Hoppa till huvudinnehåll

Bildablomman

bildablomman teckning

Bildablomman erbjuder barn och ungdomar i Söderhamn stöd, vägledning och samtal i ämnen som ibland kan vara känsliga och svåra att hantera eller förstå.

STARTAR GRUPPER EFTER BEHOV
Bildablomman kan anpassa grupper för olika åldrar.  Kontakta oss om du vill veta mer!

INTRESSELISTA
Anmäl dig gärna redan idag till den grupp du önskar gå. Är den inte aktiv så hamnar du på en intresselista och får information om när vi kan starta upp. Vi startar när vi har tillräckligt många anmälda.

ANMÄLAN
Skriv vilken grupp du önskar gå och skicka ditt mejl till bildablomman@bilda.nu


NYHET! BiFF utbildning - Barn i Föräldrars Fokus
Läs mer längre ner, under grupper för föräldrar.


 

Barn och ungdomar

Bildablommans olika grupper för barn och unga träffas en gång i veckan under en termin och pratar utifrån olika teman. Gruppträffarna innehåller samtal, övningar, fika och skapande aktiviteter. Deltagarna får träffa jämnåriga och dela erfarenheter, tankar och känslor med dem som lever i liknande hemförhållanden. Att få sätta ord på sin verklighet, ställa frågor och få veta att man inte är ensam om sina upplevelser, är något som vi vet är viktigt för deltagarna. Att delta är konstnadsfritt.

Föräldrar

Vi erbjuder dig som förälder att gå i grupp. Vi har olika inriktningar beroende på ditt barns ålder, 3-18 år. Fokus i de olika materialen som vi arbetar med är föräldraskap och kommunikation. Om detta låter intressant så hör av dig för mer information. 

Bildablommans olika grupper för föräldrar träffas en gång i veckan under en termin och pratar utifrån olika teman. Gruppträffarna innehåller samtal, övningar och fika. Deltagarna får träffa andra föräldrar och dela erfarenheter, tankar och känslor. Vi använder oss av metodmaterial så som film, böcker och studiebesök. Att delta är konstnadsfritt.

 

Grupper för barn och unga  


SKILDA VÄRLDAR

7-12 år

Stödgrupp för barn till separerade föräldrar.Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade.


(Anmälan till  bildablomman@bilda.nu)


PSYKISK OHÄLSA

Från 7 år

Stödgrupp för barn och ungdomar och deras familjer där det finns psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade.


(Anmälan till  bildablomman@bilda.nu)


BIM

7-12 år

Stödgrupp för barn i missbruksfamiljer. Stödgrupp för föräldrar finns även. Denna grupp startar vi varje termin.


(Anmälan till  bildablomman@bilda.nu)


TAPP

Från 13 år

(Teen Age Power Program) Stödgrupp för tonåringar i missbruksfamiljer. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. 

(Anmälan till  bildablomman@bilda.nu)


SORG

Från 10 år

Barnstödsgrupp som riktar sig till barn som har en nära anhörig som inte lever längre. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. 
 


(Anmälan till  bildablomman@bilda.nu)


SJÄLVKÄNSLA

10-14 år

Riktningen är självkänsla och visionen är att bli stärkt inom detta. Detta görs genom samtal, övningar, fika och olika skapande aktiviteter. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade.


(Anmälan till  bildablomman@bilda.nu)


Tjej- och killsnack

Ett självförtroendestärkande material för ungdomar kring social kompetens, självkänsla och självförtroende.

(Anmälan till  bildablomman@bilda.nu)

 

Grupper för föräldrar 


Familjeverkstan

Familjeverkstans material och grupper riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 0-20 år.

(Anmälan till  bildablomman@bilda.nu)


TRYGGHETSCIRKELN

Vuxen

Föräldrar med barn 0-20 år som vill utveckla sitt föräldraskap.Trygghetscirkeln innehåller 8 träffar som är ca 1,5 timme. Deltagandet är frivilligt, och det är viktigt att komma varje gång. Läs mer!


(Anmälan till  bildablomman@bilda.nu)


BiFF (Barn i Föräldrars Fokus)

Vuxen

Utbildningen vänder sig till föräldrar som är intresserade av vad som händer med barn som varit med om, eller befinner sig i föräldrakonflikter vid en separation eller skilsmässa. Du som förälder får kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera och hur det underlättar för barnet i kontakten med båda sina föräldrar. Mammor och pappor träffas i separata grupper vid tre tillfällen. 

Innehåll:
De tre tillfällena har följande teman:

Barns behov
-    Med tonvikten på anknytning och vikten av en trygg relation för en gynnsam utveckling.
Risk- och skyddsfaktorer
-    Vad är stödjande för barns utveckling och vad kan ge svårigheter.
Föräldraskap
-    Om förälderns betydelse och hur man kan utveckla ett stödjande föräldraskap. 

Utbildningen är frivillig och gratis (fika ingår vid träffarna) 

(Anmälan till  bildablomman@bilda.nu)


Positivt föräldraskap

Vuxen

Studiecirkelmaterial för föräldrar som själva varit barn till missbrukare eller lever i medberoende. Rekommenderas för föräldrar när barnen samtidigt går i BIM-grupp.

(Anmälan till  bildablomman@bilda.nu)


Barnen i våra hjärtan

Vuxen

Metodmaterialet ”Barnen i våra hjärtan” skrivet av Sonia Sherefay, i samverkan med Rädda Barnen. Materialet används i flera olika verksamheter idag och det finns att tillgå på ett flertal olika språk. Metodmaterialet är uppbyggt av olika teman som till exempel: ”Hur fungerar svenska familjer, hur svensk skola fungerar, antiagalagen, svensk socialtjänst etc.

Vi riktar oss till föräldrar med utländsk bakgrund, svenskfödda föräldrar är också välkomna. 

”Ett + ett är inte alltid lika med två. Det kan bli tre, något mer än summan av de två delarna.
Så säger Sonia Sherefay trebarnsmor och folkbildare med rötter i Egypten och Eritrea. Hon vill få oss att förstå att den ena kulturen inte är bättre än den andra. Vi behöver lära känna varandras olikheter för att kunna förstå varandra. På så sätt kan vi hjälpa våra barn att känna sig hemma i flera kulturer.” 

Sonia Sherefay

(Anmälan till  bildablomman@bilda.nu)

 

Tips på verksamhet och aktiviteter från Bildablomman


Evelina

Utställningen Evelina - de osynliga barnen och känslorna finns att boka. Utställningen har t.ex. tidigare visats under kampanjveckan - Du spelar roll.

(Skicka din beställning till  bildablomman@bilda.nu)


Aktiviteter

Bildablomman erbjuder aktiviteter under t.ex. Uppmärksamhetsveckan v.7, Internationella Autismdagen i april varje år, Anhörigveckan v.41.


 

Om uppmärksamhetsveckan - vecka 7 varje år

400 000 barn i Sverige beräknas leva med föräldrar som har en riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. Det är vart femte barn i Sverige. Dessa barns situation uppmärksammas under vecka 7 i Vart femte barn-kampanjen. Söderhamns kommun erbjuder i samarbete med Studieförbundet Bilda stödgrupper för barn med föräldrar som skilt sig, som dricker för mycket alkohol eller använder andra droger eller föräldrar som mår psykiskt dåligt.


(Skicka din beställning till  bildablomman@bilda.nu)


Föreläsning/Infoträff

Bildablomman erbjuder informationsträffar vid efterfrågan till föreningar, skolor och övriga som arbetar med barn, unga och föräldrar. En infoträff kan t.ex. handla om verksamheten med stödgrupperna.

(Skicka din beställning till  bildablomman@bilda.nu)

Ledarutbildningar

Bildablomman erbjuder även ledarutbildningar i följande koncept:

Barn till missbrukare Hemligt och CAPT/TAPP två arbetsmaterial för grupper med ”barn i missbrukarfamiljer” (Bim-grupper) eller annan dysfunktion, till exempel psykisk ohälsa.

Föräldrastegen En ledarutbildning för Studiecirkel om sex träffar med tonårsföräldrar som vill ha stöd i sitt föräldraskap.

Komet Handledning av lärargrupper med inriktning både på helklasslösningar och på stöd för barn som inte kan tillgodogöra sej undervisningen eller har kamratproblem.

 

Så startades Bildablomman

Studieförbundet Bilda GävleDala (nu heter regionen Bilda Mitt) har sedan hösten 1998 haft ett samarbete med Söderhamns kommun för att arbeta inom det sociala och pedagogiska fältet med grupparbetsmetoder som är allmänt förebyggande inom kommunens och de ideella organisationernas barn- och ungdomsarbete. Främsta samarbetspartner är barn- och utbildningsnämnden (BUN), socialnämnden (SN) och kommunstyrelsen (KS). Kommunen, KS, som finansiellt stött Studieförbundet Bilda, har periodvis haft projektmedel från länsstyrelsens sociala enhet som i sin tur har haft regeringsmedel som de fördelat mellan länets kommuner efter ansökan.

Genom dessa medel har verksamheterna som inleddes 1998 med grupper i självförtroendeträning för unga tjejer, grupper för ”barn i missbrukarfamiljer och deras föräldrar” samt projekt Charlie – ett självförtroendestärkande material för åk F-6 kunnat utökas. Vi har nu flera evidensbaserade material som SkolKomet, ett lärarverktyg, Föräldrastegen för tonårsföräldrar och Familjeverkstan för föräldrar med yngre barn.

Bildablomman i Söderhamn drivs av Studieförbundet Bilda i samarbete med Söderhamns kommun. Bildablomman finns till för barn och ungdomar som behöver stöd i familjefrågor som kan handla om bland annat psykisk ohälsa, missbruk, sorg, separation och dolda handikapp.