Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa och livskvalitet

unga kvinnor som skrattar

Varje person du möter är en möjlighet att lära dig något nytt. Det är i mötet mellan människor och deras erfarenheter som ny kunskap växer fram. I samspel med andra kan vi låta ny kunskap och mening bli en del av oss själva. Det leder till ökad livskvalitet oavsett var i livet du finns. 

Genom att samtala med andra i liknande situationer kan vi ge varandra nya infallsvinklar, utmana till nya handlingar och tillsammans hitta nya strategier för ett gott liv. Inte bara för oss själva utan också för andra.Vi erbjuder samtalsmodeller för grupper som vill samtala om ett speciellt ämne eller livet i stort.

Här hittar du alla kurser, studiecirklar och evenemang inom hälsa.

Bildablomman

Bildablomman erbjuder barn och ungdomar i Söderhamn stöd, vägledning och samtal i ämnen som ibland kan vara känsliga och svåra att hantera eller förstå.

Läs mer om Bildablomman

Vi sjunger hjärna

Körsång bär nycklar till att öppna upp rum inom människor och vid till exempel demens, afasi, stroke eller förvärvad hjärnskada är detta påtagligt. Sångerna blir minnesväckare.

Vuxendialog

Vuxendialog är en metodik för livsnära samtal mitt i livet. I mindre grupper möts människor för samtal och reflektion. I en dialoggrupp får du lyssna färdigt och tala till punkt.

Läs mer om Vuxendialog.

Familjeverkstan

Familjeverkstan är ett filmbaserat studiematerial om föräldraskap från Statens Folkhälsoinstitut för alla föräldrar som är intresserade av att utveckla sitt föräldraskap. I första hand är materialet avsett för föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år.

Studieförbundet Bilda erbjuder studiecirklar och ledarutbildningar i Familjeverkstan.

Läs mer om Familjeverkstan.

Unga på gång

I vårt samhälle möts och bryts olika värderingar, traditioner och kulturer. Att som ung navigera mellan kompisar, familj, media och könsroller - och samtidigt klara av konsten att vara sig själv - kan ställa stora krav på barn och ungdomar. Unga på gång är ett metodmaterial för ledare till tjej- och killgrupper, där deltagarna är 12-16 år. 

Läs mer om Unga på gång.

Folkbildning i vården

Genom metoder och förhållningssätt vill vi bidra till att skapa livskvalitet inom äldrevård och på institutioner. En verksamhet som skapar positiva känslor i kroppen; känslor som kan finnas kvar långt efter minnet av upplevelsen.

Läs mer om Folkbildning i vården.

Ungas utsatthet på nätet

I samarbete med journalisten och författaren Caroline Engvall har Studieförbundet Bilda tagit fram samtalsmaterialet Ungas utsatthet på nätet – att våga fråga och orka lyssna. Samtalsmaterialet handlar om barn, unga och utsatthet på nätet. Om de barn vars sexbilder och -filmer sprids utom kontroll på internet. Om hoten förövarna använder – och om hur vi vuxna kan se signaler, ställa rätt frågor och hjälpa barnen vidare.

Läs mer om Ungas utsatthet på nätet

allt material

Material och metoder

Bilda tar fram material, metoder och böcker som stöd och inspiration för ledare och grupper. Här har vi samlat material för dig som är intresserad av frågor inom hälsa och livskvalitet.

Blanketter

Här hittar du blanketter för rapportering av kulturprogram, anmälan om studieverksamhet, rapportering av kurs med mera.