Hoppa till huvudinnehåll

Bildablomman

bildablomman teckning

Bildablomman erbjuder barn och ungdomar i Söderhamn stöd, vägledning och samtal i ämnen som ibland kan vara känsliga och svåra att hantera eller förstå.

Bildablomman i Söderhamn drivs av Studieförbundet Bilda i samarbete med Söderhamns kommun. Bildablomman finns till för barn och ungdomar som behöver stöd i familjefrågor som kan handla om bland annat psykisk ohälsa, missbruk, sorg, separation och dolda handikapp.

 

Bildablomman kan anpassa grupper för olika åldrar, kontakta Elena på Bildablomman om du vill veta mer. Vi startar grupper när vi har tillräckligt många anmälda. Anmäl dig gärna idag till den grupp du önskar gå, du hamnar då på en intresselista och får information om när vi kan starta upp. Anmälan till Elena Tallberg. 

Barn och ungdomar

Bildablommans olika grupper för barn och unga träffas en gång i veckan under en termin och pratar utifrån olika teman. Gruppträffarna innehåller samtal, övningar, fika och skapande aktiviteter. Deltagarna får träffa jämnåriga och dela erfarenheter, tankar och känslor med dem som lever i liknande hemförhållanden. Att få sätta ord på sin verklighet, ställa frågor och få veta att man inte är ensam om sina upplevelser, är något som vi vet är viktigt för deltagarna. Att delta är konstnadsfritt.

Föräldrar

Vi erbjuder dig som förälder att gå i grupp. Vi har olika inriktningar beroende på ditt barns ålder, 3-18 år. Fokus i de olika materialen som vi arbetar med är föräldraskap och kommunikation. Om detta låter intressant så hör av dig för mer information. 

Bildablommans olika grupper för föräldrar träffas en gång i veckan under en termin och pratar utifrån olika teman. Gruppträffarna innehåller samtal, övningar och fika. Deltagarna får träffa andra föräldrar och dela erfarenheter, tankar och känslor. Vi använder oss av metodmaterial så som film, böcker och studiebesök. Att delta är konstnadsfritt.

 

Grupper för barn och unga


SKILDA VÄRLDAR

7-12 år

Stödgrupp för barn till separerade föräldrar.Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade.

Anmäl intresse


PSYKISK OHÄLSA

Från 7 år

Stödgrupp för barn och ungdomar och deras familjer där det finns psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade.

Anmäl intresse


BIM

7-12 år

Stödgrupp för barn i missbruksfamiljer. Stödgrupp för föräldrar finns även. Denna grupp startar vi varje termin.

Anmäl intresse


TAPP

Från 13 år

(Teen Age Power Program) Stödgrupp för tonåringar i missbruksfamiljer. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. 

Anmäl intresse


SORG

Från 10 år

Barnstödsgrupp som riktar sig till barn som har en nära anhörig som inte lever längre. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. 

Anmäl intresse


SJÄLVKÄNSLA

10-14 år

Riktningen är självkänsla och visionen är att bli stärkt inom detta. Detta görs genom samtal, övningar, fika och olika skapande aktiviteter. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade.

Anmäl intresse


Tjej- och killsnack

Ett självförtroendestärkande material för ungdomar kring social kompetens, självkänsla och självförtroende.

 

Grupper för föräldrar


Familjeverkstan

Familjeverkstans material och grupper riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 0-20 år.


TRYGGHETSCIRKELN

Vuxen

Föräldrar med barn 0-20 år som vill utveckla sitt föräldraskap.Trygghetscirkeln innehåller 8 träffar som är ca 1,5 timme. Deltagandet är frivilligt, och det är viktigt att komma varje gång. Läs mer!

Anmäl intresse


NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Vuxen

Föräldrastödgrupp som riktar sig till anhöriga för barn och unga med t.ex. Aspergers syndrom, Tourett syndrom, ADHD, ADD och andra autismliknande funktionsnedsättningar, även kallat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade.

Anmäl intresse


Positivt föräldraskap

Vuxen

Studiecirkelmaterial för föräldrar som själva varit barn till missbrukare eller lever i medberoende. Rekommenderas för föräldrar när barnen samtidigt går i BIM-grupp.

 

Tips på verksamhet och aktiviteter från Bildablomman


Evelina

Utställningen Evelina - de osynliga barnen och känslorna finns att boka. Utställningen har t.ex. tidigare visats under kampanjveckan - Du spelar roll.

Boka här


Aktiviteter

Bildablomman erbjuder aktiviteter under t.ex. Uppmärksamhetsveckan v.7, Internationella Autismdagen i april varje år, Anhörigveckan v.41.

Mer info
 

Om uppmärksamhetsveckan - vecka 7 varje år

400 000 barn i Sverige beräknas leva med föräldrar som har en riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. Det är vart femte barn i Sverige. Dessa barns situation uppmärksammas under vecka 7 i Vart femte barn-kampanjen. Söderhamns kommun erbjuder i samarbete med Studieförbundet Bilda stödgrupper för barn med föräldrar som skilt sig, som dricker för mycket alkohol eller använder andra droger eller föräldrar som mår psykiskt dåligt.

 


Föreläsning/Infoträff

Bildablomman erbjuder informationsträffar vid efterfrågan till föreningar, skolor och övriga som arbetar med barn, unga och föräldrar. En infoträff kan t.ex. handla om verksamheten med stödgrupperna.

Läs mer

Ledarutbildningar

Bildablomman erbjuder även ledarutbildningar i följande koncept:

Barn till missbrukare Hemligt och CAPT/TAPP två arbetsmaterial för grupper med ”barn i missbrukarfamiljer” (Bim-grupper) eller annan dysfunktion, till exempel psykisk ohälsa.

Föräldrastegen En ledarutbildning för Studiecirkel om sex träffar med tonårsföräldrar som vill ha stöd i sitt föräldraskap.

Komet Handledning av lärargrupper med inriktning både på helklasslösningar och på stöd för barn som inte kan tillgodogöra sej undervisningen eller har kamratproblem.

 

Så startades Bildablomman

Studieförbundet Bilda GävleDala (nu heter regionen Bilda Mitt) har sedan hösten 1998 haft ett samarbete med Söderhamns kommun för att arbeta inom det sociala och pedagogiska fältet med grupparbetsmetoder som är allmänt förebyggande inom kommunens och de ideella organisationernas barn- och ungdomsarbete. Främsta samarbetspartner är barn- och utbildningsnämnden (BUN), socialnämnden (SN) och kommunstyrelsen (KS). Kommunen, KS, som finansiellt stött Studieförbundet Bilda, har periodvis haft projektmedel från länsstyrelsens sociala enhet som i sin tur har haft regeringsmedel som de fördelat mellan länets kommuner efter ansökan.

Genom dessa medel har verksamheterna som inleddes 1998 med grupper i självförtroendeträning för unga tjejer, grupper för ”barn i missbrukarfamiljer och deras föräldrar” samt projekt Charlie – ett självförtroendestärkande material för åk F-6 kunnat utökas. Vi har nu flera evidensbaserade material som SkolKomet, ett lärarverktyg, Föräldrastegen för tonårsföräldrar och Familjeverkstan för föräldrar med yngre barn.