Hoppa till huvudinnehåll

Bildas kulturstipendium

person på scen

Nu är mottagarna av Bildas kulturstipendier utsedda! Föreningen Vardagsrummet och Emma Reid från SOLFOLKET är de stolta mottagarna. Bildas kulturstipendier vill stimulera och uppmuntra individer och grupper till fortsatt utveckling samt bidra till att sprida kännedom om folkbildning utanför Bildas etablerade arenor

Stipendiemotivering: Emma Reid

Emma är en fantastisk förebild både som ledare och musiker. Hon har en smittsam energi och hennes kreativitet är tillsynes gränslös. Genom sina egenskaper och brinnande engagemang har hon utvecklat SOLFOLKET till en viktigt musikalisk verksamhet i Sörmland och tillgängliggjort folkmusiken och ensemblespelet för såväl vuxna som barn och ungdomar. Oavsett ålder får de en naturlig plats och ett sammanhang att musicera på. Emma är en sann folkbildare!

emma reid

Stipendiemotivering: Vardagsrummet

Det som Vardagsrummet har gjort i Örnsköldsvik när det gäller kultur, kreativitet och folkbildning, liknar ingenting som gjorts tidigare. De trodde på sin idé och har nu lyckats utöka sin verksamhet att nå fler målgrupper och även målgrupper som normalt sett inte konsumerar kultur. I dag är Vardagsrummet ett etablerat begrepp.

vardagsrummet

Vill du nominera någon till Bildas kulturstipendium?

Våra kulturstipendier delas ut vartannat år. Håll utkik i februari 2020, då börjar vi ta emot nomineringar.


 

Mer info om stipendiet

Stipendiet ska delas ut till en kulturarbetare eller kulturgrupp som har gjort betydande insatser för det lokala kulturlivet där medskapande och delaktighet har varit centralt.

Stipendiater kan nomineras av allmänheten samt av Bildas regionstyrelser, personal och arbetsgrupper. Stipendiet på 20 000 kronor delas ut i samband med en tillställning som har koppling till stipendiemottagarens verksamhet eller vid en särskild offentlig utdelning.

Så här utses stipendiaten bland de nominerade

En jurygrupp bestående av Utvecklingsansvarig och Verksamhetsutvecklare samt representanter från alla Bildas regioner förbereda beslut som förankras hos Bildas förbundsrektor.

Bildas förbundsstyrelses arbetsutskott fattar beslut om vem eller vilka som är mottagare av kulturstipendierna. Det står Studieförbundet Bilda fritt att inte dela ut stipendiet om kvalificerade kandidater inte nominerats.

Utöver detta stipendium delas ett kulturstipendium ut till någon av Bildas alla studiecirklar/cirkelledare/deltagare inom kulturområdet, som med sitt skapande bidragit med ambition och hopp om att ”göra skillnad”.