Helgkurs - Konflikthantering 27-28/10

Share |
.
Göteborg
 

Notering:  Välkommen till kurs i samarbetstekniker och konflikthantering!

Kursen är öppen både för de som arbetar med ralationer och konflikter samt för de som är intresserade av att lära sig mer.

Under kursen tränas olika metoder för kommunikation och konfliktingripande. Kursen tar upp ett brett spektrum av metoder för samarbete, beslut, dialog och kreativa mötesformer, Syftet med kursen är att bygga upp vanor och reflexer i att ingripa snabbt och konstruktivt.

Datum: lördag 27 oktober - söndag 28 oktober 2012
Tid: 10:00-17:00 båda dagarna
Plats: Göteborg, Urbana Studier, Göteborgs Universitet, Chalmers, Hammarkulletorget 62 B, vån 7
ring 070-8877211 om porten är låst. Spårvagn 4 och 9 till Hammarkullen
Pris: 1600 kr inkl lunch och fika. Obs! nedsatt pris pga samarbete med Urbana Studier

Metod
Kursen bygger på Proaktiv konfliktingripande och ickevåld. Proaktiv är att initiera förändring snarare än att bara reagera - vara reaktiv. Under kursen tränas du i verktyg för att bygga och leva den organisation och det samhälle du vill ha. Efter kursen kommer du ha breddat dina färdigheter i att ingripa i konflikter och maktsituationer som oenighet, fördomar, baktaleri, mobbing, sexism, trakasserier, rasism, homofobi. Du övar dig i att ta dig ur de vanligaste låsningarna som prestige, social klinch, defensiva och offensiva roller, förnekelse, dominans - underordning. Du kommer även få öva på metoder för direkt upprättelse av offret samt att både sätta gränser och skapa möjligheter till försoning.

Kursledare
Per Herngren har publicerat nio böcker på fyra språk om konflikthantering och ickevåld och är utnämnd till Årets Folkbildare i Sverige 2002. Han började arbeta professionellt med konflikthantering 1985 för organisationer och högskolor främst i Norden, England och Latinamerika. De senaste åren har han varit speciellt aktiv med att hålla kurser för demokratiaktivister i Mellanöstern: 2010 från Iran. Våren 2011 i södra Kurdistan och norra Irak. Hösten 2011 tränade han demokratiaktivister från Iran, Tunisien, Egypten, Kurdistan, Irak, Syrien och Turkiet vid floden Tigris på gränsen Kurdistan/Syrien. Läs mer om konflitkhantering på pers hemsida och blogg (sök på Per Herngren).

Kurser med olika innehåll
Studieförbundet Bilda erbjuder olika typer av kurser i proaktivt konfliktingripande med Per Herngren. Intensivkursen är en grundläggande kurs där du får pröva på ett flertal metoder. Dessutom är du välkommen på temakurser: mötestekniker, ingripa vid diskriminering, mobbning, härskartekniker och sexism. Du som vill lära andra om konflikthantering kan söka dig till kursen Träning för tränare.


Välkommen att anmäla dig i formuläret senast 8 dagar innan kursstart. Antalet platser är begränsat till 8 deltagare.

.
Ämne:  Personlig utveckling
Cirkelnummer:  405093
Lokal:  Urbana Studier, Göteborgs Universitet, Chalmers, Hammarkulletorget 62 B, vån 7
Cirkelledare:  Per Herngren
Start:  27 oktober
Dag och tid:  Lördag, Söndag, 10:00 - 17:00
Timmar:  16
Tillfällen:  2
Pris:  1600 SEK
 
 
 
 

Om anmälan till studiecirkel eller utbildning
En anmälan är bindande, men kan återtas enligt reglerna om ångerrätt.
Läs mer om anmälningsvillkoren här.

För alla platser gäller principen om först till kvarn. Anmäler sig fler personer än vad som finns plats för hamnar du på en väntelista.

Bilda reserverar sig för eventuella felskrivningar i texterna om cirklar/utbildningar.

Bilda äger ingen skyldighet att genomföra cirkel/utbildning om för få personer anmäler sig. Även av andra orsaker kan cirklar/utbildningar behöva flyttas eller ställas in. Vid helt inställd cirkel/utbildning återbetalas eventuell anmälningsavgift.

Som deltagare i vår verksamhet är du försäkrad. Läs mer här!

Om hantering av personuppgifter vid anmälan
Den verksamhet du anmäler dig till/deltar i bedrivs med statsbidrag.

Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in från de tio studieförbunden (varav Bilda är ett) som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.

Själva registret handhas fysiskt av SCB, på Folkbildningsrådets uppdrag, i enlighet med Personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd.

Folkbildningsrådet använder avidentifierade uppgifter som underlag i bidragsfördelning, för övergripande gruppstatistik på riks-, kommun- eller studieförbundsnivå i återrapportering till regering samt i forskningssyfte.

Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.

Hittade du inga aktuella cirklar på det ämne du sökte? Studieförbundet Bilda arbetar med att erbjuda god folkbildning runtom i landet, ofta i samverkan med våra medlemsorganisationer. Här kan du läsa mer om hur du själv kan starta en studiecirkel.

 
 

Logga in

Bild. Klicka här för startsidan för Bildas studiecenter i Jerusalem
Bild. Klicka här för startsidan för Bildamusik.nu
Bild. Klicka här för startsidan för Ortodox bildning och kultur
Bild. Klicka här för startsidan för Bildning och kultur i frikyrkorna
Bild. Klicka här för startsidan för Katolsk bildning och kultur
Händer i dag!

Bromma

Alla kan sjunga-kör med l...

Kovland

Naturens under - konst- o...

Luleå

Lovsångsdag med Bengt Joh...

Saltsjö-Boo, Nacka

Tre tisdagskvällar i Björ...

Stockholm

Utställningen Pray - bön ...

Sundsvall

Alphakurser

Umeå

Närmare Jesus

Nyhetsarkiv Se fler arrangemang