medkänsla och förlåtelse. I Från ett cafébord i Paris frågar sig professorn och författaren Owe Wikström varför tomheten så ofta gör sig påmind under livets gång, men finner hopp i vänskap och goda samtal. I skuggan av sommaren  är en roman av Peter Strang, cancerspecialist och professor, om livslängtan och vänskap – med döden som fond. Möt de tre professorerna i ett samtal om livet och döden, åldrandet och meningen, under ledning av journalisten Anna Lindman.

Arr: Libris, Verbum, Schildts & Söderströms, Studieförbundet Bilda

Kl 16:10 – 16:40
Plats: Om:bildning-scenen

Bildens betydelse 

Vi lever i en värld som mer och mer domineras av bilder. Dagens nio-tioåringar är jämngamla med de smarta mobiltelefonerna och har antagligen redan sett hundratals foton och små filmer på sig själva. På nätet möts vi av bilder på sex, våld och terror, kattungar och konst i en strid flod av bilder. Samtidigt sker undervisning och lärande allt mer i form av filmade föredrag och annan rörlig bild. Hur påverkar detta oss? Teologen Ola Sigurdson samtalar med Linda Sternö, filmare och lärare på Valand, och fotografen Paul Hansen. Samtalet leds av Magnus Sundell.

Arr: Svenska kyrkan, Studieförbundet Bilda


Söndag 1 Oktober

Kl 15:20–16:00
Plats: Om:bildning-scenen

De stora berättelserna - från Troja till Golgata

Finns det berättelser så universella att de fungerar som tolkningsmönster för våra liv än idag fastän de skrevs för tusentals år sedan? Tomas Sjödin som i sin nya bok berättar om hur Bibelns berättelser om Tomas tvivlaren hjälpt honom genom livet samtalar med litteraturvetaren och författaren Gunnar D Hansson. Samtalet leds av Per Svensson.

Arr: Svenska kyrkan, Libris, Studieförbundet Bilda

 

Anita Goldman
Anita Goldman

 

Owe Wikström
Owe Wikström

 

Merete Mazzarella
Merete Mazzarella

 

Joel Halldorf
Joel Halldorf