Hoppa till huvudinnehåll

Bildas kulturstipendium

Bilda delar ut kulturstipendier för att stimulera och uppmuntra personer och grupper och för att göra folkbildningen känd.

Du kan nu nominera personer eller grupper som du tycker är värda att uppmärksamma. De nominerade behöver inte ha någon tidigare koppling till Bilda.

Stipendiet ska delas ut till en kulturarbetare eller kulturgrupp som har gjort betydande insatser för det lokala kulturlivet där medskapande och delaktighet har varit centralt.

Stipendiater kan nomineras av allmänheten samt av Bildas regionstyrelser, personal och arbetsgrupper.

Stipendiet på 20 000 kronor delas ut i samband med en tillställning som har koppling till stipendiemottagarens verksamhet eller vid en särskild offentlig utdelning.

Nomineringstiden för i år har gått ut.

Så här utses stipendiaten bland de nominerade

En jurygrupp bestående av Utvecklingsansvarig och Verksamhetsutvecklare samt representanter från alla Bildas regioner förbereda beslut som förankras hos Bildas förbundsrektor.

Bildas förbundsstyrelses arbetsutskott fattar beslut om vem eller vilka som är mottagare av kulturstipendierna. Det står Studieförbundet Bilda fritt att inte dela ut stipendiet om kvalificerade kandidater inte nominerats.

Utöver detta stipendium delas ett kulturstipendium ut till någon av Bildas alla studiecirklar/cirkelledare/deltagare inom kulturområdet, som med sitt skapande bidragit med ambition och hopp om att ”göra skillnad”.