Hoppa till huvudinnehåll

Idéskrifter

Bildas idéskrifter är fördjupningar kring specifika ämnen, som mångkultur, musikverksamhet, demokrati, deltagarkultur eller den ortodoxa kyrkan i Sverige.

Olikheter - en tillgång i praktiken

I det landsomfattande Bilda möts olika kulturer med starka inbördes identiteter som utgör starka kontraster. Med idéskriften Olikheter - en tillgång i praktiken vill vi dela med oss av möten, tankar och lärdom ur Bildas praktik.

Deltagandets konst

Boken Deltagandets konst erbjuder ett utkast till ett alternativ till den kulturpolitik som har tillämpats under en lång tid. Boken är en argumentsamling för ett nytt sätt att se på kultur som inbegriper människan som medskapare och deltagare.

Utan musiken dör man

En idéskrift om Studieförbundet Bildas rockverksamhet: varför och hur.

Det sanna, det goda, det sköna

En bok som skissar på förutsättningar och möjligheter för ett möte mellan svensk folkbildning och ortodoxa och österländska kyrkor inom ramen för en gemensam bildningsorganisation.

Ingen växer utan möten

En idéskrift där vi samlat några idéer och tankar kring kunskap och bildning.

Makten över meningen

Demokrati är ett begrepp som gäckar den som söker bestämda svar – men utmanar och inspirerar den som istället söker de intressanta och utvecklande frågorna.

Motstånd och uppbyggelse

En idéskrift om frikyrkorna. Tre frikyrkliga ungdomsförbund startade Frikyrkliga studieförbundet (FS) 1947. Dessa fick snart sällskap av sina modersamfund och av andra frikyrkor. 2003 bytte FS namn till Studieförbundet Bilda. Men kulturellt är Bilda fortfarande djupt präglat av sitt ursprung.