Hoppa till huvudinnehåll

Bildablomman

bildablomman teckning

Bildablomman erbjuder barn och ungdomar i Söderhamn stöd, vägledning och samtal i ämnen som ibland kan vara känsliga och svåra att hantera eller förstå.

Bildablomman i Söderhamn drivs av Studieförbundet Bilda i samarbete med Söderhamns kommun. Bildablomman finns till för barn och ungdomar som behöver stöd i familjefrågor som kan handla om bland annat psykisk ohälsa, missbruk, sorg, separation och dolda handikapp.

Uppmärksamhetsveckan vecka 7 varje år

400 000 barn i Sverige beräknas leva med föräldrar som har en riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. Det är vart femte barn i Sverige. Dessa barns situation uppmärksammas under vecka 7 i Vart femte barn-kampanjen. Söderhamns kommun erbjuder i samarbete med Studieförbundet Bilda stödgrupper för barn med föräldrar som skilt sig, som dricker för mycket alkohol eller använder andra droger eller föräldrar som mår psykiskt dåligt.

 

Barn och ungdomar

Bildablommans olika grupper för barn och unga träffas en gång i veckan under en termin och pratar utifrån olika teman. Gruppträffarna innehåller samtal, övningar, fika och skapande aktiviteter. Deltagarna får träffa jämnåriga och dela erfarenheter, tankar och känslor med dem som lever i liknande hemförhållanden. Att få sätta ord på sin verklighet, ställa frågor och få veta att man inte är ensam om sina upplevelser, är något som vi vet är viktigt för deltagarna. Att delta är konstnadsfritt.

Föräldrar

Vi erbjuder dig som förälder att gå i grupp. Vi har olika inriktningar beroende på ditt barns ålder, 3-18 år. Fokus i de olika materialen som vi arbetar med är föräldraskap och kommunikation. Om detta låter intressant så hör av dig för mer information. 

Bildablommans olika grupper för föräldrar träffas en gång i veckan under en termin och pratar utifrån olika teman. Gruppträffarna innehåller samtal, övningar och fika. Deltagarna får träffa andra föräldrar och dela erfarenheter, tankar och känslor. Vi använder oss av metodmaterial så som film, böcker och studiebesök. Att delta är konstnadsfritt.

Grupper som Bildablomman erbjuder i samarbete med Söderhamns kommun

Grupp

 

Ålder

 

Innehåll

 

Kontakt

 

BIM

 

7-12 år.

 

Stödgrupp för barn i missbruksfamiljer. Stödgrupp för föräldrar finns även. Denna grupp startar vi varje termin. 

 

Anmäl intresse

 

TAPP

 

Från 13 år.

 

(Teen Age Power Program) Stödgrupp för tonåringar i missbruksfamiljer. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. 

 

Anmäl intresse

 

PSYKISK OHÄLSA

 

Från 7 år.

 

Stödgrupp för barn och ungdomar och deras familjer där det finns psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. 

 

Anmäl intresse

 

SORGEGRUPP FÖR BARN OCH UNGA

 

Från 7 år.

 

Barnstödsgrupp som riktar sig till barn som förlorat en nära anhörig. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många
intresserade. 

 

Anmäl intresse

 

SKILDA VÄRLDAR

 

7-12 år.

 

Stödgrupp för barn till separerade föräldrar.Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. 

 

Anmäl intresse

 

SJÄLVKÄNSLA

 

10-14 år.

 

Riktningen är självkänsla och visionen är att bli stärkt inom detta. Detta görs genom samtal, övningar, fika och olika skapande aktiviteter. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. 

 

Anmäl intresse

 

DOLDA HANDIKAPP

 

Vuxen

 

Föräldrastödgrupp som riktar sig till anhöriga till barn och unga med dolt handikapp (Aspergers syndrom, ADHD eller annat dolt handikapp). Även kallat neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. 

 

Anmäl intresse

 

 

Tips på verksamhet och aktivieter från Bildablomman

EVELINA

 

Utställningen Evelina - de osynliga barnen och känslorna finns att boka. Utställningen har t.ex. tidigare visats under kampanjveckan - Du spelar roll.  

 

Boka här!

 

 

 

AKTIVITETER

 

Bildablomman erbjuder aktiviteter under t.ex. Uppmärksamhetsveckan v.7, Internationella Autismdagen i april varje år, Anhörigveckan v.41.

 

Mer info.

 

 

 

FÖRELÄSNING/
INFOTRÄFF

 

Bildablomman erbjuder informationsträffar vid efterfrågan till föreningar, skolor och övriga som arbetar med barn, unga och föräldrar. En infoträff kan t.ex. handla om verksamheten med stödgrupperna.

 

Mer info.

     
               

 

Bildablomman erbjuder även ledarutbildningar i följande koncept:

Tjej- och killsnack Ett självförtroendestärkande material för ungdomar kring social kompetens, självkänsla och självförtroende.

Barn till missbrukare Hemligt och CAPT/TAPP två arbetsmaterial för grupper med ”barn i missbrukarfamiljer” (Bim-grupper) eller annan dysfunktion, till exempel psykisk ohälsa.

Positivt föräldraskap Studiecirkelmaterial för föräldrar som själva varit barn till missbrukare eller lever i medberoende. Rekommenderas för föräldrar när barnen samtidigt går i BIM-grupp.

Familjeverkstan Ett föräldramaterial som vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år.

Föräldrastegen En ledarutbildning för Studiecirkel om sex träffar med tonårsföräldrar som vill ha stöd i sitt föräldraskap.

Komet Handledning av lärargrupper med inriktning både på helklasslösningar och på stöd för barn som inte kan tillgodogöra sej undervisningen eller har kamratproblem.

 

Så startades Bildablomman

Studieförbundet Bilda i GävleDala har sedan hösten 1998 haft ett samarbete med Söderhamns kommun för att arbeta inom det sociala och pedagogiska fältet med grupparbetsmetoder som är allmänt förebyggande inom kommunens och de ideella organisationernas barn- och ungdomsarbete. Främsta samarbetspartner är barn- och utbildningsnämnden (BUN), socialnämnden (SN) och kommunstyrelsen (KS). Kommunen, KS, som finansiellt stött Studieförbundet Bilda, har periodvis haft projektmedel från länsstyrelsens sociala enhet som i sin tur har haft regeringsmedel som de fördelat mellan länets kommuner efter ansökan.

Genom dessa medel har verksamheterna som inleddes 1998 med grupper i självförtroendeträning för unga tjejer, grupper för ”barn i missbrukarfamiljer och deras föräldrar” samt projekt Charlie – ett självförtroendestärkande material för åk F-6 kunnat utökas. Vi har nu flera evidensbaserade material som SkolKomet, ett lärarverktyg, Föräldrastegen för tonårsföräldrar och Familjeverkstan för föräldrar med yngre barn.