Rock- och popmusik

 

Aktuella cirklar/utbildningar

Alla | Studiecirklar | Visa endast online
Inga aktuella cirklar hittades.
     

Bild. En av Bildas alla musikstudios.

Studieförbundet Bilda är bra på rock- och popmusik. Och vi börjar också bli hyfsade på hiphop och elektronisk musik. Omkring 900 band i Sverige får stöd av oss. En del av dem hittar du på dottersajten Bildamusik.nu. Där hittar du också mer information om vårt rock- och poparbete, liksom artiklar, nyheter och annat.

 


Bild.Om anmälan till studiecirkel eller utbildning

När du anmäler dig till en studiecirkel eller utbildning är anmälan alltid bindande. Läs mer om anmälningsvillkoren här. För alla platser gäller principen om först till kvarn. Anmäler sig fler personer än vad som finns plats för hamnar du på en väntelista.

Bilda reserverar sig för eventuella felskrivningar i texterna om cirklar/utbildningar.

Bilda äger ingen skyldighet att genomföra cirkel/utbildning om för få personer anmäler sig. Även av andra orsaker kan cirklar/utbildningar behöva flyttas eller ställas in. Vid helt inställd cirkel/utbildning återbetalas eventuell anmälningsavgift.

Som deltagare i vår verksamhet är du försäkrad. Läs mer här!

Den verksamhet du anmäler dig till/deltar i bedrivs med statsbidrag.

Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in från de nio studieförbunden (varav Bilda är ett) som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.

SCB är på rådets uppdrag det personuppgiftsbiträde som i enlighet med
personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd fysiskt handhar själva registret. Folkbildningsrådet använder avidentifierade uppgifter som underlag i bidragsfördelning, övergripande gruppstatistik aggregerat på riks-, kommun- eller studieförbundsnivå i återrapportering till regering och i forskningssyfte. Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.

Hittade du inga aktuella cirklar på det ämne du sökte? Studieförbundet Bilda arbetar med att erbjuda god folkbildning runtom i landet, ofta i samverkan med våra medlemsorganisationer. Här kan du läsa mer om hur du själv kan starta en studiecirkel.