MOD-ledarutbildning

 

Alla våra MOD-ledare har genomgått en omfattande nationell MOD-ledarutbildning och har ett intyg.

Vi har i dagsläget c a 80 ledare över hela landet. För närvarande har vi tillräckligt många ledare varför ingen ny ledarutbildning planeras de närmaste åren.

 

Vilken utbildning har våra MOD-ledare?
Våren 2007 avslutades vår senaste MOD-ledarutbildning. Den omfattade totalt 10 dagar förutom förberedelse- och uppföljningstid, utspridda på ca 6 månader. Utbildningen innehåller tre träffar och praktisk träning bl.a. genom att gå bredvid och leda en MOD-kurs tillsammans med en erfaren ledare samt att hålla mindre workshops kring mångfald och diskriminering.

 

Vill du bli ledare?
Vi erbjuder inte någon MOD-ledarutbildning i dagsläget. Däremot kan vi efter behov ge kortare metodutbildningar efter MOD-kurser, för att ge verktyg i att leda mindre workshops m m. i den egna organisationen. Dessa kallas inte MOD, eftersom det enbart är den klassiska MOD-kursen - under ledning av en MOD-ledare - som har detta namn.

Kontakta oss och för en dialog kring dessa möjligheter.

 
 

Logga in

Bild. Klicka här för startsidan för Bildas studiecenter i Jerusalem
Bild. Klicka här för startsidan för Bildamusik.nu
Bild. Klicka här för startsidan för Ortodox bildning och kultur
Bild. Klicka här för startsidan för Bildning och kultur i frikyrkorna
Bild. Klicka här för startsidan för Katolsk bildning och kultur
Händer i dag!

Harmånger

Konst i Caféet

Malmö

Slutkonferens NAD

Nyhetsarkiv Se fler arrangemang