Hoppa till huvudinnehåll

Vuxendialog

Vuxendialog är en metodik för livsnära samtal mitt i livet. I mindre grupper möts människor för samtal och reflektion. I en dialoggrupp får du lyssna färdigt och tala till punkt.

Vuxendialog är ett sätt att mötas. Under trygga former blir det lättare att samtala om det som ligger under ytan; det som gör ont, det som gör en glad, det som är svårt att förstå. Gruppen beslutar själv om samtalets innehåll.

Ingen avbryter när en annan har ordet. När du talar lyssnar folk på dig. I dialogen skapas en lyssnande miljö där du kan växa som människa.

Bilda har god erfarenhet av arbete med Vuxendialog, bland annat i föräldragrupper, i kyrkor, i integrationsarbete, samt i folkhälsoarbete. Ett exempel är dialogcirklar för överviktiga. Dialoggruppen kan bli den frizon där självkänslan stärks och motivationen växer. Den blir ett komplement till motion och medicin.

För dig som vill starta en dialoggrupp kan vi erbjuda stöd från utbildade ledare.

Vi erbjuder Kurs i Vuxendialog, en utbildning för dialoggruppsledare; för dig som vill bli ledare i en dialoggrupp. Kurs i Vuxendialog arrangeras endast av Studieförbundet Bilda och Sensus studieförbund.

Du kan läsa mer om Vuxendialog här.

 

Livsnära samtal

Livsnära samtal är ett enklare material som är inspirerat av Vuxendialog och avsett att användas i studiecirklar i församling eller förening. Läsa mer här.