Hoppa till huvudinnehåll

Folk och kultur 6-9 februari

En trio spelar för en publik

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige.

Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden.

Vi medverkar med fyra seminarier.

Torsdag 7 februari Kl. 10.00 - 11.00

Musikschlaget – melodifestivalen där alla får plats

Vilka får synas och ta plats i kulturlivet? Musikschlaget är en årlig melodifestival av, med och för musiker med funktionsvariationer. På deltävlingar som arrangeras runt om i landet tävlar en mängd bidrag om en plats till den stora finalen i Sundsvall där finalister från hela landet möts. 2006 deltog bandet Maitraiders från Sundsvall i en internationell melodifestival i Aten. Då föddes en idé om att arrangera en liknande musiktävling i Sverige. 2018 var det åttonde året som tävlingen genomfördes. Vad betyder det för musiker och deltagare med funktionsvariationer att få ett alldeles eget sammanhang? På vilket sätt kan olika aktörer – organisationer, kommuner, studieförbund m fl – medverka till att fler får en naturlig plats i kulturlivet?

Medverkande:

Soy Johansson – musiker, tidigare deltagare i Musikschlaget
Pernilla Eurenius – regional strateg, Folkets Hus och Parker
Olle Norberg – enhetschef, Studieförbundet Bilda Mitt
Sara Thorstensson – utvecklingsansvarig Kultur, Studieförbundet Bilda

Torsdag 7 februari Kl. 11.30 - 12.30

Dandanat – mötesplatsen för svenska och palestinska kulturskapare

När musiker med vitt skilda bakgrunder, nationaliteter och språk möts blir det tydligt att musik inte har några gränser. På Dandanat, som på arabiska betyder ”att jamma”, paras svenska musikgrupper ihop med palestinska, övar tillsammans i workshops och uppträder sedan för och med varandra. Dagar som mynnar ut i nyskriven musik, musikalisk inspiration och inte minst mötet med en annan kultur och med andra musiker. Festivalen äger rum i Betlehem och Jerusalem varje år och är ett samarbete mellan Studieförbundet Bilda och kultur- och utbildningsorganisationen Diyar i Betlehem.
Vad betyder det att som musiker och människa få ta del av ett sådant här kulturutbyte? Se filmklipp från Dandanat och möt tidigare svenska deltagare och arrangörer i ett samtal kring festivalen och musikens kraft.

Medverkande:

Sara Thorstensson – utvecklingsansvarig Kultur, Studieförbundet Bilda
Joel Gabrielsson – musiker, deltagare i Dandanat 2018
Hania Kassicieh-Persekian – programkoordinator, SCSC, Jerusalem
Olle Norberg – enhetschef, Studieförbundet Bilda Mitt

Fredag 8 februari Kl. 10.00 - 11.00

Körkraft – språkinlärning och integration genom körsång

Hur kan vi genom körsång visa nyanlända vägen till språket, vägen till Sverige, vägen till nya vänner? Musiklärarna, körpedagogerna och entreprenörerna Marie Bejstam och Charlotte Rider från Kulturfyren, Skeppsholmen, berättar om Allmänna Arvsfondsprojektet Körkraft – som ägs av Eric Ericson International Choral Centre och drivs i samarbete med Kulturfyren och Studieförbundet Bilda.
Marie och Charlotte, som är initiativtagarna till Körkraft, arbetar både med nyanlända gymnasieelever, asylsökande på Akalla Kvinnocenter samt med ett stort körprojekt för mellanstadieklasser. ”Vi vill genom Körkraft-projektet utforska metodik, repertoar och effekten av körsång samt skapa kontakt med organisationer och skolor som arbetar med flyktingungdomar. Vi vill hitta en ny form för körsång där integration och själva mötet mellan människor är huvudsyftet.”
Inom Körkraft har de även startat ett nationellt nätverk av och fortbildning för körledare, lärare, SFI-lärare och körer som jobbar med, eller är intresserade av integration, inkludering, mångkultur, språkkörer, språkutveckling och integrationskörer. Under workshoppasset kommer Marie och Charlotte berätta om Körkraft, om sina erfarenheter av arbetet med nyanlända, samt visa filmen ”En plats för alla” som visar arbetet med en Körkraft-kör i Göteborg som drivs av ungdomar. www.korkraft.se

Medverkande:

Marie Bejstam och Charlotte Rider – körpedagoger och grundare av Kulturfyren, projektledare för Körkraft

Fredag 8 februari Kl. 11.30 - 12.30

Kulturkompis – kulturupplevelser, nya möten och ny vänskap

Konst och kultur är ett universellt språk. Gemensamma kulturupplevelser kan ge spännande möten, samtal och relationer. I Kulturkompis får nya i Sverige ta del av kulturaktiviteter tillsammans med etablerade svenskar med efterföljande samtal. Det kan vara en konsert, bio, museum eller liknande. Projektet rivstartade våren 2016. Idén var enkel: Matcha kulturintresserade nyanlända med kulturintresserade svenskar. Projektet sprider sig nu i landet. Hur fungerar det? Möt projektledare och redan aktiva kulturkompisar.

Medverkande:

Solveig Westerbom – verksamhetsutvecklare, Asyl och Etablering, Studieförbundet Bilda
Maria Nordmark – utvecklingsansvarig, Samhälle, Studieförbundet Bilda
Anastasia Semashko – kulturkompis
Sara Thorstensson – kulturkompis

Folk och kultur genomförs 6-9 februari i Eskilstuna.

Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd arrangerar Folk och kultur i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget i Sörmland.

www.folkochkultur.se