MOD-ledarutbildning

 

Alla våra MOD-ledare har genomgått en omfattande nationell MOD-ledarutbildning och har ett intyg.

Vi har i dagsläget c a 80 ledare över hela landet. För närvarande har vi tillräckligt många ledare varför ingen ny ledarutbildning planeras de närmaste åren.

 

Vilken utbildning har våra MOD-ledare?
Våren 2007 avslutades vår senaste MOD-ledarutbildning. Den omfattade totalt 10 dagar förutom förberedelse- och uppföljningstid, utspridda på ca 6 månader. Utbildningen innehåller tre träffar och praktisk träning bl.a. genom att gå bredvid och leda en MOD-kurs tillsammans med en erfaren ledare samt att hålla mindre workshops kring mångfald och diskriminering.

 

Vill du bli ledare?
Vi erbjuder inte någon MOD-ledarutbildning i dagsläget. Däremot kan vi efter behov ge kortare metodutbildningar efter MOD-kurser, för att ge verktyg i att leda mindre workshops m m. i den egna organisationen. Dessa kallas inte MOD, eftersom det enbart är den klassiska MOD-kursen - under ledning av en MOD-ledare - som har detta namn.

Kontakta oss och för en dialog kring dessa möjligheter.

 
 

Logga in

Bild. Klicka här för startsidan för Bildas studiecenter i Jerusalem
Bild. Klicka här för startsidan för Bildamusik.nu
Bild. Klicka här för startsidan för Ortodox bildning och kultur
Bild. Klicka här för startsidan för Bildning och kultur i frikyrkorna
Bild. Klicka här för startsidan för Katolsk bildning och kultur
Händer i dag!

Järvsö

Fäbodbrukare för en dag!

Sandsjöfors

Sommarkväll på Ungdomsbor...

Sundsvall

FLY Circus Pilots

Söderhamn

Sommaryoga

Sommaryoga

Sommaryoga

Visby

Hur samtalar vi med unga ...

Var kommer barnen in? Kon...

Nyhetsarkiv Se fler arrangemang