Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa och livskvalitet

Varje person du möter är en möjlighet att lära dig något nytt. Det är i mötet mellan människor och deras erfarenheter som ny kunskap växer fram. I samspel med andra kan vi låta ny kunskap och mening bli en del av oss själva. Det leder till ökad livskvalitet oavsett var i livet du finns. 

Genom att samtala med andra i liknande situationer kan vi ge varandra nya infallsvinklar, utmana till nya handlingar och tillsammans hitta nya strategier för ett gott liv. Inte bara för oss själva utan också för andra.Vi erbjuder samtalsmodeller för grupper som vill samtala om ett speciellt ämne eller livet i stort.

Hälsa

Att må bra, i kropp och själ, är en självklarhet för oss! Det finns många sätt att nå en frisk och hälsosam tillvaro, och ibland många utmaningar längs vägen.

Folkbildning i vården

Det livslånga lärandet ska vara tillgängligt för alla. Att få känna, uppleva och bli berörd – hela livet. Det kan handla om att både få uppleva och uttrycka kultur.

allt material

Material och metoder

Bilda tar fram material, metoder och böcker som stöd och inspiration för ledare och grupper. Här har vi samlat material för dig som är intresserad av frågor inom hälsa och livskvalitet.

RESPONSIVE CONTENT